יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו ליביבליוגרפיה עבריתה


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון עברי
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית


אברמוביץ, נ. תש"ו. שגיאות כתיב ודרכי טפול קורס מאבחנות ניצן אגודה לקידום ילדים לקויי למידה והסתגלות.

איילון, א. 1989 שגיאות כתיב ואפיוני אישיות יחידניים אצל ילדים עם לקויות למידה ואצל
ילדים הלומדים במערכות חינוך רגילות אוניברסיטת תל אביב

איירס, ג'. 1987 אינטגרציה סנסומוטורית והילד תרגום ועבוד רוני שנקר המכללה לחינוך דוד ילין

אראל, א. תשל"ח פרוייקט הוראת הכתיב באמצעות המחשב - היבט לשוני מט"ח

בלגור, ר. 1977 הפסיכולוגיה של הקריאה שוקן תל-אביב

בלגור, ר. 1986 הדיסלקציה זמורה ביתן

ברוש, ש. 1992 מקורא לכותב מט"ח ספר ב'

גל, ע. 1996
התפתחות כתיבה ידנית בקרב ילדים הלומדים בכיתות א'-ד' עבודת מוסמך, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית,

גיליס, מ. 1978 היבטים חדשים בהוראה מתקנת דקל פרסומים אקדמיים

גרודזינסקי, י. 1993 פסיכולוגיה ושפה הקיבוץ המאוחד מכון ון ליר, ירושלים

גרון, א.1985 קינסתזיה ותנועה סוגיות נבחרות בלמידה מוטורית מכון ויינגיט לחינוך גופני
ולספורט הוצאת תספרים ע"ש עמנואל גיל

דרעין, ע. 1984 נוירופסיכולוגיה והילד החריג ספרית פועלים

דרעין, ע. 1991 דיסלקסיה התפתחותית אח

דרעין, ע. דרעין, מ. 1979 לימוד הקריאה והכתיבה כאמצעי של תקשורת בין אישית משרד
החינוך והתרבות. היחידה לחינוך מיוחד

דרעין, ע. 1989 לימוד קריאה על פי השיטה הפסיכולוינגויסטית אח

הרמתי, ש. תש"ך הוראת הכתיב בביה"ס היסודי החינוך ל"ב

האן מרקוביץ, ג. 1993 ילד, מה הוא צריך אחיאסף תל אביב

הבר, ד. 1990 לא הואב לקרוא רמות אוניברסיטת תל אביב

ווהל, א. 1984 מיומנות הכתיב - היבטים פסיכולוגיים ודידקטיים בתוך: זיו.א.פסיכולוגיה
וייעוץ בחינוך תל אביב: הוצאת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב

וינגורד, ב. 1992 ליקויי למידה: קשיים בכתיבה ובכתיב, תיאוריה, אבחון וטיפול מכללת דוד ילין
ירושלים

ולדן, צ.על רכישת השפה הדבורה והשפה הכתובה ועל מה שביניהן: מקבילות בין שני התהליכים האוניברסיטה הפתוחה יח'
1-6

טוהר, ב. תש"ך כיצד נלמד כתיב הד החינוך ל"ד חוברת ו'

טולצינסקי, ל. לוין. 1982 היבטים התפתחותיים במערכת הכתב פרסום פנימי אוניברסיטת
תל אביב

יוגב, נ. תשנ"ב ליקויי כתיבה - אתגר אסופת מאמרים בעריכת ד"ר משה גרנות משרד החינוך והתרבות מחוז תל אביב

יוכמן, א. 1995 הקשר בין מיומנויות תפיסתיות-מוטוריות בסיסיות ובין מרכיבי כתיבה
בקרב ילדים בריאים הלומדים בכיתות ב' ו-ג' עבודת מוסמך, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

כהן-רז, ר. 1975 מבחן קליני לבדיקת ההתפתחות הפסיכו-מוטורית בית-הספר לחינוך,
האוניברסיטה העברית, ירושלים

כרמל, מ. 1977 גישות בהוראה טיפולית בקשיי קריאה-כתיבה יפת תל אביב

כץ, צ. 1978 רכישת קריאה וכתיבה על-פי הגישה ההתפתחותית מהדורה 3

לוריאן, ר. 1990 ההבעה שבכתב בבית-הספר חלקת לשון

למבריש, ל. 1993 דיסלקסיה אח

מזור, נ. תשנ"ג כתיבה ביד, כתיבה במעבד תמלילים וכתיבה בעזרת תוכנה אינטראקטיבית חלקת לשון

מודלינגר, א. 1980 קשיי כתיבה ספרית פועלים

מרגלית, מ. 1984 לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך אוצר המורה תל אביב

מרגלית, מ. רוט-ברקאי, י. פנחס-גרינברג, ח. 1989 פיתוח מיומנויות הדפסה ושיפור מיומנויות כתיב וכתיבה אצל ילדים בחינוך מיוחד באמצעות תכנית מחשב ללימוד הדפסה. דו"ח
מחקר, פרוייקט מחשבים בחינוך המיוחד אוניברסיטת תל אביב

מק, צ. 1993 נתיב הכתיב


סנולינג, מ. 1992 דיסלקסיה צ'ריקובר

סימפסון, ש. בהרב, י. 1978 שיטות למידה בחינוך המיוחד אחיאסף

סנדרס, מ. 1984 הערכה קלינית של ליקויי למידה ספרית פועלים

ספקטור, נ. 1979 שיקום ליקויי למידה מסדה

ספקטור, נ. 1989 "כתיבה לא תמה" על דיסגרפיה וליקויי כתיבה אחרים הורים וילדים 13

פרח, י. תשל"ה כפילות הכתב בלשון העברית והשפעתה על למוד קריאה, כתיבה וכתיב חבור לקראת ד"ר לפילוסופיה. אוניסברסיטת תל אביב

פרח, י. 1973 השפעתו של הכתב הקורסיבי על למוד הכתיב בלשון העברית מגמות כרך י"ט-ג ירושלים.

פרנקל, א. 1989 התפתחות הכתיבה והקריאה אצל ילדי הגן עבודת גמר לתואר מ.א.
אוניברסיטת תל אביב

קורן, ס. 1993 תסמונת האיטר: האיטרות, גורמיה ותוצאותיה כרטא ירושלים

קדרון, ר. 1988 ליקויי למידה התפתחותיים משרד החינוך והתרבות ירושלים

רוזנבלום, ש. שנקר, ר. גל, ע. 1994 כתיבה - מרכיבים, הערכה וטיפול כתב עת ישראלי 3 לריפוי
בעיסוק 4 160-191

רחמני, ל. 1981 מוח ולמידה, תהליכים וליקויים. פפירוס תל אביב

רחמני, ל. 1985 מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית דיונון

ריין, נ. 1985 אימון בהרפיה במשוב ביולוגי - ביופידבק - כטיפול בדיסגרפיה עבודת גמר לתואר מ.א. אוניברסיטת
תל אביב

שתיל, י. 1993 הפסיכוגרפיה של הילד רמות

שרן, ש. שרן, י. 1981 ליקויי למידה ותיקונם ספרית פועלים

שוורצר, ד. 1989 מערכת הכתב: מערכת ייצוגית או מערכת תעתוק? מכון מל"ל בית ברל

שר, ד. תשכ"ה ראשית הוראת הכתיב. הד החינוך ל"טד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
©