עמוד הבית
אודות המחברת
אודות האתר
מפת האתר
מונחון
כתבו לי

מונחון
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
א
אבולוציה
אגוניסט
אגנוזיה
אגרפיה

אדרנלין
אוזן חיצונית
אוזן פנימית
אוזן תיכונה
אונות מוחיות
אונה מצחית
אונה קודקדית
אונה רקתית
אונה עורפית
אורגנלים
אוריינות
אורתוגרפיה
אזור ברוקה
אזור ורניקה
אזור מוטורי משלים
אזור פריסילביאני
אחיזת עיפרון
אטיולוגיה
איבר הגיד של גולג'י
אי סינכרוניות
אישון
איטר
אימפולסיביות
אלקסיה
אלם ללא ניע
אלקטרואנצפלוגרם
אל-כתיבה
אל-ניעות
אל-קריאה
אמנזיה של ילדות
אמפטאמינים
אנזימים
אסטיגמטיזם
אפזיה
אפנות החוש
אפרקסיה
אפרקסיית בנייה
אפרקסיה כפיסית
אפרקסיה סימפתטית
אפרקסיה קודקודית
אצטילכולין
אצטרובל
אקינזיה
אקסון
אתר תכול

ב
בלוטת יותרת הכליה
בלוטת האצטרובל
בלשנות
ג
גאבא
גבי
גוף העטרה
הגוף הזגוגי
גופים דדיים
גזע המוח
גחוני
גירוי מחזק
גירוי מעניש
גישה פונולוגית
גלוטמט
גלוקוזה
גנגליה
גנטיקה
גרפמה
גנגליונים בסיסיים
גנגליון השורש הגבי
גופים דדיים
גרעין האקומבנס
גרעין זנבי
הגרעין החיוור
גרעין השקד
גרעין הברך הצדי
גרעינים חופפים
גרעין-על כיאזמטי
גרעין משונן
גרעיני התפר
גשרוןד
דו-לשוניות
דו-צדיות הידיים
דו-צדיות
דופאמין
דימוי גוף
דימות מוחי
דיסאורתוגרפיה
דיסגרפיה
דיסלקסיה
דיסנומיה
דיספרקסיה
דיסקלקוליה
דמית
דנדריטים
דעיכה
דפוסי לפיתת עיפרון

ה
הבחנה חזותית
הבחנה שמיעתית
הגברה ארוכת טווח
הוליזם
הומוגראפי
הומופוני
הטמעה
היימנה
היפוטונוס
היפוקמפוס
היפרטונוס
היפרלקסיה
הכלה
המיספירה
הניעה
הפרעת קשב ופעלתנות יתר
התאמות
התמצאות מרחבית
התמרה
ו
וסטיבולרי
ז
זונולות
זיכרון
זיכרון אפיזודי
זיכרון ארוך-טווח
זיכרון הד
זיכרון הצהרתי
זיכרון חזותי
זיכרון קצר-טווח
זיכרון סמנטי
זיכרון עובד
זיכרון שמיעתי
זיכרון תהליכי
זיכרון תחושתי
זיכרון תמונתי
זנבי
ח
חדרי המוח
חומר אפור
חומר לבן
חומר שחור
חושי נועי
החוש ההפטי
חומצה פולית
חזותי-תנועתי
חלופה גרפמית
חלל האף
חצובה דינמית
חצוצרת השמע
חרוט
חריזה
ט
טווח הזכירה המיידי
טווח הקשב
טכנולוגיות עזר
י
ידות
יחידה מוטורית
כ
כילול
כילול חושי
כילול שמיעתי - חזותי
כישור השריר
כישלון שליפה
כפיס
כרומוזומים
כשרים הכרנים
כשרים סימוכיים
כתיבה אלפבתית

ל
לובן העין
לחמית
למידה רב-חושית
לקסיקון פונולוגי
לשון קולית
לשכה קדמית

מ
מבוכה כיוונית
מגנוצלורלי
מדולה
מודעות כיוונית
מודעות צדית
מהירות כתיבה
מוח קדמי
מוחון
מוח מאורך
מורפמה
מיאלין
מיטכונדריה
מלטונין
מסד המוח הקדמי
מסלול מוטורי
מסך הדמעות
מערכת לימבית
מערכת עצבים אוטונומית
מערכת עצבים מרכזית
מצב כוננות
מקולה
מרכזי התגמול/ההנאה
מתח שרירי גבוה
מתח שרירי נמוך
נ
נאדון שיווי המשקל
נגישות
נוזל המוח והשדרה
נוזל מיימי
ניפוי סינפסות
נירולינגוויסטיקה
נתיב מגנוצלולרי
ס
סוללת מבחנים
סטרפוסימבוליה
סינאפסה
סינגור עצמי
סמים מעוררים
סמי  הרגעה
סמי הזיה פסיכודליים
סמים אנטי-דכאוניים
סרוטונין
ע
עור התוף
עדשה
עיוורון מילים
עיוורון צבעים
עין עצלה
עצב ההרחה
עצב הראייה
עצב השמיעה
עצב וסטיבואוכליארי
עצב תחושתי
עצב מוטורי
עצמימי השמע
עקרון אלפבתי
פ
פובאה - גומה
פוטנציאל פעולה
פונולוגי
פונטנלות
פונטיקה
פונמיה
פזילה
פיתול זוויתי
פיתול קדמי
פעילות גלי אלפא
פענוח
פלט
פלסטיות
פקעית ההרחה
פרבוצל

צ
צמתי רנוויה

ק
קולט, קולטן
קולי
קולטן אזעקה
קולטן כימי
קולטן תחושת הגוף
קוצר ראייה
קורטיזול
קידוד
קינסטזיה
קלט
קליפת המוח
קליפה אולפקטורית
קנה העין
קרומי המוח
קרומים ריריים
קריאות הכתב
קרנית
קשב ממוקד
קשב מפולג
קשב סלקטיבי
קשב מתמשך
קשתית
ר
ראיית עומק
רוחק ראייה
ריסנית
רכס זוויתי
רבס זוויתי קדמי
רמה
רמז השליפה


ש
שבלול
שיכחה הניעתית
שיכחה פתולוגית
שילוב
שינון מכני
שיתוק מוחין
שיתוק מוחין ספאסטי
שיתוק מוחין אתיאודי
שיתוק מוחין אטקסי
שיתוק מוחין מעורב
שליחים עצביים
שליטה צדית
שליטה צדית מעורבת
שעון ביולוגי
שקית שיווי המשקל
שרירים חיצוניים
ת
תאומי אחווה
תאומים זהים
תאים אקטופיים
תאי גליאה
תאי עצב
תא עצב תנועתי
תא עצב תחושתי
תאי שיער
תורת המשמעות
תחזית
תיאום ויזו-מוטורי
תלולית האקסון
תמסורת חושית
תנועתיות גסה
תנועתיות עדינה
תסמונת
תסמין
תעלות עגולות למחצה
תצורה רשתית
תצלובת הראייה
תקופת השפע הסינפטי
תקופה קריטית
תקשורת המיספרית
תת-רמה

ד"ר אילנה מודלינגר
בית הספר לחינוך
 ©