יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

מילון אנגלי עברי

z
y
x
w
v
u
t
s
r
q
p
o
n
m
l
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a


b

a
סמי הרגעה
barbiturates
התאמות accommodations
גנגליונים בסיסיים
basal ganglia

אצטילכולין acetylcholyn
מסד המוח הקדמי basal forebrain region
פוטנציאל פעולה  עצבי action potential
בנזודיאזפינים benzodiazepines
הפרעת קשב ותנועתיות יתר attention deficit
hyperactivity disorder
פעילות גלי ביתא beta activity
בלוטות  יותרת  הכליה adrenal gland
חוסמי ביתא beta blockers
אדרנלין adrenaline
מחסום דם מוח blood-brain barrier
עצב תחושתי afferent nerve
דימוי גוף body image
אגוניסט agonist
דימות מוחי brain imaging
אגנוזיה agnosia
גזע המוח brain  steam
אל-כתיבה agraphia
אזור ברוקה Broca's area
אל-ניעות akinesia

c
אלם ללא ניע akinetic mutism
זנבי caudal
מצב הכוננות alert state
גרעין זנבי caudate nucleus
אל-קריאה alexia
מערכת עצבים מרכזית Central Nervous System
פעילות גלי אלפא alpha activity
גרעין מרכזי central nucleus
דו-צדיות ידנית ambidexterity
מוחון cerebellum
דו-צדיות ambilaterality
חדרי המוח cerebral ventricles
שיכחה amnesia
שיתוק מוחין Cerebral  Palsy
גרעין השקד amygdala
נוזל המוח והשדרה cerebrospinal fluid
אמפיטמינים amphetamines
קולטן כימי chemoreceptor
אפזיה aphasia
שיכחת ילדות childhood amnesia
אפרקסיה apraxia
מחזור יממה circadian rhythm
נוזל מיימי aqueous humor
אפרקסיה של בנייה constructional apraxia
רכס זוויתי angular gyrus
אפרקסיה כפיסית callosal apraxia
רכס זוויתי קדמי anterior cingulate gyrus
דמית choroid
לשכה קדמית anterior chamber
גוף העטרה ciliary Body
מערכת העצבים האוטונומית Autonomic nervous system
ריסנית cilia
סמים אנטי-דכאוניים antidepressants
מערכת העצבים המרכזית Central Nervous System
קרום מוח arachnoid
התניה קלאסית classical conditioning
הטעמה articulation
שבלול cochlea
לולאת הטעמה articulatory loop
כישורים הכרנים cognitive abilities
טכנולוגיות עזר assistive technology
סגנון הכרני cognitive style
הטמעה assimilation
עיוורון צבעים color blindness
אסטיגמטיזם astigmatism
חרוט cone
שיתוק מוחין אטקסי ataxic  palsy
המשגה conceptualization
שיתוק מוחין אתיאודי athetoid palsy
לחמית conjuctiva
טווח קשב attention span
השערת הגיבוש consolidation hypothesis
תכלול שמיעתי - חזותי audio-visual integration
הפיקוח על הקשב control of attention
הבחנה שמיעתית auditory discrimination
תאום coordination
זיכרון שמיעתי auditory memory
תגובת התמודדות coping response
עצב השמיעה auditory nerve
כפיס corpus callosum
תפיסה שמיעתית auditory perception
קרנית cornea
אקסון axon
קליפת המוח cortex
חלולית האקסון axon hillock
תאי העצב של הגולגולת cranial nerves
אצטילכולין acetylcholyn
עדשה crystalline Lens
פוטנציאל פעולה  עצבי action potential
תקופה קריטית critical  period
הפרעת קשב ותנועתיות יתר attention deficit
hyperactivity disorder
שליטה צדית מוצלבת crossed dominance
בלוטות  יותרת  הכליה adrenal gland
רמז השליפה Cued recall
אדרנלין adrenaline

d
עצב תחושתי afferent nerve
דעיכה decay
אגוניסט agonist
פענוח decoding
אגנוזיה agnosia
דיסלקציה עמוקה deep dyslexia
אל-כתיבה agraphia
פעילות דלתא delta activity
אל-ניעות akinesia
דנדריטים dendrites
אלם ללא ניע akinetic mutism
אי-סינכרוניות desynchrony
מצב הכוננות alert state
גרעין משונן dentate nucleus
אל-קריאה alexia
היימנה של איטר dextralization
פעילות גלי אלפא alpha activity
מבוכה כיוונית directional confusion
דו-צדיות ידנית ambidexterity
כיווניות directionality
דו-צדיות ambilaterality
הבחנה discrimination
שיכחה amnesia
היעדר עכבה disinhibition
גרעין השקד amygdala
מוסחות distractibility
אמפיטמינים amphetamines
דופאמין dopamine
אפזיה aphasia
גבי dorsal
אפרקסיה apraxia
שורשים גביים dorsal roots
נוזל מיימי aqueous humor
גנגליון השורש הגבי dorsal root ganglion
רכס זוויתי angular gyrus
קשיי כתיב dysorthographia
רכס זוויתי קדמי anterior cingulate gyrus
קשיי כתיבה dysgraphia
לשכה קדמית anterior chamber
קשיי קריאה dyslexia
מערכת העצבים האוטונומית Autonomic nervous system
קשיי שיום dysnomia
סמים אנטי-דכאוניים antidepressants
דיספרקסיה dyspraxia
קרום מוח arachnoid
קשיים בחשבון dyscalculia
הטעמה articulation
דיספרודוסיה dysprosodia
לולאת הטעמה articulatory loopטכנולוגיות עזר assistive technologyהטמעה assimilationאסטיגמטיזם astigmatismשיתוק מוחין אטקסי ataxic  palsyשיתוק מוחין אתיאודי athetoid palsyטווח קשב attention spanתכלול שמיעתי - חזותי audio-visual integrationהבחנה שמיעתית auditory discriminationזיכרון שמיעתי auditory memoryעצב השמיעה auditory nerveתפיסה שמיעתית auditory perceptionאקסון axonחלולית האקסון axon hillock
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©