יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

z
y
x
w
v
u
t
s
r
q
p
o
n
m
l
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a

מילון אנגלי עברי


t

s
רמה thalamus
לובן העין sclera
מסך הדמעות tear Film
סמי  ההרגעה sedatives
אונה צדעית temporal lobe
קשב סלקטיבי selective attention
על קצה הלשון tip of the tongue
סינגור עצמי self advocacy
סבילות tolerance
זיכרון סמנטי semantic memory
התמרה transduction
חישה sensing
העצב המשולש trigeminal nerve
חושי-נועי sensory-motor
העצב הסלילי trochlear nerve
אינטגרציה חושית sensory integration

u
זיכרון חושי sensory memory
נאדון שיווי המשקל utricle
סרוטונין Serotonin

v
זיכרון קצר טווח short term memory
וסטיבולרי vestibullary
קוצר ראייה shortsightedness
עצב וסטיבואוכליארי vestibulocochlear
אפרקסיה סימפתטית sympathetic apraxia
הבחנה חזותית visual discrimination
גרעין-על כיאזמטי SCN
זיכרון חזותי visual memory
שיתוק מוחין ספאסטי spastic palsy
חזותי-תנועתי visual-motor
התמצאות מרחבית spatial orientation
לוח ראייה מרחבית visuospatial scratch pad
תאי-עצב של השדרה spinal nerves
גוף זגוגי vitreous body
קשב מפולג split attention

w
זיכרון מותנה מצב state-dependent memory
אזור ורניקה Wernicke's area
ראיית עומק stereopsis
חומר לבן white matter
סמים מעוררים stimulants
גמילה withdrawal
סטרפוסימבוליה strephosymbolia
עיוורון מילים word blindness
התנהגות כנועה submissive behavior
זיכרון עובד working memory
תת-רגישות subsensitivity

z
החומר השחור substantia nigra
סמן השעון הביולוגי zeitgeber
רגישות יתר supersensitivityאזור מוטורי משלים supplementary motor areaקשב מתמשך sustained attentionסימפתטית sympatheticסינפסה synapse


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©