יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
המחדל

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתהכתיבה - הרכיב ההבעתי, היצירתי והתקשורתי של המערכת הלשונית - לא זוכה לביטוי בספרות המקצועית, בשדה ההוראה, החינוך והפסיכולוגיה. החברה הטכנולוגית מטפחת את שאיבת המידע, הערוץ החד-סטרי - מהדפוס אל הילד - ומתעלמת מהאפיק שעובר מהילד אל סביבתו החברתית

בעשור האחרון ראו אור אלפי פרסומים על אודות הקריאה ובעיותיה. קשיי הכתיבה מוזכרים לעתים רחוקות, דרך אגב, כתופעות פרזיטיות שנצמדות אל הדיסלקציה. הכתיבה נתפסת כפעילות עזר או כשלב תיווך לקראת רכישת המיומנות המיוחלת - הקריאה.

תלונות על מעמדה השולי של ההבעה הכתובה נשמעות ממקורות רבים. בהשוואה לחקר הקריאה הפסיכולוגיה של הכתיבה מוזנחת. התורות הבלשניות אינן מבדילות בין ההבעה המדוברת להבעה הכתובה. בהגיעו לבית-הספר הילד שולט ביסודות ההבעה המדוברת, לכן כדי לכתוב כראוי כל מה שעליו לעשות הוא להעביר לפעילות עיפרון-נייר ידע זה. למרות השונות בין שפה מדוברת לכתובה ובין קריאה לכתיבה, אין רואים בהן מיומנויות נפרדות אלא פעילויות המשך. משום כך רעיונות רבים שפותחו להבנת הקריאה אומצו באורח שרירותי להסבר תהליך הכתיבה.

באחד הספרים החשובים שנכתבו בארץ על ליקויי למידה, הפרק המוקדש לכתיבה נפתח בדברים אלה:

"תנאי חיוני לרכישת הקריאה היא היכולת לתכלל את הידיעות הנתפסות באופן חזותי ושמיעתי". "...תוספת של פעילות תנועתית לתפיסה חזותית ושמיעתית תורמת לארגון הנתפס". "הפעילות התנועתית המלווה את לימוד הקריאה תהיה הכתיבה". מאוחר יותר מוסיפים המחברים: "לכתיבה ערך נוסף כמערכת סמלים חזותיים המוסרת מחשבות, רעיונות והרגשות מאדם אחד לזולתו".

קשיי הכתיבה הוכנסו תחת קורת גג של הגדרות שלא נועדו להם.קרישלי, נירולוג אנגלי שעסק בחקר קשיי קריאה במשך עשרות שנים, איתר תסמונת שכינה בשם Specific Developmental Dyslexia

בהיותו ראש הפדרציה העולמית לנירולוגיה, קבע הארגון הגדרה לתסמונת זו:1

"הדיסלקציה היא הפרעה המתבטאת בקשיים בלימוד קריאה, למרות הוראה תקינה, רמת משכל נאותה ורקע חברתי-תרבותי מעודד. ההפרעה נובעת מליקויים בכשרים הכרניים בסיסיים שמקורם על-פי-רוב מבני."

על אף הגדרה מפורשת זו, אנשי מדע וחינוך ממשיכים לכנות את המתקשה בכתיבה "דיסלקטי". "למרות שהדבר לא צוין מפורשות, יש הסכמה שהמונח והגדרתו כוללים גם קשיים בלימוד הכתיבה"2

בשנות השלושים והארבעים הכתיבה תפסה מקום נכבד בתודעת החוקרים. לאחר תקופה זו החלה ירידה הדרגתית בעניין שגילו הבלשנים בכתיבה. התורות הבלשניות שעלו בתקופה זו ראו בכתיבה שיקוף חיוור ומרושש של השפה, והציבו אותה במקום שולי במערכת הלשונית. פרקים קצרים על אודות הכתיבה הופיעו עוד זמן מה בספרי לימוד, אך זאת בעיקר כדי להדגיש ששפה וכתיבה הן ישויות שונות ולזו האחרונה אין מקום בבלשנות המודרנית.

חקר התקשורת הכתובה הגיע לשפל ונעצר באמצע שנות השישים3. הוועדה הלאומית למצוינות בחינוך בחנה את סוגיית; ההבעה הכתובה במוסדות ההשכלה בארה"ב ומצאה שפחות ממחצית התלמידים מגלים בקיאות במלאכת הכתיבה.

המומחים4 שהוזעקו לחקור את המשבר מדווחים על ירידה הדרגתית באיכות הכתיבה של התלמיד האמריקאי. "התנוונות מיומנות הכתיבה", טוענים חוקרים אלה, "נובעת מהעובדה שהתלמידים לא נחשפים למטלות של הבעה כתובה. עיון מדוקדק, הערכת הממדים הצורניים והתוכניים ומתן משוב
על הכתוב מעמיסים נטל כבד על המורים הכורעים תחת עומס של פעילות מקצועית גם בלי קריאת עבודות התלמידים".

בסוף שנת 1975 פרסם ה"Newsweek" מאמר תחת הכותרת Why Johnny Can't Write. זה עורר גל של התרגשות ציבורית וחידש את תחושת הדאגה בדבר "משבר הכתיבה". אולם נחשול הדאגה שכך עד מהירה והמצב חזר לקיפאון ולאדישות הקודמים.

בסקר שנערך בארץ נבחנה רמת ההבעה הכתובה של תלמידים בכיתות ו' ונמצא שלמעלה ממחצית הנבדקים לא מגיעים לרמה "משביעה רצון" בכתיבה לימודית. קרוב לשליש מהתלמידים לא הגיעו אף למינימום הנדרש - "שכל רמה שמתחתיה מדאיגה ודורשת שיפור מידי" - בכתיבה לימודית.

בספר משובח שראה אור בשנת 1993המחברים5 מתעדים את המידע העדכני על אוריינות ועל הפרעותיה. בעבודה מקיפה זו המשתרעת על 578 עמודים, לכתיב מוקדשים כחמישה עמודים, לכתיבה אף פחות. קיפוח זה מצער במיוחד משום שמחברי הספר מצליחים לנווט את דרכם בתבונה ובבהירות במבוך המעורפל והמסוכסך של חקר ליקויי הלמידה והפרעות השפה.

קרס תוהה אף הוא על התופעה, המדהימה לדבריו, של הפער הקיים בין המשאבים המושקעים בחקר הקריאה לעומת כתיבה. הוא מעלה השערה כי הדגש על טיפוח הקריאה נובע מהעובדה כי מיומנות זו נצרכת ונפוצה יותר בחברות המפותחות. מספר הכותבים בחברות הנאורות ביותר נמוך לעומת מספר הקוראים.

הסיבות לחלוקה בלתי שוויונית זו מקורן במבנה הכלכלי, הפוליטי והאידיאולוגי של החברה. למצב זה השלכות כלכליות, פוליטיות ואידיאולוגיות: אלה המסוגלים להפיק משמעות ומסרים הם מעטים לעומת אלה הצורכים משמעות ומסרים, מכאן שהשליטה על המסרים והמשמעות היא בידי קבוצה קטנה של אנשים.1Critchley, M.(1970). The Dyslexic Child. London: W. Heinmann Med. Books
2Duane D Gray D B (1991). Commentary on dyslexia in neurodevelopmental pathology.Journal of Learning Disabilities, 22 (4), 219-220
 3Kress, G. (1982). Learning to Write. London: Routledge Kegan Paul
4Applebee, A. N., Langer, J. A., Mullis, I. (1987). Learning to be literate in America. Princenton NJ:National Assessment of Educational Progress
5Manzo, V. A., & Manzo, U., C. (1993). Literacy disorders. : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם