יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
פתיח

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית"אם הילד הזה אינו לומד בדרך בה אנו מלמדים, האם נוכל ללמדו בדרך בה הוא לומד והאם נוכל, אז, להרחיב את מגוון אפשרויות הלמידה שלו..." Chasty 1990

הריבונות הלשונית היא נכס וכוח כלכלי, פוליטי וחברתי. המעבר דרך התחנות הלשוניות והעפלה מוצלחת אל ההבעה הרהוטה - מדוברת וכתובה - פותחים בפני האדם דלת אל מימוש עצמי, מעמד, ביטחון תקשורתי והשפעה. הכתיבה משולה לכור ההיתוך של ההשכלה, לפסגת הפירמידה הלשונית ורואים בה את ההישג הנאור ביותר של התרבות האנושית.

תרומתה העיקרית של הכתיבה היא בתהליך של עיצוב חשיבה - בגיבוש ובפיסול של רעיונות, מסרים ומשמעויות. מעשה הכתיבה משול ל"דגירה" שבמהלכה תהיות, הרהורים, רעיונות חבויים ומעורפלים לובשים צורה, מקבלים שם ומתממשים בתודעה.

בתהליך זה הכותב משכין סדר, בהירות והיגיון בעולמו הרוחני, מטפח תובנה ובונה ידע חדש. התוצר המוגמר - המילים הכתובות - הוא רק גולת הכותרת וההתגלמות המסכמת של תהליך רב חשיבות זה.

הכתיבה מעצבת ומארגנת את המחשבה, אך היא יכולה להיות גם הרפתקה אינטואיטיבית-מעשה של חקר וגילוי עצמי. בכוחה לשחרר מונולוג פנימי, רחוק מאוזני סקרנים, שופטים ומבקרים למיניהם ולזמן מפגש להיכרות עצמית גלויה, ללא אילוצים וללא מסכות.

לכתיבה מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה משאר הישויות הלשוניות. השפה המדוברת מערבת שפת גוף עשירה; מבע, צליל ותנועות מלווים את המילה הנאמרת ומעניקים לה נופך תקשורתי משלהם. המילה הכתובה חייבת להעביר בכוחות עצמה את הרעיון ואת המסר משום כך מוטלת עליה חובת הניסוח הרהוט, האחראי והחד-משמעי. המילה הכתובה משמרת ומנציחה את תכנה. תכונות אלה - אחריות וקביעות התיעוד - מייעדות לה את מכלול הטקסטים; העמידים שאינם סובלים עמימות או פרשנות דו-משמעית.

הקריאה היא מבט החוצה לליקוט ולקליטת מידע, להיכרות ולתחושת שייכות, ואילו הכתיבה היא מבט פנימה לליבון ולמימוש התובנה ולתחושת ייחודיות. הכתיבה היא ערוץ שפת הרגש המביעה מאוויים ותחושות, שוברת בדידות ויוצרת את קרבת המפגש הבין-אישי. ההתפתחות המסחררת של הטכנולוגיה פתחה עידן של תקשורת המונית ללא גבולות וללא אילוצי זמן ומקום. על החברה המודרנית נפרשת רשת תקשורת רחבה ורבת הסתעפויות עם מאגרי מידע כבירים הפתוחים בפני כל פונה.

רעיונות על יצירת "קמפוס אלקטרוני" בעל ממדים אוניברסליים ועל דרכי למידה והוראה בתקשוב ב"שלט רחוק" נבחנים ומתממשים על-ידי קהיליית אנשי ההוראה והמדע. התפתחויות אלה מאדירות ביתר שאת את נחיצותה ואת חשיבותה של השליטה האוריינית.

"כרטיס הקורא" מקנה לאדם מקום מכובד במועדון האוריינים והופך אותו לצרכן בעל יכולת הסתגלות. הקורא המיומן יכול להתחבר אל מאגרי המידע וליהנות, מן הצד, מכל תרומותיהם. לבעלי "כרטיס הכותב" מובטחת השתתפות פעילה - האפשרות לעלות על הרשת המופלאה הזו כדי לקבוע, להשפיע ולשנות בה.

בראשית שנות השבעים יצאה דרישה נחושה "תנו להם לקרוא" שזעזעה את הממסד החינוכי והקימה מעצמה כבירה של הנחלת הקריאה. קמו תאוריות, מחקרים, דרכי הוראה, אבחון וטיפול שהעמידו את מיומנות הקריאה בראש סולם העדיפויות האקדמיות. הכתיבה, האחות החורגת של המערכת הלשונית, נותרה בצל. התפקיד שהוקצה לה על במת האוריינות החדשה שולי וזניח, כטלאי מטריד על מארג השפה.

מאז תחילת שנות השמונים הוכח באורח חד-משמעי שהכתיבה היא מיומנות לשונית עצמאית ולא המשכה הטבעי והמובן מאליו של הקריאה.

היום שוב איש אינו מטיל ספק בזכותו של כל ילד, כל אדם, לרכוש "כרטיס קורא" ולהיות צרכן של רשת המידע האוניברסלית. אולי כעת, במאה ה-21, הגיע תורו של האדם הכותב?

המונח "כתיבה" מכיל בתוכו מגוון רחב של פעילויות: מרישום תנועתי של אותיות, סידורן זו ליד זו לפי חוקים וכללים, גיבוש וניסוח מחשבות ורעיונות ועד לשלבים הנאורים של מימוש הבעה, יצירה ותקשורת.

בספר זה הזרקורים מאירים את יסודות תהליך רכישת ההבעה הכתובה, לא משום שהם העיקר אלא כדי שלא יהפכו לעיקר במסע התהוות הריבונות הלשונית. מטרת הספר להגיש למחנך ידע, הבנה, מיומנות וכלים בהדרכת הילד בשלבים הראשונים של מסע גילוי השפה הכתובה, במגמה לפתח בו מסוגלות לממש את מחשבותיו ואת רגשותיו - היינו להביע, ליצור ולתקשר באמצעות הכתיבה.

עיסוק מרובה ומתיש ברמה המכנית הופך את הכתיבה למטרה לימודית מטרידה. הגזמה כזו משבשת את סדרי העדיפויות, הופכת טפל לעיקר ומכחידה את חדוות הצמיחה הלשונית של הילד. כדי להימנע מהסתאבות זו, אין די בהתנערות מהדרכת הילד במעבר דרך המפלס התחתון של רכישת הישויות הלשוניות.

ילדים רבים ימצאו את דרכם, בכוחות עצמם, במבוך המפותל של מסדרונות השפה. ילדים רבים אחרים זקוקים להדרכה מובנית, עקיבה ומדורגת ברכישה של מיומנויות ההבעה. אם לא נדע להעניק להם תיווך יעיל במינון ובתזמון נכונים, הם ייקלעו לסבך המתמשך והמייגע של העיסוק ברמה המכנית, בלי מוצא ובלי סיכוי להעפיל אל רמות ההבעה הנאורות.
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם