בית ספר קהילתי

מבוא

"הפיכת ההורים לשותפים פעילים בעשייה החינוכית תפרוץ את מעגל האדישות, הניכור והניתוק שבין מוסדות החינוך והחברה..." (מתוך הצעת החלטת ועד ההורים 1987).

החל משנות ה- 80 התגלתה מעורבות הולכת וגדלה של הורים, החל בחינוך וכלה בגופים שהיו טאבו לציבור הרחב, כגון הצבא. תופעת מעורבות הורים העסיקה רבות את מעצבי המדיניות במשרד החינוך ובעיקר את ההורים והמחנכים בכל מסגרות החינוך במדינה. לאור התגברות התופעה וההכרה בחשיבות הורים בתהליך החינוך נבחנו שאלות רבות בנושא ונחקרו הסיבות של ההורים למעורבות, מצד אחד, ודרכים לשיתוף, מצד שני.

המושגים "התערבות" ו"מעורבות" נישאו בפי כל והפכו לנושאים המרכזיים בהם עסקו כל המעורבים בתהליך החינוכי והמושג "מעורבות הורים" הולך ותופס תאוצה משנה לשנה.

למעורבות שני פירושים בעברית א. שיתוף במובן שהיוזמה להתהוותו חיצונית, היא באה בעקבות פעולה של קובע המדיניות ומקבל ההחלטות ברמות שונות. ב. השתתפות האזרחים בתהליך קבלת החלטות מתוך יוזמה מצדם להיכלל בו.

בשנים האחרונות חל שינוי באופי המעורבות ולא רק בכמות. הורים מביעים דעה ומתערבים גם בבעיות החינוכיות של ביה"ס, בתוכניות הלימודים, באופי ביה"ס, בהכנסת מחשבים, בשיטות הוראה, בספרי הלימוד, באינטגרציה, בפתיחת אזורי רישום, בחלוקת כיתות, בהקבצות, בהתאמת מנהלים ומורים להוראה ועוד.

תופעה זו של מעורבות ההורים בחינוך נבעה ממספר סיבות

השכלת ההורים.
דמוקרטיזציה.
קיצוצים בחינוך.
רפורמה בחינוך.
ריבוי מסגרות חינוך.
החברה הרב גונית הקיימת בישראל.

תופעת מעורבות ההורים הביאה בעשור האחרון להקמת בתי ספר מסוג חדש והם בתי הספר הקהילתיים.

כיום, פועלים בתי ספר קהילתיים רבים העוסקים בפיתוח החינוך הקהילתי ובהידוק הקשר בין בתי הספר והקהילה, והם מנסים לתת מענה לצורכי החברה המודרנית במובן הרחב של המלה. הולכת וגוברת ההכרה שבי"ס אינו יכול להתקיים ולעסוק בלמידה וחינוך ללא קשר משמעותי עם הקהילה, ובעיקר עם הורי התלמידים.

הקשר עם ההורים מתאפיין במעורבות ההולכת וגוברת של הורים יחידים וקבוצות הורים בתחומים רבים של החינוך. עד לאחרונה נטו לייחס מעורבות זו לקיצוצים הרבים בשעות ובתקציבים שעברו על מערכת החינוך בשנות ה- 80. ההורים לא השלימו עם הקיצוצים ונחלצו לסייע בכספם לבתי הספר להוספת שעות וציוד, וכך מצאו עצמם מעורבים כ"בעלי המאה" בתחומים בהם לא היתה להם דריסת רגל בעבר. כיום, מעורבות הורים היא תופעה חברתית, שתלך ותגבר, והיא אינה קשורה בקיצוצים בלבד. האם מישהו מעלה בדעתו, שעתה, כשנפסקו הקיצוצים והוחזרו המשאבים למערכת החינוך, תופסק מעורבות ההורים ? האם עד שנת 1979, כאשר ההורים שילמו שכר לימוד בתיכון הם היו מעורבים יותר בקורה בבתי הספר מאשר הם כיום ? האם תשלום שכר לימוד בגני הילדים גורם להורים להיות יותר מעורבים בבתי הספר ? התשובה היא כמובן שלילית.

מכאן נשאלת השאלה : מדוע בשנים האחרונות הפכה מעורבות ההורים לתופעה חברתית משמעותית?

יוספה משולם ואורלי שפיצר בית ספר קהילתי
האוניברסיטה העברית