יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתממצאי האבחון

נעיף מבט חטוף בממצאי אבחון ילדי כיתה ג' זו:

אבי
סוד כישלונו של אבי בכל רכיבי הכתיבה מתגלה כבר בראשית האבחון. בעל שליטה צדית שמאלית חזקה, הומוגנית, הוא הובא - באמצעות שכנוע של הוריו - לכתיבה ביד ימין."העולם בנוי לימניים ומוטב לסגלו, בעוד מועד, לדרישות העתיד" טוען אביו שעבר גם הוא, בילדותו, היימנה כפויה. "גם לי היו קשיי כתיבה" מצהיר האב "אך הדבר לא הפריע לי לרכוש מקצוע ולהצליח בחיים".

אבי כותב ואוכל ביד ימין אך מבצע את כל שאר פעילויות השגרה - לתדהמת הוריו המיימינים - בידו השמאלית. קשיי הכתיבה של אבי -כתב לא קריא, אטי, המבוצע בלחץ מוגבר -נובעים קודם כל מהעובדה הפשוטה שהוא כותב בידו המשנית, הנחותה מאוד מבחינה תנועתית. היות שההיימנה בוצעה רק ברמת הידיים, בכל הבדיקות של השליטה העינית אבי מתגלה בעל שליטה שמאלית ברורה.

את כל הפעילויות הגרפומוטוריות שדורשות תיאום עין-יד אבי מבצע לכן בשליטה צדית מוצלבת, לקויה. בבדיקת הרמה התנועתית של הידיים, ידו השמאלית של אבי נמצאת על רמת גיל שמונה וחצי, כגילו הריאלי ואילו ידו הימנית - הכותבת - מתפקדת ברמת גיל חמש. אבי זקוק להחזרה לשמאליות אך עמדת הוריו העיקשת בזכות חינוך לימניות פוטרת את המטפל מהלבטים הכרוכים בביצוע משימה מורכבת זו. אבי יכתוב, כנראה כל ימי חייו, בידו המשנית. הטיפול יעסוק ב"רע במיעוטו", בהעלאת הרמה התפקודית - הגרפומוטורית - של ידו הימנית.

יצחק
בן שמונה וחצי, טרם גיבש שליטה צדית ברמת התפקוד העיני והידני. הדו-צדיות שלו מלווה ברמה תנועתית נמוכה מאוד (גיל שש), הן בפעילות בי-מנואלית והן הגרפומוטורית. הוריו של יצחק "הוזהרו" לא להתערב בבחירת היד השלטת של בנם והם ליוו בהבנה מלאה את "החלפות הידיים" התכופות שלו.

בפעילות הגרפית הוא לא חוצה את קו האמצע של גופו, עובד ביד ימין בשדה הפעילות הימני וביד שמאל בשדה הפעילות השמאלי. יצחק זקוק להיימנה דחופה ואינטנסיבית. במקביל להעלאת הרמה התנועתית של ידו הימנית יש לדאוג למניעת ההתערבות המפריעה של ידו השמאלית. אחת הדרכים הפשוטות לנטרול פעילות יד שמאל היא בהחזקת כדור גומי קטן המונעת את היווצרות דפוסי "הראי" התנועתיים של היד השנייה. נטרול מגמתי כזה של היד שאנו שואפים להפכה למשנית, מעכב בתחילת הטיפול את תפקודי הסיוע שלה. כאשר תחול "הפרדה" ברורה בין שתיהן ויד ימין תתחיל לגלות עליונות ועצמאות תנועתית, אפשר לשחרר את יד שמאל למימוש תפקידה - עזרה ליד השלטת.

ההוראה המסייעת במסגרת הלימודית תתמקד בהיימנת יצחק בתנועתיות של הכתיבה. אם לאחר מספר חודשים לא יחול כל שינוי במצבו התנועתי, יש להפנות את יצחק לטיפול אינטנסיבי של ריפוי בעיסוק. הוריו ידאגו שהיימנתו תתבצע גם בבית, בפעילויות השגרה והמשחק.


רמי

כתיבתו של רמי אטית מאוד. הוא מאגרף את העיפרון בלפיתה מעוותת ומכווצת וחורט את הנייר עד כדי חירורו ולפעמים אף קריעתו. הוא מותש מהכתיבה לאחר מספר מילים ומבלה את ההפסקות בניסיון נואש להעתיק מהלוח את שיעורי הבית. רמי אינו עומד בקצב הכתיבות הכיתתיות ומטריד, בתחינות "חכו לי", את הילדים ואת המורה. היות שכתב-ידו קריא למדי, קשייו של רמי לא זכו לתשומת לב מחנכיו. עיצוב אותיות הדפוס - המאופיין בריבוי קווים ישרים - קל יותר עבורו והוא שמר על שרידים רבים של ייצוגי דפוס בכתיבתו. אבחונו של רמי מאשר את היותו בעל מתח שרירי גבוה מאוד. התוכנית הטיפולית לשיפור כתיבתו של רמי תתמקד בתרגילי הרפיה וויסות המתח השרירי. רמי יכול להפיק תועלת רבה מטיפול ב"ביו-פידבק" אך גם השיטה הקינסתטית מתאימה מאוד לפתרון קשייו.

שגיא
אבחונו של שגיא לא מעלה כל עדות בולטת לקשיים תנועתיים או אחרים שבכוחם להסביר את כתיבתו האטית. המחנכת והוריו טוענים כי הוא שקול ואטי בכל התנהגותו, בכל תגובותיו. חדרו, תיקו ולבושו של שגיא מסודרים להפליא והוא מגלה גישה פרפקציוניסטית נוכח כל מטלה לימודית. אטיות כתיבתו משקפת, כנראה, ניסיונות קליגרפיים לביצוע מושלם של האותיות.

למרות שלקשייו של שגיא אין רקע "אורגני", יש לנסות לשחרר אותו מכתיבתו ה"מציירת" והאטית מאוד. הפרפקציוניזם הוא ביטוי עיקש מאוד וקשה להניח ששגיא יוותר עליו רק כדי לרצות אותנו או כדי לכתוב מהר יותר. ריכוך ומיתון הדרישות של שגיא מעצמו היו הופכים את חייו לקלים יותר אך הטיפול בסוגיה לא שייך למסגרת ההוראה המסייעת. המטרה שניתן להציב להתערבות טיפולית במסגרת זו היאהגברת המהירות ושיכלול תנועת הכתיבה של שגיא כדי שידו תוכל להגיע- או לפחות להתקרב - לרמת התפקוד הגבוהה שהוא דורש ממנה.

מיכל
הרכיבים התנועתיים של כתיבת מיכל מעולים, קשייה ממוקדים בתחום הכתיב בלבד. האבחון מעלה רמת תפקוד גבוהה בכל הכשרים, אך מדליק "נורה אדומה" בתחום התפקודים השמיעתיים - אבחנה,זיכרון קצר-טווח ושימור רצפים. לכשרים השמיעתיים אחריות ישירה על ביסוס הכתיב. רמתה הדלה מאוד של מיכל בכשרים אלה מסבירה את קשיי הכתיב שלה.

בשיחה עם ההורים מתברר כי לאחר איחור מדאיג בהתפתחות הלשונית של מיכל היא הובאה לאבחון- בגיל ארבע - ונמצאה סובלת מהצטברות נוזלים באוזניים. היא סבלה מדלקות אוזניים תכופות וקשות, הייתה נתונה במעקב ועברה טיפולים רפואיים בנידון. היה חשש, בשעתו, לאובדן חלקי של שמיעה, אך בדיקות שמיעה שגרתיות של מיכל מעלות היום קליטה שמיעתית תקינה. קשייה של מיכל אינם נובעים מהפרעות בטיב השמיעה אולם ייתכן כי בשל ההיסטוריה הרפואית הזאת, נטשה מיכל את השימוש הפעיל בערוץ השמיעתי ובנתה את הגשר אל העולם הסובב על ערוצים אחרים.

קשיי האיות של מיכל מתבטאים בעיקר בשיבושי רצף, בהשמטות ובהחלפת המיקום של האותיות. היא נוטה לפרק ולחבר מילים ושוגה באיות של אותיות דומות - אך לא זהות - היגוי. מיכל זקוקה להגברת המודעות הפונולוגית, לעבודה על פירוק והרכבת צלילים ולתרגול בתחום שימור הרצף והזיכרון השמיעתי. בשל גילה הצעיר, סיכויי ההצלחה של טיפול ישיר בקשייה של מיכל טובים מאוד. אולם היות שכבר מוטלות עליה חובות אורתוגרפיות, יש לטפל, במקביל, גם בקשיי הכתיב שלה.


דוד
לדוד  כתב-יד קשה לפענוח. הוא עדיין; מפיק אותיות דפוס רבות ואחרות שהן מעשה כלאיים בין כתב הדפוס לכתב הקורסיבי. כיוון תנועת עיצוב האותיות של דוד לקוי, שריד כנראה של בלבול בין כיוון עיצוב אותיות הדפוס לזה של האותיות הקורסיביות. האבחון מעלה כי דוד סובל מקשיים בתנועתיות העדינה.

