יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

ביקורת נוקבת מוטחת על דרכי הוראת האוריינות במסגרת בתי-הספר. הקריאה, מוקד הדאגה והכפייתיות של "הנירוזה הלאומית", נופלת קרבן לתעתועי חדשנות שלא תמיד עוכלו או שולבו כראוי במכלול הידע והמסרים הפדגוגיים והדידקטיים. הכתיבה - בשל אלמוניותה - סובלת הן מחסך והן מבורות ונלמדת בדרכים שגויות שלא הולמות את הצמיחה הלשונית של הילד.

המידע העכשווי בדבר הנחלת האוריינות לא משאיר צל של ספק: ילד המוקף בסביבה מעודדת תקשורת מילולית מסוגל לצמוח, בצורה טבעית, להבעה המודברת. כדי להעניק לו הבעה כתובה מהנה ואחראית אין די בהשראה ובאינטואיציה. הכתיבה והכתיב חייבות לעבור למידה מובנית ושיטתית. סבך התאוריות, הליקויים והכישלונות שאורבים לילדים בדרכם אל ההבעה הכתובה יוצרים תמונה מעוותת של מורכבות מדאיגה ומביכה. ואכן, יש מומחים שאמרו זאת: מיומנות הכתיבה מורכבת כל כך שלא ניתן כלל לרכוש אותה.

למעשה הדברים פשוטים מאוד וניתן לסכמם במספר נקודות מרכזיות:

אוכלוסיות היעד
בכל כיתה רגילה קיימות שלוש אוכלוסיות של לומדי כתיבה וכתיב. הוראה שיטתית ועקיבה-על בסיס כל שיטה שהמורה מוכן לאמץ ולהפעיל-תספיק להכשרת רוב התלמידים, ילדי הקבוצה הראשונה. אוכלוסיית היעד השנייה כוללת מספר לומדים שיהיו זקוקים במהלך השוטף של שגרת הכיתה-לתגבור הלמידה הזו. באוכלוסיית היעד השלישית נמצאים התלמידים הנכשלים, ששיטת ההקניה הנהוגה בכיתה לא מתאימה להם. תלמידים אלה זקוקים להוראה מסייעת של הכתיבה והכתיב - על-ידי המורה, המורה המסייעת שנכנסת לכיתה או במסגרות העזר הקיימות בבית-הספר.

פרוגנוזה טיפולית
שיקום מיומנויות הכתיבה - מהירות, דיוק ומאמץ - המופעל בעוד מועד, קל, מהיר ויעיל מאוד. כאשר ההתערבות הטיפולית מתרחשת מיד עם ראשית ביטויי הקושי, לפני ההסלמה של הכישלון וההטמעה של התפקוד המעוות, מסוגל התלמיד לסגור - ללא  מאמצים מיוחדים - את הפער ולהשיג את רמת שאר ילדי הכיתה. הפרוגנוזה של הטיפול בדיסאורתוגרפיה אופטימית פחות, משום כך הדמיסטיפיקציה של קשיי הכתיב חשובה אף יותר.


מטרות לימודיות

בהוראה ובהוראה המסייעת של הכתיבה אין צורך בפשרות. שתיהן שואפות ומסוגלות להקנות לכל ילד שנמצא במסגרת חינוכית רגילה או מיוחדת כתיבה תקינה - מדויקת, מהירה ולא מאמצת. כדי לפשט את מורכבות הנושא האורתוגרפי נקבע גם לו - על בסיס מטרות לימודיות - שלוש אוכלוסיות יעד בכיתה. המטרה הלימודית של הקנית הכתיב בעבור רוב ילדי הכיתה תהיה כתיב רהוט, ללא שגיאות. בעבור אוכלוסיית יעד שנייה, תסתפק המטרה הלימודית במיתון - באמצעות תרגול שיטתי - של מספר השגיאות לקבוצה הקטנה של הילדים שסובלים מדיסאורתוגרפיה נציב מטרה לימודית שונה. במקום להילחם במכלול שגיאות הכתיב שלהם, נעניק להם מילון כתיב המורכב ממאות אחדות של מילים בסיסיות ושכיחות.

המתקשים בכתיבה, החורטים והמשרבטים, נחשפים כבר במהלך כיתה א'. ההוראה המסייעת של הכתיבה יכולה להתחיל כבר בשלבים מוקדמים אלה. שגיאות הכתיב מתגלות מאוחר יותר, בכיתה ב' הילד עוד זוכה להתחשבות בנסיבות מקלות, אולם בכיתה ג' אין יותר מקום להיסוסים. אם הילד ממשיך ומרבה בשגיאות כתיב, הוא זקוק להתערבות טיפולית בנידון. אם דרכי השיקום המקובלות עולות בתוהו והילד מתמיד בעקשנות באיות המשובש, מוטב לנטוש את הניסיונות העקרים לתיקון כתיבתו העילגת ולהשקיע את המשאבים בלמידה חדשה של אוצר מילים בסיסי בעל תקינות אורתוגרפית.

יש להסיק מסקנות מכישלון דרכי ההקניה הקודמות ולבנות את הלמידה החדשה על מסלולי קליטה שטרם הכזיבו. הילד הדיסאורתוגרפי שיבנה לעצמו מילון המכיל 200-300-400 מילים שכיחות יכול לנהל, על הבסיס הזה, את פעילויות הכתיבה השוטפות של חיי היום-יום והכיתה. הוא ימשיך לשגות במילים ארוכות ומורכבות, אך בשל שכיחותן הנמוכה, טעויות אלה לא ימנעו את קריאות כתיבתו.

האוסף הפרטי הזה יכול להיבנות במשך שנים -במהלך כיתות ג', ד', ה' ומעלה- ללא תחושת בהילות ולחץ. טרטורי התיקון של מכלול כתיבתו יוסרו מעל הילד אך הוא יידרש ליישם את פריטי המילון האישי בעבודותיו הכתובות. וכך, לאט ובהדרגה, ישולב המילון הפרטי בעבודות הכתובות של הילד וישליט בהן סדר ותקינות אורתוגרפית הולכת וגוברת.

לקשיי האוכלוסייה השלישית יוצע פתרון בפרק שדן בטיפול בילדים הנכשלים בכתיבה ובכתיב. פרק זה, המוקדש להוראה בכיתה, מיועד לשתי אוכלוסיות היעד הראשונות של הכתיבה והכתיב.

שתי מסגרות לימוד
הכתיבה היא מסלול ההבעה של העולמות הפנימיים. באמצעותה הילד מספר על עצמו, יוצר ומתקשר עם סביבתו החברתית. כדי שהיא תהיה מובנת, כדי שתוכל להעביר הבעה ולהביא לקשר המיוחל עליה לעבור דרך הסמל והחוק. כפילות זו מהווה מוקד לחלוקי דעות סוערים בין חסידי הגישות ההוליסטיות שמטיפים לצמיחה טבעית של מיומנויות השפה לבין גישות התובעות הוראה מובנית ושיטתית של סמלי הכתיבה וחוקיה. הגישות אינן שוללות את צדקת הטעונים היריבים אך חולקות על סדרי העדיפויות, על מועד ההקניה השיטתית של מיומנות הכתיבה.

המעבר המייגע של הילד דרך שלבי הרכישה הפורמלית  מכחיד - לפי התפיסה הפסיכולינגוויסטית - את ההנאה ואת התיאבון האורייני. מוטב להעניק לילד מרחב חופשי, משוחרר מכל כפייה של חוק ורק לאחר שהוא יאהב את הכתיבה, הוא יפנה ללימוד כלליה.

בקורא - הורים, אחים, חברים, מורים או הם עצמם - הילדים יבחרו כראות עיניהם. במסגרת השנייה - הלימודית - תועמד כתיבת הילדים במבחן התקינות האורתוגרפית, טיב ושטף עיצוב האותיות, ארגון המרחב הגרפי, עימוד האותיות, המילים והשורות. הלמידה תחול על ארגון רעיוני, על ניסוח ועל בהירות ההבעה וכד'. הציפיות - אופי התכנים - יובהרו לילדים לפני כל שיעור כדי למנוע אכזבות ולאפשר להם לגייס את המשאבים הנכונים להצלחה במטלה המבוקשת.
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם