תודות מקרב לב...

.

.ד"ר אילנה מודלינגר

בית הספר לחינוך

.


לכל הגולשים באתרים שלי שטורחים לשלוח לי דברי הערכה ועידוד.

לדורון טל על תכנת ההמרה לשפת ה-HTML ....................................... EasyHeb for web

על מחולל ה-mouseover...................................................................

לסילבי גלט על הרשות להציג את תמונת הפרקטל שלה..................................... fractals

ל-Netscape  על ה-Composer..................................................... Netscape Navigator

על תפריט עמוד השער................................................................

על התמונות הקטנות...............................................................

ל-Eos אתר יפהפה ונדיב על הרקעים................................................

על tooltip יפה, קל לעיברות שעובד בכל הדפדפנים.....................

על קודים של JavaScript..................

לפיקסיסופט http://www.pixisoft.com על השרות של המרת האתרים מעברית ויזואלית ללוגית

ואני מודה לאוניברסיטה העברית על שהיא מעניקה אכסניה ידידותית ואמינה לאתר זה.