הוריו מעידים כי דוד גילה קשיים ברכישת כתיבת הדפוס ובילה שעות רבות בשינון מערכי התנועה הדרושים לביצועה. כאשר - לאחר השקעת כוחות, זמן ומאמצים כבירים - הוא השיג שליטה על תנועת עיצוב אותיות הדפוס, כל ילדי הכיתה כתבו כבר כתיבה קורסיבית. היות שהוא היה שקוע בתרגול שקדני של הדפוס, הוא החמיץ את לימוד ביצוע האותיות הקורסיביות. מאז ועד היום דוד מנסה להתנער מדפוסי התנועה שעל לימודם הוא שקד ברצינות רבה כל כך ומשתדל, בכוחות עצמו, להשיג שליטה בהתנהגות התנועתית ה"אחרת" של הכתיבה הקורסיבית. מאמציו להדבקת בני הכיתה לא נושאים פרות מרשימים. התוכנית הטיפולית של דוד תתמקד בלימוד תנועת עיצוב אותיות הכתב ובהעלאת הרמה הגרפומוטורית שלו.

שולי
טרם הבשילה למפגש עם הסמל הגרפי ובמקום לכתוב היא עדיין מציירת. האותיות עבורה הן "בית", "גמל", "חילזון", "עין" ועל האגדות והדימויים שהמורה בכיתה א' סיפרה על האותיות, הוסיפה שולי נופך משלה. כל אות ודימויה, וסיפורה. בכתיבתה של שולי אין מילים, אין תוכן, אין תבניות או מרווחים, רק שורה של ציורים קטנים, לבביים וילדותיים. האבחון של שולי לא מעלה כל קושי על רקע תנועתי או חושי. שולי זקוקה לזירוז רציני של תהליך ההתבגרות. יש לפתוח בפני שולי את הנאת ההצלחה הלימודית ואת גאוות ההצטרפות אל המועדון המכובד של הקוראים והכותבים מבלי לפגום בהנאת המשחק, הדמיון והסיפור.

ציפי
הגיעה בראשית השנה מבית-ספר הידוע לשמצה ברמתו הלימודית הנמוכה. ציפי לא למדה באורח סדיר ומובנה כתיבה וכתיב. האבחון מעלה רמה בינונית ונמוכה ברוב כישוריה התנועתיים והחושיים. ציפי זקוקה לטיפוח לימודי כללי ולעבודה מקיפה על מיומנויות הכתיבה והכתיב.

יוסי
כתיבתו של יוסי תקינה אך הוא מרבה בשגיאות כתיב. הוא אינו מזהה - ולא מסוגל לתקן,; כמובן - את שגיאותיו. כאשר הוא מתבקש להצביע על שגיאות בכתיבתו הוא מנדב - בחפץ לב וביד רחבה - מגוון רחב של אפשרויות שמדגישות, ביתר-שאת, את האנרכיה האורתוגרפית בה הוא נתון.

ממצאי האבחון מצביעים על שיבושים בגיבוש השליטה הצדית. איטר במקורו, יוסי הובא - בהיימנה חינוכית - לתפקוד ביד ימין. ההיימנה - שלילית כשלעצמה -"הצליחה" וידו הימנית של יוסי מגלה היום עדיפות מובהקת. היות שהעין השלטת נשארה במקורה, עין שמאל, יוסי מתפקד היום בשליטה צדית מוצלבת. האבחון מעלה כישלון בולט של יוסי בתיאום חזותי-תנועתי ( קשר עין-יד ) במטלה גרפית. התפיסה החזותית שלו - לנוכח גירויים לא-לשוניים - טובה ורמתו התנועתית הידנית תקינה אף היא. רק המפגש, שיתוף הפעולה בין שתי הרשויות; המבצעות את האיות - עין ויד - לא עולה יפה. במקום חזרה עיקשת ועקרה על ניסיונות הנפל "להעיר" את הפיקוח החזותי של יוסי לכתיב, מוטב להשקיע את המשאבים בהקנית כתיב תנועתי.

ליוסי כשרים קינסתטיים טובים וניתן לבנות עליהם את מעשה הכתיב. אין לנטוש בגיל צעיר כל כך את ניסיונות שיקום התיאום החזותי-תנועתי של יוסי אך לנתק אותם ממיומנות הכתיב. במקביל ליצירת ה"מילון" התנועתי שישמש בסיס לאיותו של יוסי, יש לעבוד אתו על שיפור הקשר עין-יד במטלה גרפית.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם