יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתאת כישורי הכתיב של התלמידים מומלץ לבחון באמצעות שני ערוצי הקליטה - החזותי והשמיעתי.

ההכתבה הערוץ השמיעתי

הבודק מכתיב רשימת מילים (20) ברמת הקושי של מקראות הכיתה.

בעוד שיטת "רשימת המילים" אינה מומלצת ללימוד או לשינון הכתיב, לאיתור המתקשים באורתוגרפיה אין בה כל דופי. יתרונה - לעומת הכתבת טקסט שלם - היא בהגשה תמציתית, חסכנית וקצרה של מילות היעד.

מספר המתקשים מותנה ברמת המורכבות האורתוגרפית של המילים שהוכתבו. לכן, אם לכלל התלמידים אין קשיי כתיב, סימן שהרשימה הייתה קלה מדי ואם מספר המתקשים גבוה מאוד, הרשימה הייתה קשה מדי. בשני המקרים הקיצוניים האלה יש לחזור על הבדיקה עם רשימה אחרת, מותאמת יותר לכישורי התלמידים.

רצוי שהרשימה תכלול מילים שבוחנות היבטים שונים של חוקי האיות.(אותיות הומופוניות, נחות, הטיות וכד').

עבודות הילדים מסווגות ב-5 קבוצות:

1 מאייתים מצטיינים עד 1 שגיאות
2 מאייתים טובים 1 עד ...שגיאות
3 מאייתים בינוניים ...עד ...שגיאות
4 מאייתים חלשים ...עד ...שגיאות
5 מאייתים גרועים ...עד ...שגיאות

ושוב, ציונו של הילד ב"שגיאות הכתבה" יהיה כמספר הקבוצה בה מסווגת עבודתו.

ההעתקה הערוץ החזותי

הילדים מתבקשים להעתיק רשימת מילים.

בפעילות זו נבדקת יכולת הכתיב על בסיס מידע חזותי. כדי להעמיד את העיניים במבחן מורכב, את רשימת המילים להעתקה רצוי לרשום על הלוח. ההעתקה מהלוח דורשת "מסעות מבט" ותנועות איתור קשות יותר מאשר פעולת העתקה מספר המונח על השולחן, מול עיני הילד. רוב ילדי הכיתה יבצעו מטלה זו ללא שגיאות רבות, אך נמצא בכל כיתה ילדים שמתקשים אפילו במשימה זו.

עבודות הילדים מסווגות בשלוש קבוצות:

1- מאייתים טובים 1 עד ...שגיאות בהעתקה
2- מאייתים בינוניים ...עד ...שגיאות בהעתקה
3- מאייתים גרועים ...עד ....שגיאות בהעתקה
 
חשוב לעשות הבחנה בין שגיאות כתיב לבין שיבושים שמקורם בתנועת הכתיבה. בגיל זה ילדים רבים טרם שולטים בעיצוב התנועתי של האותיות הסופיות, לכן ניסיונות כושלים של עיצובן לא ייחשבו כשגיאות כתיב.

רוב שגיאות הכתיב - החלפה, השמטה, סיכול, הוספה של אותיות וכד' - ברורות מאוד. סוג אחר של טעויות )שרידים של אותיות דפוס, כתב ראי, כתיב מלא או חסר (קשה יותר לסווג כשגיאות כתיב. כדי לא להתלבט יתר על המידה, מומלץ לספור את השגיאות הברורות ולציין בנפרד ואת אלה הנמצאות "על גבול" קשיי התנועה. מכל מקום, אם הבודק יפעיל את אותן אמות-מידה על עבודות כל התלמידים בכיתה, מלאכת האיתור לא תיפגם.

מפת הכתיבה של הכיתה


התלמיד
קריאות
מהירות
לחץ
סה"כ
העתקה
הכתבה
סה"כ
סה"כ
1
אבי
5
4
3
12
1
1
2
14
2
אבנר
5
3
2
10
2
2
4
14
3
גלעד
3
3
2
7
3
3
6
13
4
דוד
4
3
2
9
1
1
2
11
5
דני
5
3
2
10
2
1
3
13
6
יוסי
2
1
1
4
3
5
8
12
7
צבי
2
2
1
5
3
5
8
13
8
יצחק
2
5
5
12
1
2
3
15
9
רמי
2
5
3
10
2
2
4
14
10
שגיא
1
5
2
8
1
1
2
12
11
צור
3
5
5
13
3
4
7
20
13
בני
1
1
1
3
1
1
2
5
14
איתן
1
1
1
3
1
2
3
6
15
שלמה
2
2
1
5
2
1
3
8
16
רינה
1
3
1
4
1
2
3
7
17
שולי
4
4
2
10
2
2
4
14
18
שירי
5
4
1
10
3
3
6
16
19
תמי
2
2
1
5
1
2
3
8
20
רותי
1
1
1
3
1
2
3
6
21
מיכל
1
1
1
3
3
4
7
10
22
מינה
2
2
1
5
2
2
4
9
23
רמה
2
2
1
5
1
2
3
8
24
מירי
1
1
1
3
1
1
2
5

בכיתה לומדים חמישה עולים חדשים שעבודותיהם אינן כלולות במפה הכיתתית.

לציון המסכם את כל רכיבי הכתיבה משמעות רק באיתור הקטבים  התפקודיים - הכותבים המצטיינים והילדים הרב-בעייתיים. בדרגות הביניים יש לבדוק, בהתייחסות אישית, את תפקודו של כל ילד וילד.

ציון מסכם של 13-14 יכול לשקף כישלון בולט בתחום התנועתי, ללא כל קושי בתחום הכתיב (למשל אבי) או להפך, כתיבה תקינה וקשיי כתיב בולטים (צבי) או רמה כללית ירודה בכל רכיבי הכתב, כתיבה וכתיב (גלעד).

כיתה ג' זו, שכישורי הכתיבה של תלמידיה משורטטים במפה היא, כאמור, כיתה רגילה בבית-ספר רגיל. בני הכיתה גדלו בסביבה מטפחת אוריינות ולמדו כיאות את מלאכת הכתיבה במהלך כיתה א' ו-ב'. מספרם הגבוה של המאייתים הגרועים מעלה חשד כי הרוח המתירנית של הפסיכולינגוויסטיקה הנחתה את עבודת המורה בשנים אלה.

המפה מעלה את הנתונים הבאים:

קריאות הכתב
שבעה מכלל התלמידים זקוקים לשיפור קריאות כתיבתם. ארבעה ילדים (אבי, דני, אבנר ושירי) אינם מסוגלים לתקשר כלל באמצעות הכתיבה. כתב ידם של שלושת הנותרים (דוד, שולי, ציפי) ניתן לפיצוח במאמצי פענוח מתישים.

מהירות הכתיבה
שישה תלמידים אטיים מאוד בכתיבה. המהירים סיימו את ההעתקה לאחר 4-5 דקות האטיים לאחר 10 דקות. שני ילדים (אבי ושירי) סיימו בתום 20 דקות. לארבעה ילדים (יצחק, שגיא, רמי, צור) הפסיקו - מתוך רחמים - את ניסיונות הנפל של ההעתקה לאחר חצי שעה.

לחץ העיפרון
לארבעה ילדים (אבי, יצחק, רמי, צור) כתיבה מאומצת מאוד. כולם, כמובן, גם אטיים מאוד בכתיבה.

האיתור מעלה אחד-עשרה ילדים שפתחו פער בינם לבין שאר התלמידים במיומנויות התנועתיות של הכתיבה וזקוקים להוראה מסייעת לשיקום כתיבתם.

אבנר, דוד, דני, שולי וציפי זקוקים; לשיקום תנועת עיצוב האותיות ולארגון המרחב הגרפי. לשגיא נחוצה התערבות טיפולית להגברת מהירות הכתיבה. עם יצחק, רמי וצור יש לעבוד על הגברת מהירות הכתיבה וויסות המתח השרירי המושקע בפעולת עיצוב האותיות. שירי זקוקה הן להגברת מהירות הכתיבה והן לשיפור קריאות כתב-ידה. עם אבי, רב-בעייתי, יש לעבוד על שלושת הרכיבים התנועתיים של הכתיבה, שיפור דיוק עיצוב האותיות, הגברת מהירות הביצוע ומיתון הכוח המושקע בפעולת הכתיבה.

קשיי כתיב

מאיתור קשיי הכתיב עולה התמונה הבאה: לשמונה ילדים קשיים בולטים בכתיב מהכתבה, שלושה מרבים לשגות אף בשעת העתקה. שוב, אין מדובר בפיגור קל אחר הממוצע הכיתתי כי אם בפער משמעותי בינם לבין התלמידים המתקשים - במסגרת ההתפלגות הנורמלית - בכתיב.

כדי לוודא שמדובר בקשיי כתיב; ולא ברשלנות או באימפולסיביות, מומלץ לזמן את הילדים האלה, להציג בפניהם את קטעי ההכתבה שלהם ולבקשם לזהות ולתקן את השגיאות המופיעות בהם. )בשעת בדיקת טיב הכתיב אין לסמן את המילים השגויות על הדף עצמו כי הדבר יבטל את אפשרות התיקון העצמי על-ידי הילד(. אם הילד מוכיח כושר זיהוי שגיאות ויכולת תיקונן הוא אינו סובל - לפי הגדרתנו - מקשיי כתיב.

ילדים השוגים בשל פזיזות ורשלנות יצליחו לזהות ולתקן חלק ניכר משגיאותיהם. הם לא זקוקים להוראה מסייעת של הכתיב אלא להגברה של האחריות התקשורתית שלהם. בקרב המתקשים בכתיב יש המזהים חלק מהשגיאות ומנסים "לנחש" את דרכי התיקון. ילדים בעלי מודעות גבוהה לקשיי הכתיב שלהם יזהו שגיאות בכל מילה, גם באלה המאויתות - במקרה - כראוי.

לכושר הזיהוי של השגיאות חשיבות רבה גם אם הוא לא מלווה ביכולת תיקון. רוב המתקשים בכתיב לא
מזהים, וגם לאחר שמזהים עבורם אינם מסוגלים לתקן את שגיאותיהם.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם