יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
מפגשים טיפוליים

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

פגישה מס' 4

המעגל
המטלה התנועתית הראשונה היא ביצוע המעגל, בעיניים עצומות, בכיוון תנועת מחוגי השעון, בתנועת ירידה חזקה ועלייה חלשה. התנועה מתחילה ומסתיימת בשעה 11. התנועה מתורגלת תחילה באוויר, במעוף של יד וזרוע ימנית, מציר הכתף. לאחר מספר דקות של תרגול, הילדים עוברים לביצוע המעגל על הלוח, "בשדה הפנימי", בעיניים עצומות. בעבודה על הלוח - עם ספוג לח או עם גיר - הילדים מיטיבים לחוש ולהמחיש את הירידה החזקה והעלייה החלשה של היד הרושמת.

לאחר תרגול של כחצי דקה הילדים רשאים לפתוח את העיניים ולבדוק - "בשדה החיצוני" - את טיב ביצועם. לאחר העבודה מציר הכתף עוברים הילדים למיזעור המעגל, דרך המרפק, מפרק כף היד ועד פרקיהאצבעות. מהתנועה באוויר, על הלוח, על גיליון נייר גדול ועד המחברת.

רק ציפי ואבי מגיעים, ללא תקלות בולטות מדי, עד המחברת. "השדה החיצוני" של רמי יישאר עוד זמן מה הלוח. דוד מגיע עד הדרישות התנועתיות של גיליון נייר.אבי מתוסכל, ידו הימנית - המשנית- מגושמת והמעגלים שהיא יוצרת "נשברים" ולא נסגרים תמיד בשעה 11. הוא מראה בגאווה את הביצועים הטובים של ידו השמאלית אך חוזר "כמצוות אביו" לעבודה ביד ימין. התנועה המעוגלת היא "עקב אכילס"של רמי. תנועותיו זוויתיות, מקוטעות ומאומצות. הוא זקוק לתרגילי הרפיה לפני, במהלך ובסיום הפעילות. הוא סופר, בעצב, ארבע "שבירות" במעגל הכי מוצלח שהוא ביצע. הוא עדיין לא מסוגל לכבד את דרישת "העלייה הרפויה". ציפי רוכשת מהר את המיומנות ופונה לעזרת הבנים המתקשים. דוד מסורבל ותנועותיו נוקשות אך תפקודו הולך ומשתפר.

חוזה המעגל
עורכים, עם כל ילד, חוזה מעגל. כל ילד מתבקש לרשום 20 מעגלים - ציפי ואבי במחברת, דוד על גיליון נייר, רמי על הלוח. הזמן שנדרש לכל ילד לביצוע המטלה נרשם. "הצורה הטובה" היא מעגלשבוצע בקו אחד, בכיוון תנועת מחוגי השעון שמתחיל ומסתיים בשעה 11.


תנועת הרישום של ציפי תקינה אולם היא מתקשה לכבד את כללי העיצוב, כיוון, נקודת התחלה וסיום. מבין20 המעגלים שהיא עיצבה 5 "טובים". המשימה שלה היא ביצוע 16 מעגלים (מתוך 20) תקינים. לאבי 6 מעגלים תקינים. גם הוא מתקשה בשמירה על כיוון העיצוב ובסגירת המעגל בשעה 11. עליו הגיע ל- 16 למעגלים (מתוך 20) "טובים". לדוד נדרש זמן רב לביצוע 20 מעגלים משובשי תנועה. הקושי הבולט בעבודתו היא בנטייתו "לרבע" את המעגל. ל-4 מתוכם צורה סבירה למדי. הוא מקבל "פטור" זמני מחובת הסגירה של המעגל והמשימה המוטלת עליו היא ביצוע 16 (מתוך 20) צורות שתהיינה - כשמן -מעוגלות. הקושי העיקרי של רמי מתבטא בשבירת המעגל. האתגר שנקבע לו הוא יצירת16מעגלים (מתוך 20) שאינם נשברים יותר מ- 4 פעמים.


זמן הביצוע
מטרת הטיפול היא שיפור עיצוב תנועת הכתיבה אך בכל חוזה מציינים את הזמן שנדרש לילד לביצוע 20 המעגלים ואחד התנאים להצלחה במשימה הוא שמירה על הזמן הזה. אם הילד עמד במטלות החוזה אך ירד בזמן הביצוע, עליו לחזור על העבודה עד שישיג את הזמן שנקבע בחוזה. ילדים אימפולסיביים נוטים לבצע רישום פזיז ומהיר מדי. יש למתן את קצב עבודתם ולרשום בחוזה שלהם זמן סביר לביצוע המטלה התנועתית.

הילדים שואלים מדוע אין הם מצופים לשפר את כל הצורות. המטפלת מסבירה להם שהכתיבה אינה דורשת ביצוע מושלם. אם האותיות שלהם תהיינה "פחות או יותר" תקינות אפשר יהיה לקרוא בקלות את כתב ידם.


רמי זועף ומדוכדך. מצב עיגוליו מחפיר והוא חושש שיצטרך להקדיש את כל הפגישות הטיפוליות - "את כל שנות בית-הספר ואולי את כל שנות חיי" ממלמל רמי -לביצוע המעגל. המטפלת מרגיעה אותו. ייתכן שהוא צודק, הוא אכן "תקוע" עם המעגל לאורך זמן, אולם אם הוא ירכוש אותו הוא ישלוט בתנועה הבסיסית של רוב האותיות העבריות. הילדים ממהרים לספור את כל האותיות המעוגלות ומאשרים את דברי המטפלת. מצב רוחו משתפר מעט.

הילדים כותבים ביומן האישי. רמי "סונה" (כנראה שונא) את העיגול, דוד מבטיח לעזור לו, ציפי שומרת בסוד את דבריה ואבי גאה שהוא יוכל לעבוד במחברת.

פגישה מס' 5

המקצב התנועתי
בשלב טיפולי זה הילדים מתוודעים אל מקצב התנועה. המקצב מודגם תחילה על תנועת המעגל ועל אותיות בנות תנועה ארוכה אחת: פ, ש, ע (טא-א). בשלב השני מוצגים מקצבי האותיות בנות שתי תנועות: ק, ת. (טא-טא) ו-ה, ח, (טא-טי). אין צורך לפרט את כל המקצבים, הבנת הרעיון הכללי מספיקה.

בשעה שהילד ניגש לביצוע אות חדשה הוא קובע, בעזרת המטפלת את מקצבה. המקצב מיועד בעיקר לשלב הלימוד של תנועת האות. לאחר שהילד השיג שליטה על התנועה אין יותר צורך במקצבה. בעבודה על הגברת מהירות הכתיבה המקצב משמש מדד רקע קבוע לוויסות ולהסדרת המהירות.

רמי מגלה שהוא כותב במקצבי טי-טי-טי ועובר בהנאה גלויה לליווי עבודתו בזמזומי טא-א, טא-א. הביסוס המקצבי - שהוא מעדיף ליצור בעצמו - משפר מאוד את איכות ואת שטף תנועתו.ציפי הביישנית נבוכה מדי ומתקשה בעבודה בליווי מקצבי. אולם כאשר המטפלת לוחשת לה שגם רקדנים עובדים כך, היא נעתרת ומקבלת את הליווי המקצבי. היא נוטה לבצע אותיות בנות שתי תנועות - ח, ת, - בתנועה אחת, והמקצב משמש לה תזכורת למערכים התנועתיים התקינים. לאבי אין סבלנות למקצבים. לטעמו, ה"טא טא"ים אינם "גבריים" דיים. היות שהוא אינו זקוק במיוחד לליווי המקצבי, הוא מקבל פטור ממנו. אך ילד אמביציוזיכמו אבי אינו מוכן לקבל נדבות "פטור". הוא יעבוד לפי "מקצב שבלב" שהוא יקבע בעצמו, מכריז אבי, ועובר לתנועה מלווה בהמהומים נמרצים. בין דוד למקצב נוצרת אהבה ממפגש ראשון. ילד רציני ונעים זה הוא חובב מוסיקה והמקצב נוגע בו, מניע אותו ומקדם מאוד את איכות תנועתו. כדי לא להפריע זה למקצבו של זה, הילדים שנמצאים בשלב העבודה בליווי מקצבי מתרחקים לפינות נפרדות של חדר העבודה.


החל מהפגישה הזאת, לאחר דקות אחדות של עבודה משותפת על ביצוע ומיזעור המעגל, כל ילד פונה למשימה הפרטית שלו. כל ילד בוחר מקופסת האותיות "שיש לשפר" שתיים, שלוש אותיות שהוא מעוניין לעבוד עליהן המטפלת עוזרת בבחירה וממליצה על אותיות שקרובות בצורתן לעיגול..המטפלת בודקת האם הילד יודע את תנועת ביצוע האות. הוא מבצע אותה באוויר, בעיניים עצומות. אם תנועת העיצוב שגויה, המטפלת מתקנת אותה. כאשר ההסבר המילולי; אינו מספיק היא אוחזת
בידו ו"משאילה" לו את התנועה הרצויה. הילד מתרגל את התנועה - "בשדה הפנימי" - עד אשר הואשולט בה. לאחר שלב זה הוא עובר למיזעור תנועת האות-עם תרגול "בשדה הפנימי" ובחינת התקינות "בשדה החיצוני".

רמי מכריז שהוא עובד על האות "ס" ולא על המעגל. כדי לגוון מעט את עבודתו ולמנוע את תסכולו הוא מקבל שתי משימות נוספות: האות "ר" והאות "כ".אבי מבקש לערוך שני חוזים נוספים, על האות "פ" ש"מתקמטת" לו והאות "ע" ש"בורחת לו למעלה".דוד בוחר; באות "ד" שעד עתה הוא כתב בדפוס. הוא מנסה לבצע אותה בשתי תנועות, כמו בדפוס ונהנה מאוד מפשטות התנועה הקורסיבית של האות. הוא מעגל, בקלות, גם את האותיות "כ" ו"ר". ציפי, בעלת התנועה האנרכית, מחליטה לעבוד על האותיות שמתחילות בשעה 11.

פגישה מס' 6 עד מס' 11
המפגשים מוקדשים ללימוד ולתרגול; העיצוב התנועתי של האותיות. קופסאות האותיות "שיש לשפר" הולכות ומתרוקנות.

הילדים - בעיקר רמי ודוד - מרבים בתרגילי הרפיה. המשחקים ששימשו לשיפור התנועה, לחיזוק ולהגמשה של האצבעות הכותבות נעלמו מנוף הכיתה. הילדים החליטו "לשחק" בבית ו"ללמוד" בכיתה.

לאחר שהילדים השיגו שליטה סבירה בביצוע אות ויצרו מאגר קטן של אותיות תקינות הם עברו לכתיבת מילים המורכבות מאותיות אלה. יצירת המילים מעלה את נושא האיות. הבנים הם מאייתים טובים למדי אך ציפי מופתעת לגלות שלא רק עיצוב האותיות כי אם גם בחירתן כפופה לחוקים.

כתיבת המילים מלווה אף היא במקצב האותיות. כדי להקל על העבודה ולעורר בה עניין, נבנות תחילה מילים סימטריות - סוס, שמש, דוד, - שמקצבן הרמוני. המילים הן "ריקוד קטן של היד" מגלים הילדים. דוד וציפי מיטיבים "לרקוד", להציע ולבנות תנועות (אותיות ומילים) ממקצבים.

החוזה ממשיך ללוות ברקע את רכישת תנועת האותיות. הילדים, פרט לאבי שממשיך להתווכח ולהגן בקנאות על טיב ביצועיו, התיידדו עם רעיון המחויבות לבדיקה אובייקטיבית. הם מתנדבים להיות "הקוראים" ועוזרים זה לזה בהערכת תקינות האותיות והמילים.

הכתיבה ב"יומן" התחבבה על כל הילדים. ציפי הסירה את הסודיות הכבדה שהטילה על יומנה ומרשה, למטפלת ולבנים, לעיין בו. היא בקשה מהוריה "יומן עם מנעול" כמתנת יום הולדת. יומנו שלאבי עולה על גדותיו מגאוות הישגיו בכתיבה. דוד ורמי ממשיכים בהתכתבות ידידותית - מנחמת, מעודדת וממריצה - ביניהם.

הספירה לאחור לקראת סיום הסדרה הטיפולית מהווה זריקת מרץ והילדים מגלים מאמצים מוגברים להשלמת החוזים עליהם הם שוקדים. בקופסאות "צריך לשפר" נותרו עדיין אותיות שמחכות לתורן, בסדרה הבאה.

פגישה מס' 12
תמה הסדרה הטיפולית הראשונה. הילדים בודקים את מלאי האותיות בקופסת "התקינות" ובזו שממתינות לשיפור.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם