בית ספר קהילתי

מהו בית ספר קהילתי

בי"ס קהילתי הוא מוסד חינוכי מסוג חדש, יחסית, בישראל. השקפת העולם, שלפיה פועל סוג זה של מוסד חינוכי, גורסת, שעל ביה"ס למלא תפקידים נוספים על תפקידיו המסורתיים כמקנה דעת וכמחנך את תלמידיו. לפי השקפה זו אפשר לשפר ולהעמיק את העבודה החינוכית ע"י קשר עם הקהילה הסובבת את ביה"ס.

ביה"ס הקהילתי שואף לפתח ולהעמיק את פעילותו החינוכית, תוך התבססות על כמה הנחות יסוד:

תהליך החינוך מתרחש בסוכנויות חינוך שונות. כלומר, ביה"ס כ"צומת חינוך".

חינוך הינו תהליך כולל המתייחס לתחום הקוגניטיבי, הריגושי, החברתי והאומנותי, שכן הילד הוא ישות שלמה אחת.

תהליך החינוך אינו יכול להיות תחום בזמן או מקום מסויים.

תהליך החינוך שואף למימוש פוטנציאל אנושי.

מכאן, ה"אני מאמין" של רעיון ביה"ס הקהילתי המוגדר כ"חינוך באמצעות שותפים". המושג הבסיסי השואף להיות נורמה לכל דבר הוא מושג השיתוף.

שיתוף הינו תהליך המוביל למצב בו שני צדדים (לפחות) מתחלקים בסמכות, בשליטה ובאחריות (הצלחות וכישלונות). השיתוף נעשה בדרך של משא ומתן המבוסס על אמון הדדי וכרוך במתן מענה לצרכים והרצונות של הצדדים.

ה"אני מאמין" צריך להיות אופרטיבי לפחות בארבעה תחומים:

מבנה ארגוני                       

תהליכים ודפוסי עבודה                       

תכנים                       

משאבים                       יוספה משולם ואורלי שפיצר בית ספר קהילתי
האוניברסיטה העברית