יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו ל
מונחון
ה
הבחנה חזותית - visual discrimination - היכולת לזהות את ההבדל בין סימנים גרפיים ומראות שונים

הבחנה שמיעתית - auditory discrimination
- היכולת לזהות את ההבדל בין צלילים שונים

הגברה ארוכת טווח-long-term potentiation -העצמה ארוכת טווח של רגישות תא עצב לקלט סינפטי מסויים בעקבות פעילות חוזרת וגבוהת תדר של הקלט

הוליזם - holism - גישה פילוסופית שבהוראת הקריאה דוגלת בהקניית המילה כשלמות

היימנה -dextralization - דקסטרליזציה - הפיכת איטר לימני

היפוקמפוס - hippocampus - מכונה לפעמים קרן אמון הוא אזור מוחי שמעורב בעיבוד ובאחסון של זיכרון ארוך טווח

הכלה - mainstreaming -- שילוב מלא או חלקי של הילד בעל צרכים מיוחדים בכיתה רגילה

המיספירות מוחיות - cerebral; hemispheres - שני חצאי המוח. התמחות המיספירית - בקרב רוב המבוגרים ההמיספירה השמאלית ממונה על השפה והימנית על התפקודים המרחביים. הן גם "חושבות אחרת" האחת בדרך אנליטית, פרטנית ורצופה והשנייה באורח סינתטי,כוללני. שליטה צדית - ההמיספירה השמאלית מנהלת את איברי הגוף בצדו הימני של הגוף, הימנית את האיברים מצד שמאל. כדי להעפיל לתפקוד מיומן, לארגון מוחי יעיל של המיומנויות הלשוניות, לשיתוף פעולה בין האיברים השונים, אחת ההמיספירות צריכה לקחת פיקוד, שליטה.

הומוגראפי - homograph -משווה כתיב - מורפמות, מלים, שוות איות אך שונות במובנן. (מר-מר, רצה-רצה)

הומופוני- homophone - שווה צליל - מורפמה, השווה לאחרת בצלילה ושונה ממנה במשמעותה (קר-כר, קח-כך)

הורמונים -hormones -חומר כימי מופק בבלוטות הפנים ומובל בזרימת הדם אל אברי-יעד להפעלת תגובה כלשהי

היפוטונוס - hypotonus - מתח שרירי נמוך

היפרטונוס - hypertonus - מתח שרירי גבוה

היפרלקסיה - hyperlexia - הפרעה לשונית שאחד מביטוייה הוא קריאה מהירה מאוד

הטמעה - assimilation

הטעמה - articulation - ארטיקולציה - חיתוך דיבור, הדרך בה צלילים מופקים באמצעות הפעלת אברי הדיבור -השפתיים, השיניים, לשון, החניכיים, החך,שפתות הקול, חללי הפה והאף

הניעה - motivation- מוטיבציה

הפרעה מונעת - proactive interference - הפרעה שעלולה לפגוע בזכירה ובשליפה מהזיכרון

הפרעות קשב ופעלתנות יתר - AD/HD Attention deficit Hyperactive disorder

התמצאות מרחבית -spatial orientation - מודעות למרחב הסובב במונחים של קרבה, צורות, מיקום וכיוונים

התמרה - Transduction - הפיכת אנרגיה של גירוי חושי - צליל, מגע, אור - לפעילות עצבית

ו
וסטיבולרי -vestibullary - קשור לחוש שיווי המשקל


ז
זונולות -zonules - סיבים דקים שמחברים את העדשה אל העטרה. תפקידם להחזיק את העדשה ולאפשר לה להתנפח ולהתפחס היינו לבצע את האקומודציה - כוונון הראייה לקרוב ולרחוק

זיכרון - memory תהליך של אגירה ושמירה על מידע. הזיכרון בנוי על שלושה שלבים עיקריים - קלט, אחסון ופלט. הקלט הוא תהליך ההחלטה על אודות הפריטים שייכנסו למערכת הזיכרון. האחסון כולל את החלוקה לרמות האגירה וייצוג המידע במערכת העצבים המרכזית. תהליך הפלט עוסק בשליפת המידע המאוחסן לשימוש פעיל.

זיכרון ארוך-טווח - long term memory.

זיכרון הצהרתי -Declarative memory ה"מה" של הידוע לנו החטיבה ההצהרתית מחולקת ל'ידע עובדתי'זיכרון סמנטי Semantic memory ול'זיכרון אישי' זיכרון אפיזודי -Episodic memory הזיכרון האפיזודי מכסה את האוטוביוגרפיה של האדם. הוא קשור במקום ובזמן (מה, איפה, מתי) של התהוות החוויה. הזיכרון הסמנטי של הידע העובדתי משוחרר מהמקום ומהזמן שבו המידע נרכש. שני סוגי הזיכרונות בנויים כנראה על מסלולים נירולוגיים נפרדים משום שפגיעות מוחיות מסוימות גורמות לאובדן האחד מבלי לפגוע בשלמות השני.

זיכרון חזותי -visual memory היכולת לשמר מידע שהתקבל בערוץ החזותי

זיכרון עובד -working memory המונח המועדף היום לזיכרון קצר-טווח. משטח עבודה המשמר קבוצת פריטים למשך מספר שניות

זיכרון שמיעתי
memory auditory היכולת לשמר מידע שהתקבל בערוץ השמיעתי זיכרון שמיעתי קצר-טווח מתייחס לשימור מידע שהתקבל לפני שניות אחדות. זיכרון שמיעתי ארוך טווח הוא אגירת מידע שהתקבל לפני זמן רב יותר

זיכרון תהליכי-memory Procedural ה"איך" של כל מה שאנחנו יודעים ברמה התנועתית והתפיסתית (זיכרון פרוצדורלי) הזיכרון התהליכי נרכש באמצעות עשייה ותרגול (שחייה, קריאה, רכיבה על אופניים) והוא נשלף באורח אוטומטי ללא תיווך של מאמץ מחשבתי

זיכרון תחושתי -Sensory memory מאגר הזיכרון החושי קולט הבזקי גרייה ושומר עליהם למשך זמן קצר מאוד. הזיכרון החושי החזותי קולט, בהרף עין, מידע מהסביבה ושומר עליו כ- "זיכרון תמונתי" icon memory למשך עד שנייה אחת הזיכרון החושי השמיעתי מסוגל לשמור במשך 3 4 שניות על הצליל שקלט כ"זיכרון הד" Echoic

זנבי - Caudal לכיוון הזנב. אחד מארבעת הכיוונים במערכת העצבים


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©