יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

סיכום ביניים
מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתסיכום ביניים וספירה מחודשת של המלאי

רמי
חלה הגברה משמעותית מאוד במהירות כתיבתו של רמי. בשעת הבדיקה הכיתתית בעוד רוב הילדים השלימו את ההעתקה לאחר שש-שבע דקות רמי המשיך לחרוט והבודקת נאלצה להוציא את העיפרון מבין אצבעותיו המכווצות לאחר 20 דקות, עוד בטרם השלים את משימת ההעתקה. בבדיקה חוזרת זו הוא העתיק את הקטע בשמונה דקות כאשר חלק מהזמן הוקדש לתרגילי הרפיה קצרים של היד והאצבעות.

שטף הכתיבה של רמי השתפר מאוד אך הוא עדיין מתקשה במיזעור התנועה ומעצב את האותיות מציר מפרק כף היד. אותיותיו לכן אמנם "השמינו" אך גם גדלו והוא אינו מסוגל לדחוק אותן לשורה במחברת. מחנכת הכיתה מרגיעה אותו ומאשרת לו כתיבה במחברת "מיוחדת" בעלת שורות רחבות. רמי מתלבט כיצד לקבל את היחס המיוחד הזה ומחליט - בעצת שאר הילדים - להתגאות בו.

הישגיו ניכרים גם בכיתה, הוא מספיק לצאת להפסקות ותחנוני ה"חכו לי" שלו בשעת הכתיבה נעלמו אף הם. תרגילי ההרפיה וויסות המתח השרירי הגבירו את שטף הכתיבה של רמי ומיתנו מאוד את המאמץ הפיזי שהוא משקיע בתנועת הכתיבה. בבדיקה החוזרת, כתיבתו נחרטה רק בעמוד אחד - לעומת שלושה עמודים באיתור הכיתתי - של המחברת. לאחר תום חודש "החופש מטיפול בכתיבה" שרמי יקדיש לתרגול ההישגים, הוא יחזור לסדרה טיפולית נוספת. הוא עדיין מתקשה מאוד באותיות ה"עולות" (ט, ל,ש, ץ, ף) ועליו לשקוד על המשך מיזעור התנועה.

ציפי
השלטת חוק וסדר בתנועת הכתיבה הייתה המשימה העיקרית של ציפי. כתב ידה השתפר ומודעותה לתקינות האיות עלתה אף היא. שיפור עיצוב האותיות לא פגם, ובשל שיטתיות וארגון התנועה, הגביר אפילו את מהירות הכתיבה. לפי הבדיקה הנוכחית - על יסוד המדדים של האיתור הכיתתי - ציון הקריאות שלה מ- 4 עלה ל- 2 ומהירות הכתיבה מ- 3 ל- 2. כיווניות עיצוב האותיות טרם הופנמה כראוי על-ידי ציפי והיא נוטה,מדי פעם בפעם, לחזור לתנועתיות אנרכית. חודש "החופש" ישמש עבורה - בצדם של תרגילי האוטומטיזציה התנועתית- מבחן לעמידות ולהטמעה של מערכי התנועה התקינים. אם לאחר תקופה זו היא לא תצליח לעמוד בחוקיות התנועתית, היא תחזור לסדרה נוספת לחיזוק ולהפנמת הידע.

דוד
דוד רכש בהנאה רבה שליטה באותיות הכתב. בשל קשייו בתנועתיות עדינה הוא עדיין מסתבך עם האותיות המפותלות (ם, ף, ץ, ל, פ ) אך השיג כתב יד קריא למדי )מציון קריאות 4 עלה ל-2, שיפר מעט את המהירות מ-3 ל-2 והפחית את לחץ תנועת הכתיבה מ- 2 ל- 1. על האותיות האחרונות, המרדניות, שנותרו בקופסת ה"יש לשפר" הוא ישתלט בכוחות עצמו. דוד השלים את המטלות שהוצבו בפניו ונמצא היום במקום מכובד באמצע מפת הכתיבה של כלל ילדי הכיתה. הוריו התייעצו עם מרפאה בעיסוק שמדריכה אותם בשיפור התנועתיות העדינה הכללית של דוד.


אבי
אבי עדיין מתגאה בעליונות ידו השמאלית אך שוקד במרץ רב על העלאת רמת ידו הימנית בכתיבה. הוא ממשיך בכתיבה בעזרת ה"טבעת" המושחלת על עפרונו ובודק, מדי פעם בפעם, האם ניתן כבר להסיר אותה. הוא שיפר את עיצוב האותיות מ-5 ל- 3 אך לא חל - גם לא תוכנן! - שיפור במהירות כתיבתו. חזרנו על בדיקת הרמה הגרפומוטורית של אבי )בתפקוד יד ימין( וגם המבחנים מאשרים שיפור, עלייה מרמת גיל 5 לגיל 7. אבי, כזכור, בן 8 וחצי, כך שהפער צומצם אך טרם נסגר. הסדרה הטיפולית הבאה של אבי - לאחר חופשת ה"הטמעה" - תוקדש לעבודה על הגברת מהירות הכתיבה.

סוד ההצלחה המרשימה של הסדרה הטיפולית טמון בעובדה פשוטה מאוד: לטיפול נבחרו, מראש, ילדים שיצליחו בו. המטלות היו פשוטות, בהישג ידם של הילדים, עם מסרים ברורים ורווחים מיידיים. הובטחו ולובנו - לאורך כל המפגשים - הן הנכונות והן כדאיות השיפור.נוצרה ונשמרה אווירה קבוצתית טובה, מעודדת ומדרבנת.

העבודה, בעיקר לאחר הופעת ההישגים, לוותה במשוב חיובי ומעודד מצד המחנכת, ההורים ושאר ילדי הכיתה ומחמאות אלה נעמו מאוד לילדים. השפעת ההוכחה האובייקטיבית של ההתקדמות הייתה גדולה אף יותר וחיזקה את הדימוי העצמי הלימודי ואת הרצון להמשך השיפור בקרב הילדים.

נקודת מבטו של הקורא שימשה - לאורך כל הסדרה הטיפולית - קנה מידה להצלחת הביצוע לתקינות האותיות והמילים.

בני הכיתה ליוו בסקרנות רבה את הסדרה הטיפולית. אבי, דובר הקבוצה, תיאר בהתלהבות ובצבעוניות את המתרחש במסגרת הטיפול והצליח לעורר את קנאתם של שאר בני הכיתה. הדרך "נסללה" עבור ילדי הקבוצה השנייה שחיכו בקוצר רוח להתחלת הסדרה הטיפולית שלהם.

יצחק טרם גיבש שליטה צדית מובהקת וזקוק לשיקום כללי של כתיבתו - העלאת רמת קריאות, הגברת מהירות ומיתון המאמץ המושקע בה. בסדרה הטיפולית הראשונה הוא יתמקד בתחום הקריאות בלבד.

אביו של אבנר נעתר לשידולים של פסיכולוגית בית-הספר והסכים שבנו יעבור אבחון וטיפול בכתיבתו. הוא עדיין משוכנע שכתיבתו העילגת של בנו מקורה ברשלנות ובעצלנות ורק "יד קשה" תועיל לו. גישתו הנוקשה של האב מטילה צל כבד על עבודתו של אבנר שחייב להצליח לא רק כדי להשיג אמצעי תקשורת אלא גם כדי לזכות בטיהור שמו. האבחון של אבנר מעלה עדויות בולטות לכך שהוא סובל מדיספרקסיה תפתחותית. ביטויי התנהגות רבים שמאפיינים אותו - ופוגמים בתפקודו התקין - נובעים מסרבול תנועתי, מקשיים בהתמצאות מרחבית, מכיווניות לקויה ומדימוי גוף משובש.

באבחונה של שולי לא עלו קשיים "על רקע אורגני" והשערתנו היא שקשיי הכתיבה שלה נובעים מאי- בשלות רגשית. מטרת העבודה עם שולי תהיה יצירת מפגש - ידידותי, מהנה ומשתלם - בינה לבין הסמל הגרפי, חוקי הכתיבה והכתיב.

יוסי ומיכל מרבים בשגיאות כתיב אך כתיבתם תקינה. הם מצורפים לקבוצת העבודה כדי להעבירם לכתיבהתנועתית, בלי גיבוי חזותי.

בפרק זה המחשנו, באמצעות התערבות טיפולית אותנטית, את תהליך איתור הקשיים, שיקולי בחירת
הילדים, הרכבת הקבוצה ואת עקרונות ומהלכי הטיפול בסדרה אחת.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם