יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
תפיסה חזותית

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתבמשך שנים רבות שלטה הסברה שקשיי קריאה מקורם בהפרעות בכישורים החזותיים. על בסיס הנחה זו נוצרה מעצמה - אידאולוגית וכלכלית - של תורות, דרכי אבחון, שיטות הקניה ושיקום "חזותיות" של המיומנויות הלשוניות. העדות המחקרית המצטברת שוללת בזה אחר זה את טיעוני היסוד של הגרסה החזותית המונופוליסטית של הקריאה. מסקנות הביניים העכשוויות אומרות שמכיוון שהדיסלקציה היא תמונה רב-צורנית, יש בוודאי קבוצה קטנה של נכשלי קריאה שמקור קשייהם נעוץ בהפרעות בתחום החזותי. באשר לרוב המתקשים בקריאה, יש לחפש אפיקים אחרים להסבר קשייהם ולטיפול בהם

כשרים חזותיים כתיבה וכתיב
בעבודות שהוקדשו לחקר הכתיבה התפיסה החזותית מקבלת הבלטה מיוחדת וכפי שמסתבר, מיותרת התפיסה החזות ית נבדקה יותר מכל כושר חושי-נועי אחר בהקשר לכתיבה. ממצאי מחקרים אלה לא" העלו ראיות משכנעות לאישוש הטענה שהתפיסה החזותית משחקת תפקיד חשוב במיומנות הכתיבה1

שוללי2 חשיבותה של התפיסה החזותית במעשה הכתיבה מעמידים את התפיסה הקינסתטית את התנועה ביסוד הפעילות. טיעונם מתבסס על העובדה שקיים פער זמנים בין תכנון התנועה של האות לבין המועד בו ניתן לראות אותה, היינו התפקוד החזותי פועל על החומר המוגמר, רק לאחר מעשה הכתיבה.

חקר הכישורים החזותיים מיעד להם מקום שולי ביותר בתהליך רכישת ההבעה הלשונית הכתובה.

עבודות שבדקו את הקשר בין סוגים שונים של שגיאות כתיב לבין תפיסה חזותית לא העלו מתאם מובהק.
 
בחינת הקשר בין כישורי הכתיבה לבין התפקוד החזותי לא זיהתה הבדל משמעותי בין הישגי כותבים טובים לבין ההישגים של הלוקים בכתיבתם3

בראון4 מבטל כל אפיק חושי, פרט לקינסתטי, במהלך הקנית הכתיבה. לדעתו, התערבות חזותית או שמיעתית עלולה רק להסיח את דעת הכותב מהמסלול היסודי, המסלול התנועתי

פיקוח וזיכרון חזותי
לעומת הקריאה הזקוקה למגוון של כישורים חזותיים, לכתיבה ולכתיב נחוצים רק הפקוח והזיכרון החזותי אולם כדי שהכותב יוכל להפעיל פיקוח ולאגור מידע חזותי, עיניו צריכות לקחת חלק פעיל במעשה הכתיבה. במקרים רבים פעולת הכתיבה מתנהלת בתנאים שבהם עיני הכותב לא יכולות או מתקשות להשתתף בה.

תלמיד המבצע כתב עברי - מימין לשמאל - בידו הימנית אינו רואה במהלך הפעילות את הנכתב. מאחר שהתחבולות להשגת "משטח ראייה" גובות מחיר תנועתי גבוה, תלמידים רבים מעדיפים מנחי כתיבה נוחים ומוותרים על הפעלת התפקוד החזותי.


תשומת לב חזותית
סוגים מסוימים של שגיאות כתיב - בלבול בין האותיות; זהות הצליל למשל - הם חזותיים, או בניסוח זהיר יותר הם ניתנים למניעה באמצעות פיקוח חזותי קפדני. טעויות בהשגחה על תקינות אותיות, מקבצי אותיות ומילים עלולות לקרות בשל היעדר פיקוח חזותי או בשל תפקוד חזותי פזיז ורשלני

ילדים בעלי רמת משכל גבוהה, קריאה מהירה ושגיאות כתיב רבות נמצאו לוקים בכישורים החזותיים בשל קשיים שהם גילו בזיהוי הבדלים קטנים, הן באותיות והן בצורות גיאומטריות. קוראים אטיים הראוכישורי זיהוי טובים יותר, כנראה בשל תשומת-לב רבה יותר שהם השקיעו בבחינת הגירוי. חוסר תשומת-לב לפריטים חזותיים חל בעיקר על אותיות, אולם במקרים מסוימים הוא עלול להתפשט גם על צורות גיאומטריות, על תמונות ועל חפצים.5


אחת הסוגיות שהעסיקה את החוקרים היא האחריות היחסית שיש לשני הכישורים - החזותי והשמיעתי בליקויי קריאה. לפי התיאוריה של פרית6, ראשית רכישת הקריאה והאיות - בשלב הלוגוגרפי - בנויה על התפקוד החזותי ואילו בשלב השני - האלפביתי - הדגש עובר לתפקוד השמיעתי. לפי חוקרים אחרים האיות והכתיב נרכשים כבר בראשיתם באמצעות הערוץ השמיעתי

אופי הגירוי החזותי
עיבוד המידע החזותי מתנהל לפי ההתמחות של אזורי המוח. הגירוי החזותי של השפה הכתובה עובר תהליכי תפיסה באזורים שונים מאלה של הגירויים החזותיים שאינם לשוניים. חקר האסימטרייה המוחית מצביע על עליונותה של ההמיספירה הימנית בעיבוד חזותי של פריטים לא-מילוליים פנים, ציור וכד

אולם כאשר החוקרים הוסיפו לגירויים החזותיים רכיב מילולי, הדבר גרם למעבר מלא של תהליכי העיבוד מההמיספירה הימנית להמיספירה השמאלית, הלשונית. אין להקיש, משום כך, מממצאים של מבחנים הבודקים כשרים חזותיים לא-לשוניים על הרמה התפקודית של הכשרים החזותיים המילוליים של הילדים1Tseng, M. H., & Cermak, A. S. (1991). The Evaluation of Handwriting in Children.Sensory Integration Quarterly, 19, 1, 3-6
2Laszlo, J., & Bairstow, P. J. (1984). Handwriting: Difficulties and Possible Solutions.School Psychology International,5, 207-213
3Yost,L.W.,Lesiak,J. (1980).Educational Review, 101,75-77
4Brown, E. N. (1990). Children with Spelling and Writing Difficulties. In P.D.Pumfrey C.D.Elliott (Eds.), Childrens difficulties in Reading, Spelling and Writing. London New York Philadelphia: The Falmer Press
5Moseley, D.(1990). Suggestions for Helping Children with Spelling Problems. In D. P Pum pfrey.D. C Elliott. London New York Philadelphia: The Falmer Press
6Frith, U.(1984). Specific spelling problems. In R. N. Malatesha H. A. Whitaker (Eds.),Dyslexia: a global issue. The Hague: Martinus Nijhoffד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם