יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

z
y
x
w
v
u
t
s
r
q
p
o
n
m
l
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a

מילון אנגלי עברי

m

e
מקולה macula lutea
עור התוף eardrum
מגנוצלבורלי
magnocellular

זיכרון הד echoic memory
נתיב מרגנוצלולרי magnocellular pathway
תאים אקטופיים ectopic  cells
שינון מתחזק maintenance rehearsal
תא עצב תנועתי efferent nerve

mainstreaming
שינון מעבד elaborative rehearsal
מריחואנה marijuana
אלקטרו-אוקולוגרם electro-oculogram
מוח מאורך medulla
ריפוי בנזע חשמלי electroconvulsive therapy
מלטונין melatonin
פרוט הקידוד encoding specificity
זיכרון memory
סיבתיות etiology
קרומי המוח meninges
אלקטרואנצפלוגרם EEG
מטהקוגניציה metacognition
קידוד encoding
שיטת ה"מיקום" Method of loci
מערכת  אנדוקרינית endocrine system
אוזן תיכונה middle ear
קשב אנדוגני endogenous attention
קריאת ראי mirror reading
אנזים enzime
כתב ראי mirror writing
זיכרון אפיזודי episodic memory
מיטוכונדריה mitochondria
חצוצרת השמע eustachian tube
שיתוק מוחין מעורב mixed cerebral palsy
אבולוציה evolution
שיטות סיוע לזיכרון mnemonics systems
תאום עין-יד eye  hand  coordination
אפנות החוש modality of sense
מערכת  מינהל  הקשב executive attention system
זיכרון מותנה מצב-רוח mood dependent memory
קשב אקסוגני exogenous attention
מורפיאום morphine
זיכרון מפורש explicit memory
הניעה motivation
שרירים חיצוניים extraocular Muscles

motivated forgetting
תקופת השפע הסינפטי exuberant period
תא-עצב מוטורי motor neuron

f
יחידה מוטורית motor unit
רוחק ראייה farsightedness
מסלול מוטורי motor pathway
הבחנה בין דמות לרקע figure-ground discrimination
למידה רב-חושית multisensory learning
תנועתיות עדינה fine motor
כישור השריר muscle spindle
אגנוזיה דיגיטלית finger agnosia
מיאלין myelin
קשב ממוקד focused attention

n
חומצה פולית folic acid
חלל האף nasal Cavity
פונטנלה fontanel
תאי עצב neurons
מוח קדמי forebrain
ניקוטין nicotine
פובאה - גומה fovea
קולטן אזעקה nociceptor
אונה מצחית frontal  lobe
גרעין האקומבנס nucleus  accumbens
רשת חזיתית-צדעית fronto-parietal network
נירולינגוויסטיקה neurolinguistics
אונה פלוקולונודולרית flocculonodular lobe

o

g
אונה עורפית occipital lobe
גנגליה ganglia
עצב תנועת העין oculomotor nerve
גאבא GABA
פקעת ההרחה olfactory bulb
תאי גלייה - תאי תמיכה glia cels
עצב ההרחה olfactory nerve
איבר הגיד של גולג'י Golgi tendon organ
תצלובת הראייה optic chiasm
הגרעין החיוור globus pallidus
עצב הראייה
optic nerve

גלוקוזה glucose
הפניית הקשב orienting of attention
גלוטמט glutamate
אורגנלים organelles
גרפמה grapheme

p
תנועתיות גסה gross motor
אונה קודקודית parietal  lobe

h
קודקודי-צדעי parasympathetic    
parietotemporal

סמי הזיה halluciogenes
פרווצלולרי parvocellular
ידות handedness
דפוסי לפיתת עיפרון pencil-grip patterns
חוש הפטי haptical
אחיזת עיפרון penhold
המיספירה מוחית hemisphere
אזור  פריסילביאני perisylvian  area
היפוקמפוס hippocampus
פרסברציה perseveration
הומוגראפי homograph
מודעות פונמית phoneme awareness
הומופוני homophone
תורת הקול phonics
הורמונים hormones
הגישה  הפונולוגית phonics  approach
מתח שרירי גבוה hypertonus
מודעות פונולוגית phonological awareness
היפרלקסיה hyperlexia
לקסיקון פונולוגי phonological lexicon
מתח שרירי נמוך hypotonus
קולטן אור photoreceptor
תת-רמה hypothalamus
בלוטת האצטרובל pineal gland

i
היפופיזה pituitary gland
זיכרון תמונתי icon memory
זיכרון מותנה מקום place dependent memory
זיכרון מרומז Implicit memory
פלסטיות של המוח plasticity
אימפולסיביות impulsivity
מערכת פראסימפתטית PNS
קידוד בלתי יעיל ineffective encoding
גשרון Pons
עכבה inhibition
הפרעה מונעת proactive interference
אוזן פנימית inner ear
קולטן תחושת הגוף proprioceptor
גרעינים חופפים interposed nuclei
ניפוי סינפסות pruning
כילול integration
אישון pupil
בין ההמיספירות interhemispheric
תא פירמידלי pyramidal cell
הפרעה interference
jשיתוף הקשב joint attention
kקינסתזיה kinesthesis
lמודעות צדית lateral awarenessעין עצלה lazy eye -amblyopiaסגנון למידה learning styleאסטרטגיות למידה learning strategiesאפרקסיה קודקודית left parietal apraxiaרמת הקשב level of attentionאונות lobesאיטר left handedהמערכת הלימבית limbic systemבלשנות linguisticsאתר תכול locus coeruleusגרעין הברך הצדי LG Nucleusהגברה ארוכת טווח long-term potentiationזיכרון ארוך טווח long term memoryל.ס.ד. LSD


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©