יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
החלום

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית
כחובבת מושבעת של מדע בדיוני האמנתי - כמו רבים אחרים - שהמכונה המשוכללת תסיר מעל האדם את הנטל המייגע של המחסום המכני - רכישת וביצוע הכתיבה והכתיב - שניצב בינו לבין ההבעה המשוחררת, הזורמת והיצירתית. לפני 23 שנים פרסמתי ספר בנושא קשיי כתיבה וראיתי בו - אז - אפילוג לדור ה"חורטים והמשרבטים". היום, ביושבי מול המחשב, קוצרת בהנאה את פרות הטכנולוגיההמודרנית, האוטופיה של השחרור מהשלבים המכניים והמונוטוניים של המסע אל האוריינות נראית לי רחוקה מתמיד.

תכנת ההגהה של מעבד התמלילים, ידידותית תמיד, מציעה להוריד או להוסיף "יודים", לסגור או לפתוח מרווחים, אך מתעלמת מפליטות הקשה - או שגיאות כתיב - אכזריות כל עוד "המפלצת הלשונית" שנוצרה מופיעה במילון שלה.

"עני פונה עליך, טוחנת ההגעה שלי, אזרי לי, אך שווא, בשיפור האורתוגרפיה"
"אני פונה אליך, תוכנת ההגהה שלי, עזרי לי, עכשיו, בשיפור האורתוגרפיה"

והתכנה, פרט למונח "אורתוגרפיה" שאינו מוכר לה, מאשרת את שני המשפטים.

עידן הפטור משלבי הלמידה המכניים של הקריאה, המיומנות הלשונית הבסיסית והפשוטה, טרם נראה באופק. הפקדת הכתיבה, הפעילות הלשונית האינטימית, האישית והמורכבת יותר לרשות המכונה, רחוקה אף יותר. חובת רכישת הכתיבה והכתיב הידניות - הגרפולוגים יכולים להירגע - תלווה עוד ,כנראה, דורות של תלמידים.

האינטליגנציה המלאכותית רחוקה עדיין אפילו משלביה הבסיסיים והפשוטים של יכולת התקשורת האנושית. המעבר להדפסה במחשב, להיעזרות בתכנות ההגהה, כמוצא אחרון עבור המתקשים בכתיבה ידנית -לאחר שכל ניסיונות שיקום התפקוד עלו בתוהו- פותר חלק מקשייהם. אולם גורמים רבים שחיבלו בכתיבה הידנית של הילד עוברים אתו גם אל המכונה וממשיכים לשבש את הבעתו. להוראה ולהוראה המסייעת של מיומנויות ההבעה הלשונית הכתובה - ידנית או בתיווך מכונה - תפקיד מכריע בביסוס אוריינות פעילה, יוצרת ומתקשרת.

הנחת היסוד החשובה ביותר בגישתנו לנושא הכתיבה היא כי "בקצה השני של העיפרון נמצא ילד".הספר כולל פרקים עיוניים בהם הילד יפורק לאיברים, לתנועות ולכישורים. נעיף מבט חטוף במוחו, נלווה את התפתחותו ונחקור את משאביו, אך מאחורי מסע הלימוד "המפרק" הזה יימצא תמיד הילד השלם כישות השואפת להבעה ולתקשורת.

ספר זה מתמקד בשורשים וביסודות ההבעה הלשונית הכתובה. רבדים אלה אינם העיקר והתכלית, אך בלעדיהם לא ניתן להגיע אל העיקר ואל התכלית של ההבעה הכתובה. בשל אופיין המכני, היות שרוב הילדים רוכשים אותן ללא מאמצים ניכרים, מיומנויות אלה נתפסות כשלב טבעי וכמעבר מובן מאליו המתרחש בתהליך הצמיחה הלשונית של כל ילד.

ילדים רבים ירכשו כתיבה בעזרת שיטות ההוראה הקיימות, למרות שיטות אלה וגם בלעדיהן. "הילדים שלנו" אינם ערוכים ואינם מצוידים כראוי לשלבי הזינוק הראשונים של השפה הכתובה ומשום כך דרכם אל ההבעה המשוחררת חסומה. הם זקוקים לדרכי למידה אחרות, מותאמות ומתוכננות לפי מידתם.

הקמפוס האלקטרוני

בשנים האחרונות עולה וצומחת מעצמה כבירה של עזרים, תכניות ושיטות ממוכנות לשיפור ולהעשרת דרכי הלמידה. העולם המופלא המוזרם אל הכיתות ואל הבתים באמצעות המחשב - במטרה לעורר סקרנות, תיאבון לדעת ולחקור -מעשיר ומנעים את דרכו של הילד אל הלמידה ואל הגדילה. כאשר המגמה המוצהרת -או הסמויה -של האמצעים החדשניים האלה היא עקיפת מגבלות, מניעת מאמץ ויצירתקיצורי דרך - כדי להסיר מעל התלמיד את הנטל של הלמידה המכנית - תרומותיהם ליצירת התלמיד האוטונומי עומדות בסימן שאלה.

הכשרים של זכירה, שינון ולמידה מכנית שעומדים ביסוד כל המיומנויות האקדמיות קלים לפיתוח, לתרגול ולהקניה. המגרעת הבולטת של טיפוח הכשרים האלה היא שעיסוקו בחומר רדוד ומשעמם והוא זקוק למינון גבוה של עקשנות והתמדה מצד הלומד והמלמד.

תהליכי המזעור וההוזלה של עזרי הלמידה -מחשבי כיס, תכנות הגהה, מעבדי תמלילים ניידים- הופכים אותם לחלופות זמינות ונוחות שפוטרות את הילדים מחובת מאמצי השינון, הזכירה והאוטומטיזציה של החומר הלימודי. קל יותר להורה המודרני - עם גיבוי של תאוריות חדשניות - לקנות לילדו מחשבון מאשר לשבת אתו שעות אחדות על שינון לוח הכפל. במקום להקנות ביצוע וזכירה אוטומטית של מיומנויות היסוד - כתיבה, כתיב, חשבון - נוח יותר ללמד את הילד להפקיד פעילויות אלה בידי המכונה.

הילד הרגיל מסוגל להשתלט בקלות על מיומנויות היסוד של התפקודים האקדמיים ולמרות שהוא לא זקוק לשירותיה, הוא גם "מתחבר" בקלות אל המכונה שעושה זאת במקומו. הוא ייהנה מהיתרונות של ההתנערות מהשלבים המכניים של ראשית הלמידה ויידע להתמודד עם נזקיה. מתן "קביים" - לדילוג על הרמות המכניות של הלמידה -לילדים לקויי למידה דורש מחשבה מעמיקה ושיקולים אחראיים יותר. יש לגייס את כל האמצעים הדידקטיים - והאחרים - שבכוחם לייעל ולהקל על תפקודו הלימודי של הילד המתקשה, אך אין לתת בידו בצורה שרירותית את כל המתנות הטכנולוגיות ששוק שיפור הלמידה מציע.

אחת מדרכי המילוט השכיחות מקשיי הכתיבה ומההוראה המסייעת שלה היא הפנית הילד אל ההדפסה במחשב. אם הצעה זו עולה לאחר שכל המאמצים לשיקום מיומנויות היסוד עלו בתוהו או לאחר שהילד החמיץ את מועד העזרה היעילה, יש להשלים אתה ולסייע בידו לממש ולו כרע במיעוטו- פתרון זה. אולם המעבר להדפסה במחשב אינו תרופת פלא משום שהילד מביא אל הפעילות החדשה את כל אותם הקשיים שמנעו ממנו רכישה תקינה של הכתיבה הידנית.

לרוב הנכשלים בכתיבה ידנית הכתיבה במחשב לא יכולה לשמש מפלט. בשביל ילדים שידם נתונה בכפפות העבות של האגנוזיה הדיגיטלית, ההדפסה תהיה לא פחות בעייתית מעיצוב האותיות. ילדים שסובלים מדיספרקסיה, מהפרעות בתנועתיות העדינה, מהיפר או מהיפוטונוס שרירי, משיבושים בשליטה ובמודעות צדית ומהפרעות רבות אחרות המקשות על הכתיבה הידנית, ייתקלו בקשיים גם בהפעלה של מקלדת המחשב.ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם