יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

הקינסתזה (kincin =לנוע aisthesis= תחושה) היא חישת התנועות והמנחים של חלקי הגוף ואיבריו.


באמצעות הקינסתזה, ללא חוש הראייה, אנו קולטים את מקומם של האיברים ביחס 1. המידע הקינסתטי נקלט ומועבר על-ידי ארבעה סוגי קולטנים: השרירים, הגידים, המפרקים והעור שמעל למפרקים. הקינסתזה מספקת מידע רציף על כל חלקי הגוף; על המנחים, על המתח העצור בשרירים ועל התנועות המתבצעות. הקינסתזה חיונית לכל התנהגות חושית-תנועתית. היא הכרחית לשמירה וליציבה של מנחים, לזיהוי טעויות ותקונן בתנועות מיומנות לקראת מטרה כלשהי והיא מקור המידע המרכזי לזיכרון התנועות.

הכשרים הקינסתטיים
הכשרים הקינסתטיים כוללים: מתן גרייה אמינה, עיבוד המידע ואחסונו, בקרה מתמדת על תקינות הפעילות התנועתית, זיכרון קינסתטי ושליפתו. המערכת הקינסתטית מספקת מידע על הטווח, על הכיוון ועל העצמה של הפעולה התנועתית.


לסלו ועמיתיה2 הרבו לחקור את כישורי העיפרון-נייר מנקודת הראות של התהליכים התפיסתיים תנועתיים. עבודותיהן עסקו באיתור ובלימוד התהליכים שעומדים ביסוד כישורי העיפרון-נייר במגמה לבודד את הסיבות לכישלון הילדים ברכישת הכתיבה. הן טוענות שאם יוגדרו וימדדו התהליכים החושיים והתנועתיים הבונים את הכישורים; הגרפומוטוריים, ניתן יהיה לאבחן את ההפרעות, להקל עליהן ובדרך זו למתן או לשקם את קשיי הלמידה.

תכנון תנועה
כל התנועות המיומנות גמישות ובעלות מטרה. ההצלחה במשימה התנועתית מותנית בתקינות גורמי היסוד של התכנון התנועתי. הכשרים התפיסתיים-תנועתיים נבנים על התהליכים הבאים : א - עיבוד מידע קינסתטי. ב - תכנון מרחבי וזמני. ג - תכנון תנועתי.

לסלו מחלקת את תכנון התנועה לשלושה רכיבים

התכנון המרחבי התנועות שונות אלה מאלה בהקיפן ובכיוונן. התכנון המרחבי ממונה על כך שהתנועה תתבצע בכיוון הרצוי.

תכנון זמן עוסק בקצב התנועה - תנועה אטית או מהירה.

תכנון הכוח תפקידו לאמוד את מידת הכוח הנחוץ לביצוע התנועה תוך התחשבות בהשפעות חיצוניות (הרמת משקל,למשל)

החוש הקינסתטי מיידע על היקף התנועה ועל כיווניה, על הקצב - אטי או מהיר - שלה ועל הכוח המופק על-ידי השרירים במהלכה. הפעילות בנויה על יחידות תנועתיות שהן מאבני היסוד הקטנות ביותר של המערכת התנועתית. יחידות אלה מופעלות בנפרד או בהקשר עם יחידות אחרות בהתאם למטלה התנועתית שיש לבצע. המכלול התנועתי - בדרך אל המטרה - ראשיתו בבחירת הכיוון והמהירות, איתור נקודות התפנית - בכיוון, במהירות או בכוח - והשלמת התנועה רכיבי התכנון התנועתי עצמאיים למדי3.הילד יכול לתפקד כראוי באחד מהם ולגלות קשיים באחרים. הוא יכול לנוע בכיוונים הנכונים אך תזמון לקוי או הפעלת כוח-יתר או; תת-כוח עלולים להכשילו במשימה. תפקיד הבקרה הקינסתטית במהלך פעילות זו הוא מתן מידע ופיקוח על תקינות כל הרכיבים של התכנון התנועתי המשתתפים במכלול. התכנית התנועתית בנויה על המידע המאוחסן בזיכרון הקינסטתי - פרי ניסיונות תנועתיים קודמים שעברו עיבוד ותיוק.

קינסתזה כתיבה וכתיב
הכישורים הקינסתטיים והמישושיים מבססים ישירות שני תפקודים אקדמיים - כתיבה וכתיב. הכתיבה מותנית בכושרו של הילד לקלוט תחושות מישושיות וקינסתטיות תקינות מפעולת החזקת העיפרון, ממנח הכתיבה וממשענת השולחן כרקע יציב לפעילות. לסלו ועמיתיה מיחסות לקינסתיזה שני תפקידים מרכזיים ברכישת מיומנות הכתיבה. מצד אחד, לספק מידע שוטף ולאתר טעויות במהלך התנועה ומאידך, לבנות מאגר של זיכרון המאפשר; הפעלה חוזרת ונשנית של הדפוסים התנועתיים.

הליקויים בתפיסה ובאחסון המידע הקינסתטי - בנוסף לשיבושים שהם גורמים בביצוע תנועות הכתיבה -פוגעים גם ביכולת הלמידה והתרגול של התנועות האלה. התחושה הקינסתטית שמתקבלת מתנועת איות המילים היא אחת הדרכים לפיקוח על תקינות הכתיב4.

ילד שסובל משיבושים בזיכרון קינסתטי אינו מסוגל לאחסן, לשמר ולשלוף מידע בדבר התנועות הנחוצות לפעילות.

בשעת העתקה הוא נשען בכבדות על התיווך החזותי, חוזר ובודק - משבש ומתקן - פעמים רבות את הצורה הגרפית הפשוטה ביותר. בשעת כתיבה חופשית או הכתבה, ללא דגם מול עיניו, הוא חסר אונים; ממציא, משרבט, חוזר ומוחק, מציץ במחברת שכנו, וכך הלאה עד שהתסכול מכריע אותו והוא נוטש את הפעילות העקרה.1Sage GH (1984)  Motor learning and control A New Neuropsychological approach Dubuque Lowe WCB Publishers
2Laszlo JI Bairstow PJ Bartrip J (1988) A New approach to treatment of perceptu-motor dysfonction previosly called clumsiness Support for learning 3 1 35-40
3Laszlo JI Bairstow PJ (1985)Perceptual motor behavior Developmental assessment and therapy New York Praeger
4Wedell K (1973)  Learning and percetuo-motor disabilities in children Wiley
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם