יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו ל
מונחון
פ
פובאה - fovea - גומה שקע קטן באזור המרכזי של רשתית העין המכיל מספר רב ביותר של חיישני אור וראייה. הפובאה מעניקה את חדות הראייה המירבית לעיניים.

פונטנלות- fontanel- קרומים רכים בגולגולת התינוק שמתקשים רק לקראת גיל18-14חודש. תפקידם לאפשר את המשך גידול נפח המוח לאחר הלידה

פזילה- strabismus, squint, cross-eye - הפרעת ראייה שבה שתי העיניים לא פונות לאותו כיוון. הפזילה יכולה להיות אופקית, כאשר העיניים פונות לצדדים או אנכית כאשר הן פונות למעלה או למטה פלסטיות - plasticity - היכולת לשנות, לארגן מחדש את רשתות התקשורת העצבית בעקבות התנסות או גרייה חושית.

שינויים מהירים - תהליכי הגמשה מואצים - מתרחשים בארבעה מצבים:

פלסטיות התפתחותית - Developmental plasticity בשעת ההתנסות הראשונית של המוח הצעיר עם עיבוד המידע החושי

פלסטיות מותנית פעילות - Activity- dependent plasticity - כאשר שינויים בגוף - ירידה בטיב הראייה, למשל מחייבים הערכות מחודשת של מאזן הפעילות החושית

פלסטיות של למידה וזיכרון - Plasticity of learning and memory בעקבות התנסות למידה, היינו שינוי התנהגותי בשל מידע חושי חדש

פלסטיות לאחר פגיעה מוחית - Injury-induced plasticity זוהי היערכות מחודשת של הקשרים שלא נפגעו והתחלה של שחזור, של שיקום התפקוד

פקעית ההרחה - olfactory bulb - מבנה מוחי בעל צורה של פקעת שמקבל קלט מתאי-העצב של ההרחה

צ
צמתי רנוויה - Ranvierpict/ junction מרווחים במעטפת המיאלין שכרוכה סביב האקסון. כל מילימטר (או שניים) המעטפה נקטעת על ידי קשר רנוויה שתפקידו לזרז את ניתור האימפולס החשמלי. זרימת החשמל באקסון עטוף מיאלין גבוה פי עשרים ממעבר השדר באקסון ללא מעטפת מיאלין.
ק
קולט, קולטן עצבי - receptor הקולטן הוא חלבון שנמצא על התא ומתווך בין האות הכימי לגוף התא.

קולטן אזעקה - nociceptor - קולטן להעברת תחושת הכאב

קולטן כימי -chemoreceptor - קבוצת תאים המגיבה לתרכובות כימיות מסויימות. קולטנים כימיים נמצאים בפקעיות הטעם ובקרומים הריריים בחלל האף.

קולטן תחושת הגוף - proprioceptor

קוצר ראייה - shortsightedness - בשל עוצמה אופטית גבוהה מדי של הקרנית או העדשה או גלגל עין מוארך - קרני האור אינם מגיעים למיקוד על הרשתית אלא לפניה. אנשים קצרי רואי רואים את הדברים הרחוקים מטושטשים אך לא מגלים כל קושי בראיית הדברים הקרובים אליהם.

קידוד - encoding

קליפת המוח - cortex השכבה העליונה של המוח שצמחה מתוך הגזע ועוטפת אותו כמו קונכייה. קליפת המוח מקיפה את המוח הגדול ומכילה מעל 200 אזורים האחראים על תפקודים שונים של חישה, תנועה, תיאום וכד'. זה אזור הכשרים הקוגניטיביים הנאורים, חשיבה, הפשטה, המשגה, עיבוד מידע, בקרה וארגון.

קליפת המוח האולפקטורית - olfactory cortex אזור בקליפת המוח המחובר לפקעת האולפקטורית ומופרד מהקליפה החדשה על-ידי הסדק האפי rhinal fissure מעבד את המידע החושי של מערכת ההרחה.

קרומי המוח - meninges המוח כולו מצופה בשלושה קרומים המשמשים להזנה, לתמיכה ולהגנה.

קרנית - cornea כיפה שקופה בקדמת העין. הקרנית שוברת את האור הנכנס לעין בדרך אל העדשה.

קשתית - iris - הקשתית היא האזור הצבעוני שלהעין. במרכז הקשתית נמצא האישון. צבע הקשתית נוצר על-ידי תאי פיגמנט צבען - זעירים המכונים מלנין - שחרן. הצבע, המרקם והדפוסים הציוריים של הקשתית - כמו טביעת אצבע - הם ייחודיים לכל אדם. הקשתית משובצת בשרירים קטנים שמרחיבים ומצמצמים את האישון.

ר
ראיית עומק - ראייה תלת ממדית- , stereopsis, 3D vision binocular vision - ראיית העומק נרכשת בזכות ההבדלים הקלים בין שתי התמונות שהעיניים - המרוחקות זו מזו נושאות אל האונה העורפית - משכן קליפת המוח החזותית.

רוחק ראייה - farsightedness - נגרם בשל ליקויים בהשתברות האור. ברוחק הראייה - בשל עוצמה אופטית נמוכה מדי או גלגל עין קטן מהרגיל המיקוד של קרני האור נמצא מאחורי הרשתית ולכן התמונה שמתקבלת עליה - ממקורות קרובים מטושטשת.

ריסנית - cilia - שלוחה זעירה דמויית שיער שיוצאת מתא עצב. מהאקסון של עצב ההרחה יוצאותריסניות 20-8 ובמפגש שלהן עם מולקולות הריח מתחילה ראשית התמסורת של חוש הריח.

רכס זוויתי - angular gyrus - פיתול באונה הצדעית השמאלית. מעורב בעיבוד שפה, בשילוב מידע על צורת האותיות, זיהוי מילים, משמעות וצלילים - מחבר את קליפת המוח העורפית עם מרכז וורניקה

רכס זוויתי קדמי anterior cingulate gyrus - אזור במערכת הלימבית שמעורב בשליטה על התנועות, תפיסת כאב, עוררות

רמה - thalamus - גוש התלמוס מורכב ממספר גרעינים המחוברים למסלולי החישה .הרמה פועלת כתחנת ממסר של מידע הקשור בתחושה ובתנועה, מעבדת נתונים ומעבירה אותם לקליפת המוח. מסלולים העצביים של כל התחושות-פרט לחוש הריח - מגיעים לתלמוס בדרכם אל קליפת המוח או אל תחנות יעד אחרות.

רמז השליפה - Cued recall - גירוי - צליל, ריח, מראה, מגע, מילה - שמעלה את התכנים מהזיכרון ארוך הטווח. הגירוי ששולף את המידע המאוחסן יעיל יותר אם הוא נכלל בשעתו בחוויה או בידע שהוטמע במאגר הזיכרון ארוך הטווח.

רשתית - retina - השכבה הרגישה לאור המרפדת את החלק הפנימי של העין. החלק החיצוני שלה, ליד הדמית, מכילה צבענים שתפקידם למנוע "בריחה" של האור. החלק הפנימי, סמוך לגלגל העין מרופד בתאים רגישים לאור ובעצבים הקשורים אליהם.

ש
שבלול cochlea - מבנה סלילי במבוך, האוזן הפנימית. השבלול אחראי על השמיעה ותפקידו להמיר תנודות קול לאותות עצביים, חשמליים ולהעבירם - דרך עצב השבלול - אל המוח.

שיתוק מוחין - cerebral palsy מכלול של הפרעות שפוגעות בתנועות הגוף, בשיווי המשקל ובקואורדינציה של השרירים שיתוק מוחין נגרם מנזק מוחי בתקופת ההיריון, הלידה והילדות המוקדמת. מבחינים בארבעה סוגים של שיתוק מוחין:

שיתוק מוחים ספאסטי - spastic cerebral palsy מאופיין בנוקשות ובקשיי תנועה.

שיתוק מוחין אתיאודי - athetoid palsy - הפרעה בשליטה תנועתית המאופיינת בתנועות איטיות ומפותלות לא- רצוניות ולא מבוקרות

שיתוק מוחין אטקסי - ataxic palsy - הפרעה בשליטה תנועתית המאופיינת באובדן שיווי המשקל וקשיים בתפיסת עומק

שיתוק מוחין מעורב - mixed cerebral palsy

שליטה צדית - lateral dominance - עדיפות תפקודית של אברי הגוף (עין, אוזן, יד, רגל)

שקית שיווי המשקל - saccule השקית היא איבר במערכת שיווי המשקל שקולטת את תנועות הראש בכיוון אנכי למעלה למטה, לפנים ולאחור

שרירים חיצוניים - Extraocular Muscles - שישה שרירים זעירים שעוטפים את גלגל העין תפקידם להניע אותו לכל הכיוונים. התיאום בין השרירים של שתי העיניים הוא תנאי בסיסי לראייה תקינה.

ת
תאים אקטופיים - ectopic cells תאי עצב שבשעת הגירתם למקומות היעד שלהם במוח טעו בדרך ואינם ממלאים את תפקידם. יש חוקרים שמיחסים להם אחריות בגרימת דיסלקציה

תאי גליאה - celsglial - תאי הגליאה, שלא כמו תאי העצב, אינם מעבירים מידע במערכת העצבים. תפקידם לתמוך בתאי העצב ולגונן עליהם. מספר תאי הגליאה - התמך - גדול, יותר מפי עשרה, מזה של תאי העצב. הם מופקדים על מילנציה, על הזנה, על סילוק פסולת ותאים מתים ועל הויסות הכימי של הנוזל החוץ-תאי.

תאי עצב - neurons - תאים בעלי רמת התמחות גבוהה שמעבירים מסרים ביו-אלקטריים בין הגוף למוח.

תא עצב תנועתי - motor neuronefferent שיוצא מהקרן הגחונית במוח השדרה, מתקשר תא עצב "מוציא מידע" עם סיבים של שרירי השלד וגורם לכיווצם

תאי שיער - Cells Hair - באוזן הפנימית, בנוזל השבלול נמצאים תאי שיער מיקרוסקופיים שתפקידם להמיר את הצליל כתנודות מכניות לאותות חשמליים ולהעבירם לעצב השמיעה.

תיאום ויזו-מוטורי -קשר עין-יד - eye hand coordination - היכולת לבצע מטלות שדורשות שיתוף פעולה בין עין ליד (כתיבה, שרטוט וכד")

תלולית; האקסון - axon hillock - נקודת המוצא של האקסון מגוף התא. כאן מתפתח פוטנציאל הפעולה ועובר לאורך שלוחת האקסון עד הסינפסה.

תמסורת חושית - sensory transduction - התהליך שבמהלכו התא ממיר אות - אור, טעם, צליל, מגע או ריח למסר חשמלי, השפה של מערכת העצבים.

תנועתיות גסה - gross motor - השימוש בשרירים ארוכים לביצוע מטלות שדורשות כוח ושיווי משקל (ריצה, רכיבה על אופניים וכד')

תנועתיות עדינה - fine motor - השימוש בשרירים קטנים לביצוע מטלות שדורשות דיוק (כתיבה, שריכה וכד)

תצורה רשתית - reticular formation - רשת עצבית החבויה בעומק גזע המוח. היא הממונה על מצב הדריכות ועל הערנות של המוח. ארגון התאים בתצורה מיועד לאפשר התפשטות מהירה של הפעילות החשמלית בכל חלקי המוח.

תצלובת הראייה - optic chiasm -נקודת המפגש של עצבי הראייה שבאים מכל עין. בתצלובת זאת תאי העצב שנמצאים בצד האף שולחים מידע אל הצד השני של המוח ותאי העצב שנמצאים קרוב לאוזן מעבירים מידע לעיבוד בהמיספירה בה נמצאת העין. בדרך זו כל המיספירה מיודעת ומעבדת מידע שבא משני שדות הראייה

תקופת השפע הסינפטי - exuberant period - תקופת החיים בה מספר הסינפסות של הילד עולה על זה של המבוגר. בלידתו קליפת המוח של התינוק מכילה פחות סינפסות מזה של המבוגר אולם במשך שנתו הראשונה חלה התעצמות כבירה במספר הסינפסות. תקופת השפע נמשכת עד גיל ההתבגרות ואז, לאחר תהליך של ניפוי סינפטי synaptic pruning מוחו של המתבגר משתווה לזה של המבוגר.

תעלות (קשתות) עגולות למחצה - semicircular canals - קולטני התנועות הסיבוביות של הראש. בבסיס כל תעלה נמצא מבנה המכונה crista - מצבור של תאי שיער - שמגיב על הלחץ בנוזל התעלה ומעביר אותות לעצב הוסטיבולרי.

תקשורת בין שתי ההמיספירות המוחיות - interhemispheric communication

תת-רמה - hypothalamus - אזור מוחי, מתחת לרמה, מופקד על קישור מערכת העצבים למערכת האנדוקרינית וכ"מרחב הכוננות" ממונה על היערכות למצב של "הילחם או ברח". לתת-רמה תפקידים חיוניים באיזון המנגנונים הפיזיולוגיים של הגוף כמו רעב, טמפרטורה ומגוון תפקודים אוטומטיים נוספים לשמירה על ההומאוסטזיס.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©