יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
מהלך הטיפול

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתבחירת הילדים לטיפול, הרכבת הקבוצות, קביעת סגנון העבודה וכד' מעלות צורך בשורה ארוכה של שיקולים והכרעות. ההבחנה הבסיסית הראשונה באופי השיקולים היא האם הם משרתים את המטפל או את הילדים המטופלים. המורות מגלות רתיעה לנוכח שיקולים שמטרתם להקל על עבודת המטפל ומתעלמים, לכאורה, מטובת הילד. גישה "אלטרואיסטית" זו מסרבלת ועלולה אף להכשיל את ההתערבות הטיפולית. המטפלת תשפר את מהלך התמחותה, את דרכה אל השליטה המיומנת בשיטה הטיפולית המוצעת אם תבנה את עבודתה -בשלבים אלה- על שיקולים מקצועיים "אגואיסטים". לאחר שהיא תשיג שליטה טובה ובוטחת בשיטה הטיפולית היא תוכל להתפנות לשיקולי "טובת המטופל".

הפיכת הילד המטופל ל"שפן ניסיונות" של התמחותן מטרידה מורות רבות. הדרך הטובה ביותר למיתון תחושות האשמה נוכח "ניצול הילד" היא בשיתופו הפעיל בתהליך הלמידה. מורות שמספרות לילדים שבטיפולן כי הן בשלבי למידה של השיטה הטיפולית ומשתפות אותם בלבטיהן ובקשייהן זוכות להיענות כנה ולעזרה ממשית וחשובה מצד "שפני ניסיון" גאים מאוד בתפקידם.

הרכבת קבוצות העבודה

עבודה פרטנית לעומת עבודה קבוצתית
לעבודה הקבוצתית יתרונות רבים כל כך עד כי הטיפול הפרטני ניתן -על-פי-רוב- רק בלית ברירה. העבודה עם קבוצה זולה מבחינה כלכלית. העובדה ששיקול זה אינו חינוכי אינה גורעת מחשיבותו. לאווירה שתיווצר בקבוצת העבודה חשיבות רבה להגברת ההניעה ולהצלחת הטיפול. הקבוצה סוחפת, גוררת את האטיים שבין חבריה. אם נוצרת בה חדוות הישג, היא מדבקת את הספקנים והמהססים, את הילדים שאיבדו את התיאבון ללמידה.

הקבוצה ממחישה את "צרת הרבים" ומהווה "חברת שווים" שממתנת את תחושת הכישלון ואת סטיגמת נחיתות ההוראה המסייעת.

מספר הילדים בקבוצה
למטפלת המתחילה, שרק לומדת את דרכי השיטה הטיפולית, מומלץ לעבוד עם שני ילדים. מטפלת מנוסה יכולה להגיע לעבודה יעילה עם קבוצה בת חמישה-שישה ילדים. בקבוצה גדולה יותר קשה להקדיש תשומת לב אישית לכל אחד מהילדים המטופלים.

קשיים זהים או קשיים שונים
קבוצה שכל חבריה עובדים על נושא אחד קלה יותר להפעלה מאשר קבוצה שבה לכל ילד משימות טיפוליות שונות. למטפלת המתחילה שטרם השיגה שליטה טובה בשיטה הטיפולית מומלצת קבוצה הומוגנית מבחינת קשיי הכתיבה ודרכי העבודה. לאחר שהמטפלת תשיג מיומנות טיפולית בוטחת, היא תוכל להעביר את הדגש על שיקולי טובת הילדים והקבוצה.

העבודה בקבוצה מעוררת תחרותיות והשוואה. אם קיים חשש שאווירה תחרותית תפגום בתפקודם של הילדים, יש להרכיב את הקבוצה על קשיים הטרוגניים, כל ילד עם מטרות לימודיות שונות.


סגנון העבודה

העבודה הטיפולית יכולה להיבנות על סגנון "מדעי" או להתנהל בדגם של "משחק". גיל הילדים המטופלים מכתיב, כמובן, את ההכרעה בין שני הסגנונות. בכיתה ג' שתי האפשרויות עדיין פתוחות. בסגנון המדעי הילדים מקבלים הסבר מדויק - ברמת הבנתם - על הקשיים שיש להתמודד אתם, המשימות שיש לבצע וההישגים האפשריים. העבודה מבוססת על מדדים קפדניים -שעון עצר, חוזים, דיאגרמות - ומלווה בבדיקה שיטתית של מהלכה. הסגנון המשחקי אינו שולל את קבלת הסמל והחוק. למשחק - כמו לכתיבה - חוקים פנימיים שיש לכבד. הסגנון המשחקי - שבו התרגילים התנועתיים מתבצעים בסימולציה של משחק -מתאים לילדים צעירים ולאלה שפיתחו התנגדות לפעילות בעלת אופי בית-ספרי.

הטיפול נערך במסגרת 12 מפגשים בני 30 דקות כל אחד בתכיפות של שלוש פעמים בשבוע.

שמונה ילדים גילו נכונות לקבל טיפול בשיקום כתיבתם.

בקבוצה הראשונה נכללו ארבעה ילדים: אבי, רמי ודוד שני החברים הטובים וציפי. עם תום הסדרה, ילדי הקבוצה קיבלו "חופש" למשך מספר שבועות כדי להעמיק בתרגול ובהטמעת ההישגים. במשך תקופה זו ילדי הקבוצה השנייה -יצחק, שולי,מיכלויוסי - עברו סדרה טיפולית

רשימת ההמתנה
שגיא עוקב בדריכות אחר גורל הילדים המטופלים. אם הוא ייווכח שהטיפול אינו מכתים אותם בתווית נחותה,הוא יצטרף בשלבים מאוחרים יותר למשפרי הכתיבה.

שירי טרודה בהישרדות לימודית - וחברתית - כללית. היא זקוקה לעזרה פרטנית, מוגברת ויסודית כדי להיחלץ מהמצוקה התפקודית שהיא נתונה בה. לאחר שיקום מעמדה הלימודי והחברתי תבוא שעת שיפור כתיבתה.

לצור קשיי שפה ראשוניים שהטיפול בהם קודם ומעפיל בחשיבותו על שיפור כתיבתו. אם תהליך שיקום תפקודו הלשוני יארך זמן רב, הוא עלול להחמיץ את מועד "תקרת" הטיפול היעיל והכדאי בהבעתו הלשונית הכתובה.

אבנר זקוק לעזרה אך כדי להביאו לכך יש להסיר תחילה את התנגדות והתחמקות אביו. פסיכולוגית בית- הספר נוטלת על עצמה משימה זו.

צבי שאמו מצפה ממנו ל"המצאת הכתיב" ייאלץ להוכיח לה - ברצף כישלונות מאכזב ומייגע - שהוא לא מסוגל ליצור "יש מאין" וזקוק, כמו רוב הילדים, ללמידה מובנית ושיטתית של מיומנות הכתיב.

מטרות טיפוליות
ב"רביעיה הפותחת" שלושה ילדים - אבי, דוד וציפי - זקוקים לשיפור קריאות הכתב, רמי, הרביעי, להגברת מהירות הכתיבה. נושא טיפולי משותף היה מקל על עבודת המטפלת אולם "אילוצי שדה" -הידידות בין דוד לרמי - הכריעו את הכף לטובת הפשרה. שיפור קריאות הכתב הוא נושא המתגמל היטב ובמהירות את עבודת הילדים. עיצוב תקין של תנועת האותיות הוא תנאי ראשון לכתיבה יעילה וקודם להגברת מהירות ושטף הכתיבה ולטיפול בכתיב.


המטפלים
העבודה בוצעה על-ידי מורה מסייעת שעברה הכשרה ראשונית בשיטת הטיפול הקינסתטית. מחנכת הכיתה נרתמה והצטרפה, מתוך סקרנות ותחושת אחריות על נושא ההוראה בכיתתה, אל שיעורי שיקום הכתיבה. לנוכחותה של מחנכת הכיתה במהלך הטיפול חשיבות ממדרגה ראשונה. ברמה אידאלית, היא זו שצריכה לבצע - כחלק בלתי נפרד של עבודתה - את הטיפול בהבעה הלשונית הכתובה של תלמידיה.

אם הדבר לאניתן למימוש - בשל "אילוצי שדה" של סדרי עדיפויות "אחרים" ועומס מקצועי רב - עליה להיעזר בתיווך של המומחה ולעשות לצדו ובעזרתו את ההתערבות הטיפולית. על המורה מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ליישום הישגי הטיפול בשיעורים, במחברת ובחיי היום-יום של הכיתה. משימה נוספת שרק היא יכולה למלא היא הדאגה לתרגול ולאימון - בתקופות ה"בין סדרות" - של המידע שנרכש במסגרת הסדרה הטיפולית. לאישור שהמחנכת נותנת; להתקדמות ולהישגים של תלמידיה, ערך מדרבן ומהווה תגמול חינוכי חשוב למאמצי הילדים.

האווירה בקבוצה
אבי, כמצופה, הפך ל"מנוע" של הקבוצה וגרף בהתלהבותו את שאר הילדים.העובדה שדוד ורמי -החברים - עבדו על מטלות שונות מנעה השוואה ותחרות שהיו עלולות לפגום בקשרי הידידות ביניהם. הם עזרו זה לזה - כל אחד עם תחושת יתרון וביטחון בתחום הלקוי אצל חברו - במסירות ובנאמנות. ציפי - מלכת הקבוצה - זכתה לעזרה ג'נטלמנית, לעידוד ולחיזורים ביישנים מצד הבנים.

אחיזת העיפרון ומנח הכתיבה.
לאבי אחיזת עיפרון מעוותת עם ציר כתיבה גבוה, הכתף. תופעה זו שכיחה מאוד בקרב ילדים שהתחילו בפעולת הכתיבה עם ידם המשנית, שטרם השיגה בשילות תנועתית נאותה. המשימה הראשונה שהוטלה על אבי הייתה תיקון לפיתת העיפרון. הוא קיבל שורה של תרגילים - משחקים - לחיזוק ולהגמשה של שלוש האצבעות הכותבות. כדי לאפשר, במקביל, עבודה על שיפור תנועת עיצוב האותיות, המחייבת אחיזה תקינה הותקנה "טבעת" על כלי הכתיבה שלו. תחילה "הטבעת" הפריעה לו והוא התאונן כי אינו מרגיש דרכה את העיפרון אולם לאחר זמן מה הוא התרגל אליה. התרגילים לחיזוק ולהגמשת האצבעות הכותבות וההתנסות באחיזה הנכונה באמצעות ה"טבעת" עשו את שלהם ובתום הסדרה הטיפולית השנייה, לפיתת העיפרון של אבי תוקנה והוא ביצע תנועת האותיות - כמצופה - מציר מפרקי האצבעות. על הטבעת הוא החליט לשמור כ"מזכרת".

רמי בעל מתח שרירי גבוה, מאגרף את העיפרון בכוח רב וחורט אותיות בתנועות זוויתיות. התנועות מעוצבות תחילה בפרק כף היד, אולם עד מהירה ידו וזרועו מתכווצות וציר התנועה עולה לכתף. מנח הישיבה שלו דרוך ונוקשה בהתחלת הכתיבה, הולך ומתכווץ אף הוא. רמי הוכשר בסדרה של תרגילי הרפיה - של האצבעות, היד, הזרוע ושל מנח הכתיבה- והיה מבצע אותם, לפי הצורך, לפני, במהלך ולאחר פעילות הכתיבה.

מנח הכתיבה ואחיזת העיפרון של דוד תקינים למדי. הוא מסורבל בכל התנהגותו התנועתית ופעולת הכתיבה היא רק חלק מהמכלול המגושם הזה.

ציפי לא סובלת מקשיים תנועתיים בולטים אך היציבה הכללית שלה פגומה בשל חוסר בטחון וביישנות. היא נוטה, בשעת הכתיבה, להרכין את גופה וראשה מעל המחברת - אולי כדי להסתיר את הכתוב - והופכת לפקעת קטנה של סודיות מבוהלת. כדי להסיר כל חשד שמנח כפוף זה מקורו בקשיי ראייה או מיקוד עיניים, היא עברה בדיקות מתאימות שלא העלו כל עדות להפרעות אלה. היא עבדה, במהלך הטיפול, על שיפור היציבה, מנח הישיבה וההליכה. "דוגמנית צמרת", החמיאו לה הבנים. היא אימצה, ללא כל קושי ובהנאה גלויה יציבה בוטחת, מאוזנת ששיפרה את הופעתה ואת תפקודה התנועתי.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם