יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית
אחת החידות של "התבונה האנושית" המרתקת את אנשי ההגות, החינוך והמדע היא הסלידה והדחייה בהן זוכה מאז ומתמיד האיטרות. הקוטביות הערכית, המתבטאת בחיוב קיצוני של הימין ובשלילה בוטה של השמאל, מאפיינת לאורך כל הדורות את הגישה אל הצדיות. השפה עומדת בראש ציד המכשפות נגד האיטרות.

בשפות רבות (אנגלית, צרפתית) ימין זהה לישר (droit ,right) והוא: צודק, הוגן, זכאי, אמתי, מתאים, נכון, הולם, יאה, נוח ובריא. מקור המילה שמאל בלטינית - sinister - פירושו "מבשר אסון". גם הפולקלור לא חס על האיטרים: "קם ברגל שמאל, בעל שתי ידיים שמאליות" וכד'.

ההסתכלות המדעית שבכוחה להפיג את ערפל המסתורין, למוטט דעות קדומות ולהחזיר מידה של שפיות לא הביאה לטיהור שמם של האיטרים. הספרות המחקרית מעלה רשימות ארוכות של ממצאים שמעידים - כביכול - על נחיתות האיטרים. האיטרות מופיעה בשכיחות גבוהה בכל קבוצות המצוקה וברוב אוכלוסיות נכשלי התפקוד והלמידה. תפיסת הימניות כרכיב טבעישל המורשת הגנטית האנושית מציבה את האיטרות כהפרעה בהתפתחות התקינה, כמוטציה או כליקוי בקידוד הגנטי האוניברסלי.

זאזו, אחד הסניגורים החשובים שקמו לטיהור שמם של האיטרים, מונה שורה של טעויות שיוצרות את התמונה המעוותת על האיטרות:1

גורם סיבתי משותף
גורם סיבתי משותף עלול לגרום להפרעות לשוניות ולתפקוד, בלית ברירה ביד שמאל. פגיעה בהמיספירה השמאלית - הממונה על רוב המיומנויות הלשוניות - גורמת לנזקים בתפקוד השפתי ובו- בזמן מאלצת את הנפגע לעבור לתפקוד ביד שמאל. אם אין מודעות לפגיעה המקורית, מתקבלת תמונה של אדם איטר שסובל מקשיים לשוניים. במקרים אלה ייחוס ההפרעות הלשוניות לאיטרות הוא טעות אופטית בלבד.

היימנה כפויה
ניסיונות היימנה של ילד בעל איטרות חזקה ייכשלו לאחר שיגרמו לנזקים פסיכומוטוריים קשים. שוב עומד לפנינו ילד - שלא וויתר על איטרותו - הסובל מהפרעות במיומנויות הלשוניות ובתפקוד התנועתי.

פירוש מוטעה של דו-צדיות
הילד הדו-צדי מתפקד לסירוגין ביד ימין וביד שמאל. הסתכלות שטחית בהתנהגות התנועתית שלו עלולה לייחס לו איטרות. במקרים אלה, כל המגבלות; המתלוות להיעדר צד שליט נזקפות - בטעות - לחובת האיטרות.

מספרם הגבוה של ילדים איטרים בקבוצות מצוקה ניתן אף הוא להסבר מזווית אחרת. האחוז הגבוה של האיטרות בקרב ילדים מפגרים יכול לנבוע, כאמור, מגורם סיבתי משותף, כמו פגיעה מוחית שמצד אחד אחראית לפיגור השכלי ומאידך יצרה איטרות פתולוגית. הסבר נוסף לתופעה זו אומר שהילדים המפגרים אינם מגיבים באותה יעילות לניסיונות של ההיימנה החינוכית כמו הילדים הרגילים. הכחדת האיטרות בקרבם לא מצליחה, לכן היא שורדת. לפי הסבר זה, הפיגור השכלי אינו יוצר את האיטרות אלא שומר עליו.

המבחנים הפסיכולוגיים נבנים על-ידי ימניים ועלולים להפלות לרעה את הנבדק האיטר. טעות שכיחה אחרת שמופיעה במחקרים רבים היא צירוף ממצאי קבוצות המיעוט, איטרים ודו-צדיים. במקרים אלה הנבדקים האיטרים הופכים שותפים - שלא מרצונם - להישגים הלקויים של הדו- צדיים.


בדיקת השליטה הצדית

בדיקת השליטה הצדית היא מלאכת מחשבת שיש לבצע בזהירות ובקפדנות רבה. ממצאי האבחון של הצדיות מושפעים במידה רבה מהכלים, מהסביבה הפיזית ומהשיטות של הבדיקה עצמה. ככל שהפעילות שהנבדקים; מתבקשים לבצע שגרתית יותר כך עולה מספר הימניים - האיטרים שעברו היימנה ייטיבו לתפקד במטלות אלה בימינם. ככל שהפעילות הבוחנת את השליטה הצדית נדירה יותר כך יעלה -באותה אוכלוסייה של נבדקים -מספר האיטרים והדו-צדיים. ה"מוימנים" לא תרגלו את הפעילות משום כך היא חושפת את השליטה המקורית, השמאלית, שלהם או מצביעה על העובדה שהם הובאו לשוויוניות במיומנות הידיים. כלומר, אם נערוך אבחון של היד השלטת לקבוצת נבדקים באמצעות שני כלים, האחד שגרתי - מטלה גרפומוטורית כמו עיצוב קוים - והשני בלתי שגרתי - חלוקת קלפים אומדן הימניים, האיטרים והדו-צדיים יהיה שונה באותה קבוצה עצמה.

לא רק שכיחות הפעילות המאבחנת משפיעה על ממצאי הבדיקה כי אם גם מבנה המבחן עצמו. אחד המומחים הגדולים לליקויי למידה בתחום הכשרים הלשוניים בנה כלי לאבחון כשרים תפיסתיים ותיאום חזותי-תנועתי. איש זה נמנה עם הסניגורים הבולטים ופעל רבות לטיהור שמם של האיטרים.

בבואו לבחון את הכלי שבנה הוא מצא, בעגמת נפש, שהאיטרים נוטים להיכשל בביצוע מבחנו. החידה נפתרה רק לאחר שהוא צילם, בתמונת ראי, את המבחן שהוא בנה. בייצוג החדש של היפוך המבחן המקורי, לא נמצא הבדל בין תפקודם של הנבדקים האיטרים והימנים. רוב המבחנים נבנים על-ידי מחברים ימניים שאינם לוקחים בחשבון נתון זה ועלולים להפלות לרעה את הנבדק האיטר.

המטלות שבודקות את הצדיות הן תנועתיות, לכן יש לשקול את כל האפשרויות שעלולות לפגום בתפקודו התנועתי של הילד במהלך האבחון. חוק "המאמץ הפחות" מנוצל למטרות בדיקות אחדות, אך הוא גם עלול, אם לא מודעים לו, לשבש את אמינות הממצאים. אחד המבחנים המקובלים לאיתור העין השלטת הוא מבחן הקליידוסקופ. בבדיקה זו מתבקש הילד להסתכל בקליידוסקופ והעין השלטת נקבעת לפי זו שהוא מעדיף בביצוע מטלה זו. הקליידוסקופ מונח על השולחן והילד מרים אותו בידו השלטת - או המיומנת - ומביא אותו (על בסיס עיקרון "המאמץ הפחות") אל העין שנמצאת בצדה של היד הזו ולא בהכרח אל העין השלטת.

אם שליטת העין חזקה ומגובשת, היא תגבר על החסכונות התנועתיים שחוק המאמץ הפחות מציע. אולם אם הילד
טרם גיבש שליטה עינית, העין תבחר לפי היד האוחזת בכלי הבדיקה.

כדי להימנע מהטעיה כזו וכדי לנטרל את ההשפעה של השליטה הידנית על איתור העין השלטת, יש להורות לנבדק לאחוז בקליידוסקופ פעם ביד אחת ופעם ביד השנייה. אם, למרות החלפת הידיים הילד מסתכל תמיד באותה עין, סביר להניח שהיא השלטת. אם הוא מחליף את העין לפי היד האוחזת בכלי האבחון, השליטה העינית שלו מוטלת בספק.

משתנים תנועתיים נוספים עלולים להתערב ולשבש את אמינות הבדיקה. ילד שמתקשה לשבור את קו האמצע עלול לגלות הפרעות בביצוע מטלות הבדיקה ולהציג תמונה מסולפת של פרופיל השליטה הצדית שלו. בדיקת העין השלטת צריכה תמיד להיעשות כאשר שתי העיניים פקוחות. עצימת עין היא פעילות תנועתית מורכבת חשש שילד המיטיב לעצום את העין השלטת יבחר להסתכל בעין המשנית שלו.

נתונים שמקורם בסביבה הפיזית של חדר האבחון יכולים אף הם להשפיע על תוצאות הבדיקה. במבחן הקליידוסקופ, למשל, הנבדקים צריכים לעמוד מול מקור אור. אם הם יעמדו מול קיר כשחלון מואר לשמאלם, הם יעדיפו להסתכל בעין שמאל; המבטיחה תמונת; קליידוסקופ מרהיבה ולא בעין ימין- השלטת, אולי - שרואה תמונה מטושטשת וחשוכה.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם