פתרון כתבי החידה
........................................................................................................................

היהלום שבכתר
אני עוזרת לחברה מהכיתה שלי. אני מעתיקה מהלוח והיא מעתיקה ממני.
........................................................................................................................
דבר מצחיק קרה בדרך לקולנוע.

While I was going to the movie with my special bicycle I saw a very strange animal
 
that looked like a snake. I looked at him and I saw that it is a new kind
 of snake that
 had a big mouth and   
........................................................................................................................
הבדיחה
פעם דוקטור נוסע ברכבת. כשהגיע לאישתו אמר: כמה אני שונא לשבת כשגבי פונה אחורה. אשתו שואלת:
מדוע לא בקשת מזה שישב לפניך שיחליף אתך? והוא ענה: אבל לא ישב מולי איש.
........................................................................................................................
החוזה
במסגרת השיעורים שלי עם ...... אני מעונין לחתום על חוזה נוסף שאותו אשתדל למלא עד סוף 
הפגישות שלנו והוא לנסות להבחין בין א ו-ה במיוחד ב-ה הידיעה. לסיום, החוזה ייבדק בהכתבה    
קצרה שיהיו בה מילים של ה הידיעה. עד שמונה שגיאות מותר שיהיו לי. על החתום.....
........................................................................................................................
מהו המסר של הסופר?

........................................................................................................................
המסיבה
????????