יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
הזיכררון

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתתהליכי הזיכרון הם סדרה של מיומנויות פנימיות המתרחשות ברמות שונות ומאפשרות התייחסות למידע המתקבל וארגון חוויות ההווה על בסיס התנסויות העבר.

תאוריות רבות מנסות ליצור דגם, מפה, של מיומנויות הזיכרון ושל אופן תפקודן. בכל התאוריות מופיעה חלוקה בין זיכרון קצר-טווח - בו נשמר המידע במשך שניות אחדות - ובין זיכרון לטווח ארוך שהיא המערכת הקבועה של שימור מכלול המידע. על רובן מקובל קיומו; של מנגנון בקרה האחראי למעבר מידע מזיכרון קצר -טווח לזיכרון לטווח ארוך על-פי קני-מידה שפותחו על-ידי הפרט1

קלט אחסון ופלט
הזיכרון בנוי על שלושה תהליכים עיקריים: קלט, אחסון ופלט. תהליך הקלט הוא תהליך ההחלטה על אודות הפריטים שייכנסו למערכת הזיכרון. תהליך האחסון כולל חלוקה לרמות האגירה וייצוג הגירוי במערכת העצבים המרכזית. תהליך הפלט עוסק בשליפת החומר המאוחסן לשימוש פעיל.


זיכרון קצר טווח
הזיכרון לטווח קצר היא מערכת משמרת, אליה; נכנס הגירוי עם התקבלו למערכת. ערכת זיכרון זו מתפקדת כיחידה ארגונית שמסדירה את המידע המתקבל על בסיס רעיון, תכונה או שימוש אפשרי. ייצוג המידע באופן מסודר ושימורו היעיל הם המבדילים בין הלומד הטוב למתקשה בלמידה.

תכולת הזיכרון לטווח קצר מצומצמת ויש בה בכל רגע נתון כשבעה עד תשעה פריטי מידע. הזיכרון לטווח ארוך מאורגן באופן קפדני ומסודר. זו מערכת מדרגית בה מסווגים כל הפריטים על יסוד השתייכותם לקבוצות-על. הזיכרון הלשוני, במיוחד, מארגן את האחסון באופן בו המילים נכנסות לקטגוריות שהולכות ומתרחבות.

מיומנויות הזכירה הן מיומנויות מתפתחות. השנים בין קדם בית-הספר להתבגרות מביאות לשינויים חשובים ביכולת הקליטה ובמיומנויות האחסון והשליפה של הזיכרון. אחד התהליכים שעובר התפתחות משמעותית ביותר קשור לשלב האחסון. תהליך זה הוא תוצר של פעולת גומלין בין המידע המאוחסן כבר במערכת לבין המידע החדש שנקלט. בתהליך אחסון זה לומד הילד לזהות את התכונות החשובות של החומר הנקלט ביעילות ובמהירות. ככל שתהליך האחסון מאורגן, מובנה ויעיל יותר כך נשמר הזיכרון למשך זמן ארוך יותר ופעולת שליפת המידע זריזה ופשוטה יותר. מערכות הזיכרון לטווח קצר מתפתחות אף הן לקראת מהירות בקליטה ובהעברה לזיכרון לטווח ארוך ולקראת יעילות ביכולת השינון

הזיכרון העובד
בדלאי2 מעדיף לכנות את זיכרון קצר-הטווח בשם "הזיכרון העובד" היות שהוא משמש משטח עבודה בשעת ביצוע מיומנות או מחשבה על נושא כלשהו. לדבריו, הזיכרון העובד הוא מערכת הכוללת כישורים שונים שמופעלים בהתאם לנסיבות, לפי שיטות שפיתח הפרט והמטלות שעליו לבצע.

מתנגדי מיפוי הזיכרון העובד רואים בו תהליך ולא מבנה. לתהליך זה ארבעה תפקידים מרכזיים:

לספק אחסון קצר-טווח בתחום חמשת החושים החשובים ובעיקר עיבוד המידע השמיעתי, התנועתי והחזותי.

להקל על הקידוד של החומר המתקבל, לאחסון יעיל ולאגירה בזיכרון ארוך-טווח.

לאפשר החזר של חומר שנלמד מהזיכרון ארוך-הטווח אל מרכז ההוצאה לפועל, במטרה להקל על התפיסה ועל פתרון בעיות תוך שימוש בניסיון העבר

לאפשר בקרה אוטומטית על כושר שנלמד מכבר, בשעה שמידע נוסף המוזרם עובר עיבוד בתת- המערכות.

ילדים שסובלים מליקויי למידה מיוחדים מגלים קשיים בהיבטים ההיקפיים של הזיכרון העובד, כמו זיכרון קצר-טווח חזותי ושמיעתי, אולם בעייתם העיקרית טמונה בכישלונם במטלה הרביעית של חלוקת תפקידים זו. ילדים לקויי למידה, בעלי זיכרון עובד מוגבל, יעמדו במצב של קונפליקט כאשר יידרשו לאחסן באופן זמני מידע ובעת ובעונה אחת גם לעבד אותו; וייכשלו או בתפקוד הראשון או בשני. הילד יצליח לקרוא בקול ללא שגיאות, אך לא יוכל להגיע בו-זמנית להבנת התוכן. אם הילד יתבקש לרכז את משאביו בהבנת הכתוב, הוא יעשה זאת על חשבון ירידה בטיב הקריאה.

מחיקת מידע ישן
היכולת למחוק מידע שהתיישן - כדי לפנות מקום למידע חדש הדרוש למטלה - היא תכונה חשובה של הזיכרון העובד. הישארות טפילה של פריט (כמו בפרסברציה) בתחום הזיכרון העובד אין; פירושה רק נוכחות מפריעה של גוף זר, היא גם גוזלת מרווח חיוני מנתון חדש בעל חשיבות להשלמת המשימה.


קיבולת
הקיבולת של הזיכרון העובד מוגבלת אצל כל האנשים, בקרב לקויי הלמידה על אחת כמה וכמה. להמחשת העומס הרב המוטל על הזיכרון העובד בשעת קריאה,צ'סטי3 מפרק את הפעילות לעשרת רכיביה.

התת-כישורים המרכזיים לפי סדר ורצף זמן ביצועם הם: - הזזת העיניים משאל לימין וקליטת צורות אותיות, מילים, משפטים או שורות, לפי הכישורים האישיים. הקלט החזותי הזה עובר זיהוי ותרגום לצליל. בקריאה קולית הצלילים צריכים - להתבצע. יש לתת פירוש ל"גוש" שנקלט ולשמר אותו באופן זמני בזיכרון. לאחר מכן יש להעניק משמעות למכלול, לזכור אותו ולהפעילו בהתאם למטלה.

בקרה טובה על ביצוע כל עשרה התת-כישורים לפי סדר רציף וקבוע דורשת מיומנות גבוהה ומעמיסה נטל כבד על הזיכרון העובד.

הכתיבה היא פעילות מורכבת יותר מהקריאה ולא פלא שכאשר כל מהלכיה צריכים לעמוד תחת הפיקוח של זיכרון עובד לקוי, המערכת קורסת.

המחקרים מצביעים על תופעה חשובה - בעלת משמעות רבה לדרכי ההקניה של המיומנויות הלשוניות ולטיפול בהן - לפיה האחסון היעיל ביותר בזיכרון קצר-הטווח הוא באמצעות הקוד הפונטי. מומחים רבים רואים בכישלון בפענוח פונולוגי ובשימור מידע פונולוגי בזיכרון את הסיבה המרכזית לקשיי
קריאה.

ייעול דרכי האגירה

שינון
המומחים רואים בשינון מעין דיבור פנימי ומיחסים לו שני תפקידים מרכזיים: מסירת מידע למערכת זיכרון קצרת-הטווח והעברת מידע למערכת הזכירה ארוכת-הטווח. בשינון - המכונה מכני - הילדים הוגים לעצמם בקול את האותיות בשעת כתיבה. פעילות זו מפורשת כניסיון לממש ולהחיות את החומר שיש לשמר בזיכרון קצר-הטווח.

כל מי שנוכח בשעת כתיבת ילדי כיתות א', ב', ג' שמע בוודאי את הלחישות והמלמולים וראה את תנועות השפתיים או האצבעות בניסיונות השינון והשימור של האותיות ושל המילה הנכתבות. פעולת הכתיבה אטית והזיכרון קצר-הטווח זקוק לכל העזרה שהוא יכול לגייס כדי למנוע אובדן והימחקות של תכנים.

סוג שני של שינון - המכונה מורחב או דינמי - פועל ברמה גבוהה יותר ועוסק בעיבוד הנתונים החדשים ובקישורם עם מידע קיים. תהליך זה דורש מתן פירוש לפריטים ושיוכם למידע קיים - כלומר מניח הבנה ועיבוד - ומטרתו שיפור השימור וההזרמה של המידע לזיכרון ארוך-טווח.

איגוד הנתונים לזכירה
אחת הדרכים לשיפור זיכרון קצר-הטווח היא באיחוד פריטים - באמצעות הכללה ומציאת מכנה משותף - לגוש עצמאי הדורש מאמץ פחות מזכירה של כל הפריטים המרכיבים אותו. אדם שזוכר שבעה גושי פריטים שולט - כמובן - במידע רב יותר מאדם שזוכר שבעה פריטים בלבד.

אוטומטיזציה
אמצעי יעיל לפינוי ולשחרור מהיר של משטח הזיכרון העובד הוא יצירת אוטומטיזציה של תכני התפקוד ודרכי פעולתו. האוטומטיזציה היא התנהגות מסתגלת, חסכנית וחשובה. טיפוחה באמצעות תרגול ואימון חיונית בכל המפלסים התחתונים של מיומנויות הלמידה ומאפשרת הפעלה בו-זמנית של הערוצים.

האוטומטיזציה של פעולות הקריאה, הכתיבה, הכתיב והחשבון מאפשרת לתהליך הזיכרון העובד לתפקד ברמות הלמידה העילאיות: הבנה, חשיבה, הסקה, אנליזה, סינתזה וכד'. אם ילד צריך להשקיע מחשבה בדרך עיצוב צורת האות או בבחירת האותיות שיוצרות את המילה, משועבד הזיכרון העובד שלו לרמות המכניות של הפעילות ולא נותר בו מקום לתכנים הנאורים של הלמידה.


אוטומטיזציה של כתיבה וכתיב

מעבר הגבול בין הרמה המכנית של פעולות הכתיבה והכתיב להבעה התקשורתית והיוצרת של השפה הוא הרגע בו הילד הפנים בצורה אוטומטית את מערכי התנועות של השפה הכתובה. ילדים רגילים מממשים הישג זה לקראת כיתה ד'. התנאים הבסיסיים לאוטומטיזציה הם פשטות ועקיבות של הדפוסים התנועתיים שנאגרים ותקינות הליכי הקליטה, האחסון והשליפה של הזיכרון.

ההוראה המסייעת המקובלת מכירה רק את התרגול כאמצעי לקידום אוטומטיזציה ועומדת חסרת אונים - לאחר שעות רבות וימים ארוכים של אימונים מייגעים ומתסכלים - לנוכח הכישלון בהפנמת החומר התנועתי. לתרגול חלק נכבד בפעולת ההטמעה, אולם אם דרכי האגירה, הזכירה או השליפה משובשות או אם המכלול התנועתי שנקלט מורכב, חסר מבנה ועקיבות, לא יתפתח תפקוד אוטומטי.

הכישורים הקינסתטיים והפרקסיים - לעת עתה באחריות המקצועית הבלעדית של המרפאים בעיסוק לא מוכרים לעובדי ההוראה וההוראה המסייעת. היות שהמסלול העיקרי להקניית כתיבה וכתיב עובר באמצעותם, על המרפאים בעיסוק לבוא בין כתלי בית-הספר ולהכשיר את עובדי ההוראה בתחומים אלה של התמחותם.

היכולת להטמיע מערכים תנועתיים מותנית בפשטות ובעקיבות של התנועות האלה. פישוט תנועת הכתיבה היא מטלה שנופלת על כתפיו ועל אחריותו של המורה. הכתב העברי - הקורסיבי כמובן, אותיות הדפוס הן לעיניים בלבד! - בנוי בעיקרו על תנועת שטף מעגלית בכיוון תנועת מחוגי השעון. כל האותיות העבריות - פרט ל-ג' - ניתנות לביצוע בדגם תנועתי זה. כדי לשמור על אחידות הכיוון, האות א' משנה את עיצובה האות ע' מצורפת אף היא - בניגוד לכיוון רישומה התקני - לתנועת מחוגי השעון

יצירת זווית היא מטרד
משום שהיא מעכבת ושוברת את הרצף התנועתי. יש לעודד- או לפחות לא לדכא - עיצוב אותיות באמצעות לולאות (ד, ז, ג, צ). כאשר אין מקפידים על כיוון עיצוב האותיות, ילדים רבים מפרים את הכללים בניסיונות חיסכון של הימנעות משתי תנועות ומההמראות והנחיתות הכרוכות בהן. "קרבנות החיסכון" הן האותיות ת', ח' ו-ם'. כאשר הן מבוצעות בתנועה אחת, הן חורגות מהשטף האחיד של שאר האותיות, מאטות ומשבשות את התנועתיות הכללית של הכתיבה.

כלל תנועתי פשוט שיכול להקל על הזיכרון ועל האוטומטיזציה של פעולת הכתיבה הוא סיווג האותיות לפי מקום התחלת עיצובם. אותיות רבות מתחילות בשעה 11 על לוח השעון ב, ג, ד, ה, ח, כ, ם, ס, פ, ק, ר, ת, קבוצה אחרת בשעה 5 ש, ט, בשעה 12 י, ו, מ, נ, ן וכד'. תדרוך מרחבי-תנועתי כזה מונע המצאות אקראיות של כיוון עיצוב ויכול להועיל בליווי עבודתם של הילדים עד; למועד של מימוש האוטומטיזציה בתנועת כתיבתם. סיווג האותיות לפי מדדים מרחביים - במרכז, מעל; ומתחת לשורה - מפשט אף הוא את הפעילות התנועתית ומגיש לערוץ הקינסתטי חומר מאובחן וקל לעיבוד, לזכירה ולשליפה.


תחבולות זכירה
כאחת שאינה מסוגלת לזכור את ארבע הספרות, והסדר שביניהן, של כרטיס הכספומט, את מספר תעודת הזהות משחזרת רק לפי עיון זהיר ומדוקדק בתעודה עצמה, אני מגלה סימפתיה והזדהות רבה עם כל הווירטואוזים ואשפי תחבולות הזכירה. בשל חירשות ועיוורון זה לכל שינון מכני מצאתי עניין מיוחד באיתור תכסיסי הזכירה של הילדים שאבחנתי. כל ילדי המחקר המתקשים בהבעה כתובה, מגלים גם נחיתות בולטת בזיכרון; קצר-טווח ובשימור רצפים שמיעתיים. מקצת הילדים המחוננים ביותר -תלמידים מצטיינים בבתי-ספר מעולים - הצליחו לשחזר במדויק ובסדר הנכון רק 3-4 ספרות במבחן "זכירת ספרות".

האינטליגנציה היא היכולת לפתור בעיות וככל שהיא גבוהה יותר כך עולה רמת התחכום במציאת חלופות תפקוד לכשרים שאכזבו. גרסאות העקיפה של; הקושי מרתקות ומדהימות ברבגוניותן. עיקרון אחד לפיצוי על המגבלה עומד על החלפת אופי התכנים לזכירה. הפריטים -המסרבים בעקשנות להירשם בזיכרון - עוברים תרגום ומוחלפים בזהויות אחרות שהזיכרון "מסכים" לקלוט או לפחות אינו דוחה אותן. ה"הלחנה" היא דוגמה בולטת לתחבולה כזו. המספרים, שהזיכרון "אלרגי" אליהם, הופכים לתווים ויוצרים מנגינה הנשמרת בזיכרון. ה"מלחינים" האלה עומדים בתור לכספומט וכמו; ב"מפגשים מהסוג השלישי" מזמזמים את המנגינה שתיצור את התקשורת המיוחלת.

עיקרון; אחר לארגון חלופות הוא בהעתקת הרקע של אופן הקליטה. הרקע של הזיכרון השמיעתי הוא טמפורלי - של זמן - ואם הוא פגום אפשר להחליף את הרקע בממד המרחב. בדגם זה מאוחסנים מספרי הטלפון בזיכרון לפי מיקומם על לוח המקשים. במרכז, מימין, משמאל, למעלה, למטה יהיו המאפיינים של פריטי התוכן המועבר לאחסון. הזיכרון התנועתי יכול להירתם אף הוא להצלת "נכי הזכירה" השמיעתית או החזותית. חיוג מספר טלפון על לוח המקשים הופך למערך תנועות, ל"ריקוד קטן של היד",ומאוחסן בצורה זו בזיכרון התנועתי. "רקדני מספרי הטלפון" שהכשרתם נבנתה על לוח מקשים עומדים חסרי אונים כאשר הם נאלצים לטלפן ממכשיר ישן שבו הספרות מופיעות במעגל.

בנוסף לתחבולות ההעתקה מחוש לחוש, מהמיספירה מוחית אחת לשנייה, נעזרות שיטות רבות לעקיפת המגבלה במגוון נוסחאות ססגוניות, מורכבות ומסורבלות לזכירת לוח הכפל, חודשי השנה, תאריכים, שמות וכד'.

התחבולות לשיפור הזיכרון אינן מומלצות אלא כמוצא אחרון בעבור אלה שהגיעו למבוי סתום והוכיחו מעל כל ספק כי דרכי התפקוד הטבעיות, החסכניות והיעילות אינן בהישג ידם, מוחם.

1Atkinson BC Shifflin RM (1971)  The control of short term memory  Scientific American 225 82-89
2Baddeley AD (1986) Working memory Oxford University Press
3Chasty HT (1990)Meeting the challenges of specific learning difficulties  in DP Pumpfrey DC Elliot Children's difficulties in reading, spelling and writing The Falmer Press
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם