יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
תערוכה
המחקר
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

כישורי הלמידה
תפיסה ולמידה
תפיסה חזותית
תפיסה שמיעתית
כילול בין חושי
כשרים פונולוגיים
הזיכרון
זכירת ספרות
שליטה צדית
סוגים של שליטה צדית
היימנה חינוכית
שיבושים בשליטה צדית


האיטרות
אבחון לקוי של איטרות
כושר מקצבי
התחום החושי נועי
הפרקסיס
דיספרקסיה התפתחותית
התפתחות התנועה
החוש הקינסתטי
המתח השרירי
הסגנון התנועתי
כישורי-על


ד"ר אילנה מודלינגר
בית הספר לחינוך
 ©