בית ספר קהילתי

היתרונות בשיתוף הורים בפעולה החינוכית

א. שיתוף ההורים הוא תהליך שבאמצעותו לומדים שני הצדדים כיצד לחיות יחדיו. בעקבות כל פעולה בא שלב של למידה ושל הסקת מסקנות. שיתוף פעולה בין הורים למורים משפיע רבות על הילד. תועלת זו אינה מתבטאת בתחום ההישגים הלימודיים ומיומנויות אינטלקטואליות בלבד, אלא גם במשתנים אישיותיים שונים, כמו שיפור בדימוי העצמי, עלייה במוטיבציה, שיפור בהרגלי הלמידה, הפחתה משמעותית של בעיות משמעת, היעדרות מביה"ס וכו'

ב. מעורבות הוריהם של התלמידים בחיי ביה"ס מביאה להעשרת עולמם והרחבת אופקיהם. כאשר ההורים שותפים בתהליך החינוכי פוגשים הילדים אנשים המייצגים עולמות שונים מבחינות רבות : גיל, ידע, ניסיון חיים, מקצוע, תחביבים ועוד. המפגש פותח בפני הילדים אפשרויות חדשות ללמידה, להעשרה, להעמתה ולהזדהות.

ג. מהפכה בדימוי ביה"ס ההופך ממקום קפוא, כביכול, למקום ער ותוסס. השיתוף תורם לא רק למורים ולתלמידים, אלא, גם להורים. מעורבות ההורים בביה"ס מאפשרת להם להעשיר ולהעמיק את היכרותם עם עולם הילדים. ניתנת להם האפשרות להתבונן בילדיהם בעת מגעיהם עם חברים ומורים. ההורים לומדים להכיר את חברת הילדים, חוקיה ותפקידה. ההורים מכירים את תכני הלימוד, דרכי ההוראה ושיטות של מו"מ יעיל עם ילדים. המעורבות מאפשרת להורים "להציץ" בנעשה בביה"ס בדרך לגיטימית ולא כמבקרים מהצד.

ד. ההורים והילדים חווים חוויות משותפות לא רק בתחום המשפחתי, אלא גם בתהליך החינוכי. ההורים יכולים לפתח את אישיותם במסגרת ביה"ס. הם יכולים לממש כשרונות, נטיות ומשאלות לב, אשר אינם באים לידי ביטוי במקומות אחרים, כמו כשרון באומנות,  יצירה, מנהיגות וארגון. ההורים, דרך מימושם העצמי, אף זוכים להכרת טובה ותודה מצד כל הגורמים המעורבים בתהליך.

ה. המורים מרוויחים המון משיתוף ההורים במגוון של תחומים

עזרה פיסית -איסוף כספים, שיפוצים, ארגון טיולים ועוד.

קשרים והכרויות -יצירת קשר עם מוסדות שונים, כמו : עיריה, מוזיאונים, בתי חרושת ועוד.

בתחום החינוכי -הכנת יחידות לימוד, הוראה בפועל בכיתה, עבודה עם קבוצות ילדים ועוד.

בתחום היצירתי -ציור, דרמה, כתיבה יוצרת ועוד.

תמיכה רגשית -מבינים את המורה, באים לקראתו ועוד. פעולות אלו מונעות שחיקה בהוראה. אם ההורה נוטה להפחית בערך מקצוע ההוראה, לאחר עבודה צמודה, הם משנים את נקודת הראות שלהם על המורים ועל ההוראה החסרונות בשיתוף הורים בפעולה החינוכית

א. המעברים התמידיים של הילד מהבית לביה"ס וחזרה מהווים מרכיב חיוני בהתפתחותו. מעברים אלה יעילים כל עוד שתי המערכות נפרדות והיחסים שבין הילד להוריו שונים מהיחסים שבינו לבין מוריו. כל יכול הילד להתנסות ביחסים שונים בסביבות שונות. התנסות זו נמנעת ממנו כאשר קיים שיתוף בין המוסד המשפחתי לביה"ס.

החסרונות בשיתוף ההורים בפעולה חינוכית

ב. להורים אין כישורים מתאימים לעזרה בביה"ס.   

ג. תפקיד ביה"ס הוא חינוך הילדים ולא חינוך ההורים.

ד. הורים, בעקבות זיכרונות ילדות קשים מתקופת ביה"ס עלולים להעביר לביה"ס של ילדיהם "חשבונות בלתי גמורים" שמקורם בבית ספרם.

ה. לגבי חלק מההורים מהווה ביה"ס סמל לסמכות. לאלה, עלולה להיות הנטייה להתייחס לביה"ס, כהרגלם כלפי סמכות, החל ממרד וכלה בכניעה והתבטלות.

יוספה משולם ואורלי שפיצר בית ספר קהילתי
האוניברסיטה העברית