יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

רשימת מבחנים
מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתרשימת המבחנים לבדיקת רכיבי הרקע של כישורי הכתיבה והכתיב ארוכה מאד. נמנה אחדים מהבולטים שבהם עבור מאבחן המעוניין להרחיב את מבחר מבחניו.

גילאי 4,6 עד Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency - Bruininks - 14,6
גילאי 6 עד Purdue Perceptual Motor Survey - Roach Kephart - 10,6
גילאי 5 עד Test of Motor Impairment -  Stott, Moyes & Henderson - 13
גילאי 6 עד Frostig Movement Skills Battery - Orpet - 12
גילאי 5 עד Quick Neurological Screening Test - Mutti, Sterling & Spaulding- 16
גילאי 8 עד Test of Motor Proficiency - Gubbay - 12
גילאי 4 עד Sensory Integration and Praxis Tests - Ayres - 8,11
גילאי 2 עד Developmental Test of Visual Motor Integration - Revised - Beery - 15
גילאי 4 עד Developmental Test of Visual Perception - Frostig - 8
גילאי 2 עד Miller Assessment for Preschoolers - Miller -  5
גילאי 4 עד Pediatric Examination of Educational Readiness (PEER) -  Levine -  6
גילאי 7 עד Pediatric Early Elementary Examination (PEEX) - Levine - 9
גילאי 9 עד Pediatric Examination of educational Readiness at Middle Childhood - Levine - 15
גילאי 6 עד Epreuve d'organization grapho-perceptive - Santucci & Pecheux - 14
גילאי 6 עד Une baterie de Dominance Laterale - Zazzo & Galifret-Granjon -14
גילאי 6 עד Epreuves de niveau et de style moteurs  - Stambak - 14
גילאי 6 עד Une epreuve de pointillage - Stambak - 10
גילאי Trois epreuves de rythme - Stambak - 6
גילאי 6 עד Batterie Piaget-Head - Zazzo & Galifret Granjon - 14
גילאי 6 עד Test des gnosies digitales - Zazzo & Galifret Granjon - 14
גילאי 4 עד Epreuve Graphique d'Organization perceptive - Santucci -  6
Luria- Nebraska Neuropsychological Battery: Children's Revision - Golden
גילאי 8 עד Auditory Discrimination Test - Wepman - 12
גילאי 5 עד The Bender Visual Motor Gestalt Test- Koppitz - 12
גילאי 3 עד Frostig Developmental Test of Visual-Motor Integration -  8
מגיל 8 ומעלה - The Visual Retention Test - Benton

בשל חשיבותו המיוחדת של הפרקסיס למעשה הכתיבה נפרט את התכנים המרכיבים את מבחני הפרקסיס:

The Sensory Integration and Praxis Tests

Postural Praxis - מבחן זה מעריך את יכולתו של הילד לחקות מנחים המודגמים על ידי הבוחן.

SPr Sequencing Praxis - המבחן מודד את יכולתו של הילד לשחזר תנועות דינמיות רצופות של הידיים והאצבעות המודגמות לו על ידי הבוחן.

PVC Praxis on Verbal Command - מבחן זה בודק את יכולתו של הילד להיכנס למנחים על יסוד הוראה מילולית של הבוחן.

CP Constructional Praxis - המבחן מעריך את יכולתו של הילד לקשר בין אובייקטים במרחב ולבנות מבנה תלת-ממדי המוצג לו על ידי הבוחן. בחלקו הראשון של המבחן הילד מתבקש לבנותלאחר הצפייה בתהליך בנייה של הבוחן, בחלק השני הוא אמור לשחזר מבנה מוכן מראש.

DC Design Copy - מבחן חזותי-תנועתי זה בודק את יכולתו של הילד להעתיק צורות גיאומטריות

OP Oral Praxis - המבחן בודק את כושרו של הילד לשחזר תנועות פנים ופה על יסוד הוראות מילוליות והדגמה של הבוחן

MAC Motor Accuracy - מבחן זה בודק תאום עין-יד באמצעות מטלה של שרטוט קו על דגם נתון

BMC Bilateral Motor Coordination - המבחן בודק את היכולת לתאם בין התפקוד בשני צידי הגוף.


מבחנים סומטו-סנסוריים

MFP Manual Form Perception - המבחן בודק אינטגרציה חושית באמצעות סטראוגנוסיס בחלקו הראשון של המבחן הנבדק צריך לזהות בין צורה שהוא מחזיק ביד לבין צורות גיאומטריות המונחות לפניו. בחלקו השני של המבחן הילד צריך למצוא את הצורה המקבילה לזו שהוא מחזיק ביד אחת, באמצעות מישוש - ללא ראיה - ביד השנייה.

KIN Kinesthesia - המבחן בודק את יכולת התפיסה התנועתית באמצעות מטלה שבה הילד צריךלהעביר את אצבעו על לוח מנקודה אחת לשנייה, בעיניים עצומות.

FI Finger Identification - המבחן מודד את יכולתו של הילד לזהות - מבלי לראות - באיזו אצבע או באילו אצבעות נגע הבוחן

GRA Graphesthesia - המבחן בודק תפיסה טקטילית ואת היכולת להעביר קליטה מישושית לתגובה תנועתית. הוא מערב אינטגרציה בין קליטה חזותית ומישושית ותכנון תנועתיות עדינה.

LTS Localization of Tactile Stimuli - המבחן בודק את היכולת למקד גירוי מישושי ספציפי המופעל על ידו ועל זרועו של הנבדק.

מבחנים וסטיבולו-פרופריוספטיביים

SB Standing and Walking Balance -המבחן מעריך את כישורי שיווי המשקל של הנבדק - עם וללא ראייה - תוך ביצוע מטלות של מאזן עמידה והליכה

PRN Postrotary Nystagmus- הבדיקה מודדת את משך ואת הסדירות של הרפלקס הוסטיבולו-אוקולרי.

מבחנים של תפיסה מרחבית

SV Space visualization - המבחן בודק תפיסה של גירויים המורכבים מאלמנטים מרחביים ומעפיל עד למניפולציה מנטלית של חפצים במרחב.

FG Figure Ground - המבחן בודק את היכולת ליצור אבחנה בין תבנית לרקע.

דרכים לבדיקת כישורי הרקע של הכתיבה קיימות בסוללות המבחנים של PEERAMID ,PEER, PEEX ,Levine Melvine

לסוללת מבחנים שבוחנת את כשירות הכתיבה מומלץ לאמץ את החלק שעוסק בבדיקת התנועתיות העדינה, אחד מששת התחומים הכלולים במבחן PEERAMID. קבוצת מבחנים זו כוללת 10 מטלות:

Imitative Finger Movements הפעילות בוחנת גנוזיה של האצבעות, משוב פרופריו-קינסתטי ותכנון תנועתי.

Sequential Finger Opposition המטלה מאפשרת בדיקת מהירות תנועתית, ארגון סידרתי-תנועתי, זיכרון תנועתי, תאום עין-יד ותכנון תנועתי.

Alternative Fists המבחן מערב קואורדינציה בי-מנואלית, שליטה תנועתית וחושף הפרעות בטונוס ובוויסות הטונוס השרירי.

Complex Finger Opposition הפעילות דורשת תכנון תנועתיות עדינה, זיכרון תנועתי וארגון תנועה סידרתי.

Eye-Hand Board העשייה במבחן זה בודקת תאום עין-יד ומהירות תנועתית.

Graph Paper Copying המטלה בוחנת תכנון תנועה, אינטגרציה חזותית-תנועתית ושליטה בכלי הכתיבה.

Pencil Speed הפעילות בנויה על מהירות תנועה, שליטה בכלי הכתיבה ועל תאום עין-יד.

Pencil Excursion המבחן בודק משוב פרופריו-קינסתטי, זיכרון תנועתי ושליטה בכלי הכתיבה.

Cursive Alphabet המשימה בנויה על זיכרון תנועתי ומערבת תכנון תנועה, משוב פרופריו-קינסתטי, שליטה בכלי הכתיבה
 
ואוטומטיזציה של עיצוב אותיות.

Signature with Eyes Closed הפעילות מותנית במשוב פרופריו-קינסתטי, זיכרון תנועתי,שליטה בכלי הכתיבה ואוטומטיזציה של עיצוב אותיות.

הערכת כתב-היד של תלמידים

Hammill & Barkl בספרם Teaching students with learning and behavioral problems 1990מציעים רשימת מדדים להערכת כתב ידם של תלמידים.
 
 - תצפית כללית בפעולת הכתיבה
 - אחיזת עיפרון
 - הזווית בה מונחת המחברת
 - מנח כתיבה
 - מהירות כתיבה

 - עיצוב האותיות
 - שטף
 - גודל, הטיה וריווח
 - גישת התלמיד לכתיבה

הערכה כללית של המורה.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם