בית ספר קהילתי

האתר נבנה על ידי יוספה משולם ואורלי שפיצר
במסגרת הקורס "מסע בעידן הטכנולוגי" של ד"ר אילנה מודלינגר בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית