בית ספר קהילתי

סיכום

 שנה זו אנו בשנת שבתון. אנו עובדות בבית ספר יסודי שעבר שינוי מבי"ס רגיל לבי"ס קהילתי : בי"ס "קדרון" ליד גדרה ועובד 3 שנים כבי"ס קהילתי.

חידוש זה סיקרן אותנו מאוד ושאלנו שאלות רבות. נערכו ישיבות רבות, שיתפו אותנו בהחלטות והופתענו מצורת העבודה. ההורים פועלים בוועדות שונות, בהתנדבות, והמורים, התלמידים וההנהלה רואים בהם שותפים פעילים בתכנון ובעשייה החינוכית של ביה"ס. הם לוקחים חלק נכבד בתוכניות תרבות, חוגים, נושא מרכז, פעילויות העשרה למיניהן ועוד.

בעבר ראינו בהורים דבר מפריע ומכשיל, לנו כמורות ולתלמידים עצמם. ההורים נתנו גיבוי לתלמידים, גם כשלא היה מוצדק, ביקרו את המורים והתסיסו את המנהל. האווירה בביה"ס לא היתה בריאה ורצונם של כולם היה ש"ההורים יסתלקו ולא יחזרו יותר". אולם, מעורבות ההורים בקביעת ת"ל, העסקת מורים וכו', מעוגנת בחוק החינוך הממלכתי תשל"ג, הקובע בסעיף 8, כי לפי דרישת ההורים במוסד,רשאי שר החינוך לאשר תוכנית השלמה בהיקף של עד 25% מכלל שעות הלימוד בביה"ס.

לכן, לאחר המהפכה שהתחוללה בבית הספר, הופתענו מהשינוי הקיצוני ביחס, ברצון לשמש עזר למורה, במוטיבציה וכו'

ד"ר שלום לוין (תשל"ח) טוען כי אין מעורבות אמיתית ללא התערבות. לא יתכן שהמעורבות תהיה חד צדדית, כפי שהיתה בעבר כאשר ההורים היו מגיעים לביה"ס רק כדי לשמוע את המורים, או כאשר היו בעיות עם התלמיד, או כאשר המורים באו בדרישות ללווי תלמידים לטיולים, תפירת חלונות לכיתה וכו'. לכן, יש לקיים דיאלוג בין ההורים לצוות המורים, תוך שמירה על ההגינות והשותפות האמיתית, כשטובת הילד עומדת מולם כל הזמן.

ידוע לכולם, שהמורים מתחלפים תוך פרקי זמן בני שנה שנתיים, מלמדים בכיתות שונות ואף בבתי ספר שונים, ולכן, לעיתים, היכרותם עם התלמידים היא שטחית. הילד שוהה בביה"ס כ- 15% משעות השנה. במשך 85% השעות הנותרות הוא נמצא ברשות הוריו ובאחריותם. לכן, לא יתכן שבצוות החינוכי ייקח % 100אחריות על חינוכו של הילד.

עם כל הקושי בהקמת בי"ס קהילתי, אין ספק שזהו תהליך טבעי, תהליך נכון, אשר יסייע להשגת מטרות ויעדים בצורה הטובה ביותר, לטובת הקהילה, לטובת ביה"ס, וכמובן, בראש כולם, לטובת התלמידים, שחוזרים יומיום מביה"ס למשפחתם ולקהילה הסובבת אותם.

יוספה משולם ואורלי שפיצר בית ספר קהילתי
האוניברסיטה העברית