בית ספר קהילתי

ביבליוגרפיה

אלבויים דרור, רחל. אסטרטגיות בהחלטה לטיפול בקונפליקטים במערכת החינוך : בתוך : בי"ס וחינוך, תשמ"ה,  ע' 27 - 1985,36.

באשי, יוסף. שיקולים בהקמת מערכת משוב במערכת החינוך בישראל : בתוך : בי"ס לחינוך, תשמ"ה, ע' 45 - 56, 1985.

גבתון, דן. מעורבות הורים בתכנון לימודים בבית ספר : חקר מקרה : בתוך : ספר יצחק, התשמ"ט 1989 ע' 103 122, 1989.

גולדרינג, אלן, ב. כיוונים אפשריים לקדום תלמידים מחוננים. תל אביב : אוניברסיטת תל אביב, בית ספר לחינוך, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, 1988.

דיואי, ג'ון. דמוקרטיה וחינוך : מבוא לפילוסופיה של החינוך. ירושלים : מוסד ביאליק, 1960.

זילברשטיין, משה. הערכה ככלי לתכנון הלימודים בידי המורה. ירושלים : משרד החינוך והתרבות. האגף לתוכניות לימודים, המחלקה להכשרת עובדי הוראה, 1989.

לופט, אילנה. האני החיובי של ההורים, 1979.

סמילנסקי, שרה. המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית : מודל של קשר ביניהם. תל אביב : עם עובד, 1987.

פיטלסון, דינה. בית הספר ובית ההורים. ירושלים : משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית לחינוך יסודי והכשרת מורים, 1968.

קשתי, יצחק. המערך המסייע : ניסיון בפיתוח מערכות חינוך קהילתיות. תל אביב : המערך המסייע, 1978.

שורצולד, יוסף. עמדות הורים ומורים על החינוך היסודי צפיותיהם ותביעותיהם ממנו. ירושלים : משרד החינוך והתרבות, אגף החינוך הדתי, 1979.

pp. 2 - 29 Raywid Mary Anne. Community and schools : A Prolegomenon : In : Philosophy of education, 1989 .

יוספה משולם ואורלי שפיצר בית ספר קהילתי
האוניברסיטה העברית