יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו ליתפיסה ולמידה
מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתכישלונו של ילד בעל רמת משכל תקינה ברכישת מיומנויות למידת מעסיק את החוקרים מזה עשרות שנים רוב תורות הלמידה רואות בהפרעות בתהליך התפיסתי את הגורם הסיבתי המרכזי לליקויי למידה

התהליך התפיסתי

התהליך התפיסתי - הענקת משמעות לגירויי הגוף והסביבה - הוא מתפתח, מורכב ורב- שלבי. התפיסה היא סינון גירויים, עיבודם וכילולם לשלמות בעלת משמעות שעליה יתבססו דרכי התנהגות ולמידה חדשות. שלמות זו היא ישות חדשה ולא סך כל הנתונים מהם היא מורכבת. בין תהליך התפיסה ויכולת הלמידה קיים קשר גומלין הדוק. התפיסה, האחראית על איסוף מידע ועל עיבודו היא תנאי ראשוני ללמידה. הלמידה מצדה מעצבת את התפיסה, משפרת איכות תפקודה.

אל מסקנות הכרניות ניתן להגיע רק על בסיס מידע סביבתי אמין, אולם דרך איסוף המידע מושפעת מלמידה קודמת, מניסיון חיים ממערכות חשיבה וממאגרי זיכרון אותם רכש האדם באמצעות חוויות העבר

התכונות העיקריות של תהליך התפיסה

התפיסה בונה ונבנית כשלם. הקולט יכול לשמוע קטע משיר ולזהות את כולו, לראות קטע מצורה ולתפוס את שלמותה. התפיסה מותנית ביכולת הפרדה בין דמות ורקע. הגירוי נקלט מתוך סדרה שלגירויים כאשר הקולט בורר לו משדה המידע את העיקר ואת הנחוץ לו

התפיסה היא תהליך התפתחותי. מערכות החישה החזותית והשמיעתית קיימות מלידה, אולם מערכות התפיסה מתפתחות מאוחר יותר, בצורה מאורגנת מהפשוט למורכב. אופייה ותקינותה של ההתפתחות הזו קובעת את טיב התפיסה ואת איכותה.ילד הסובל מליקוי בתפיסה מתקשה בצירוף חלקים של הנתפס לשלמות רציפה. הוא אינו מבדיל בין עיקרלטפל, בין דמות לרקע, בין סיבה לתוצאה ובין מניע להתנהגות

התפיסה ממוינת לסוגים על-פי החוש העיקרי המשמש ערוץ לקליטה ולעיבוד הגירויים : תפיסה חזותית שמיעתית, מישושית וקינסתטיתד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם