יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

בטרם אסכם את עקרונות הוראת הכתיבה והכתיב בכיתה אציג לקט רעיונות המובעים בעבודותיהם של מומחים מהשורה הראשונה של הוראת הכתיבה והכתיב. פרט למספר עקרונות יסוד המשותפים לרוב המומחים, המחברים אינם אחידים בתפיסתם ומעלים רעיונות שונים ואף מנוגדים בדבר הקנית הכתיבה והכתיב. כדי לא לטלטל את הקורא יתר-על-המידה בסבך הביקורת והמחלוקות, אציג את קובצי הרעיונות כפי שהם מובעים על-ידי מחבריהם.

הספרות המחקרית חוזרת ומדגישה שיש ללמד בצורה שיטתית הן את הכתיבה והן את הכתיב במסגרת הכיתה. כדי ללמד כתיבה, המורה צריך לרכוש מידע יסודי על הארגון התנועתי והחושי והמשוב הקינסתטי של הפעילות1.

השיטות לשיקום הכתיב מועטות ויעילותן טרם הוכחה. הצעות לגישה "הכרנית" לשיפור הכתיב עולות בהקשר לקשייהם של ילדי קבוצת Type B. שינון וריבוי הכתבות אינם יעילים לאוכלוסייה זו היות שלבני קבוצה זו זיכרון ויזואלי טוב, אימון על בסיס היזכרות חזותית מומלצת כמועילה יותר. יש לעודד את לימוד המילה השלמה, לרשום אותה בפירוק אות אחר אות, להעלות מהזיכרון ולכתוב את המילה ולבסוף לבדוק ולאשר את תקינותה. עם זאת, מציינים החוקרים כי שיטה זו כרוכה במאמצים ובהשקעת אנרגיה רבה והישגיה עלולים להתמוטט במצב של לחץ, בשעת מבחן למשל.

מומחים רבים שוללים את הדרכים המסורתיות של העתקת המילים השגויות ושינון "רשימות". שיטת ה"תסתכל, תסתיר, תכתוב, תבדוק" מכונה על-ידי מוזלאי "שיר -משעמם למדי- שנושא אופי של אמונה טפלה"2.

צרמק וצנג3 סוקרות את המחקרים של השנים האחרונות בדבר הרקע הארגונומי והתפיסתי-תנועתי של מיומנות הכתיבה במטרה לייעל את הוראתה ואת ההתערבות הטיפולית בקשייה. הן מסכמות את סקירתן בהמלצה שבנוסף להוראה המשקמת באמצעות התרגול, - על המטפל להפעיל שיטות הוראה שבונות על כישוריו החזקים של הילד, -הוראה מתקנת שמפתחת את הבסיס התפקודי של המיומנות, -פיתוח שיטות פיצוי.

צרמק4 מסווגת את דרכי ההתערבות בשלוש קטגוריות: דמיסטיפיקציה, אסטרטגיות עקיפה והתערבות ישירה. ברמת הדמיסטיפיקציה בעיית הילד מוסברת לו ולסביבתו. אם המורים יבינו את קשיי הילד הם יפסיקו לפרש את כתיבתו העילגת כביטוי לעצלנות. הם  יבינו שכאשר הילד משקיע מאמץ רב בהיבט הגרפומוטורי של הכתיבה, הצד התוכני של עבודתו עלול להיפגם. בשיטות עקיפה היא ממליצה על דרכי פיצוי ועקיפה של הבעיה. בשיטות אלה היא כוללת, למשל, הבהרה מפורשת של הציפיות. אם המטלה הלימודית באה לבדוק הבנה של החומר הלימודי, המורה מתייחס לתוכן בלבד ולהפך, כאשר דרך ההבעה היא המוקד, צורת הכתיבה תעמוד במבחן.


שיטה אחרת - הבנויה על עקרונות הארגונומיה - כוללת התאמה סביבתית- כלי, חומרי כתיבה וכד' - במטרה להקל על קשיי הכותב. העברת התלמיד לכתיבה במחשב מוצעת כפתרון אפשרי נוסף לחלק מהמתקשים בכתיבה. בהתערבות ישירה מטרת העבודה היא הפיכת כתיבת הילד לשוטפת ולאוטומטית- בלי צורך לחשובעל עיצוב האותיות - עם הספק סביר במשך זמן נתון בלי התעייפות רבה.

פטרס5 מדגיש אף הוא את ההכרח בהוראת ההבעה הכתובה. המורה צריך ללמד את עיצוב האותיות, את רצף האותיות במילה וכתיבה שוטפת ומהירה. מעבר לדגשים הדידקטיים, מבליט פטרס בכתביו את גישת המורה להבעה הכתובה של תלמידיו. הוא מציג רשימה של הצעות להתייחסות המורה לנושא הכתיב:

מורים בעלי גישה עקיבה, המגלים שיטתיות והיגיון בהוראה משיגים התקדמות ברמת הכתיב של תלמידיהם, גם - ובעיקר - כאשר הילדים מתחילים מרמת כתיב נמוכה ביותר.

המורים שתלמידיהם לומדים כתיב תקין נעזרים אף הם בהוראה לפי "רשימות", אולם "רשימות" אלה מורכבות מצרכי הילדים בכתיבה. ה"רשימה" נבנית על-פי בקשה ישירה של הילדים או על-ידי המורה הקשוב למילים החיוניות למאגר אוצר המילים של הילד. המורה שמלמד כתיב ממקראות הכיתה, מרשימות מודפסות, כדי למלא חוב דידקטי, מסיים בכך את תפקידו. לא כך המורה הפתוח לצורכי הכתיבה של הילדים, שהנאתו ממילים וערנותו לשפה "מדביקות" את תלמידיו.

לזמן המוקדש ללמידה ולמתן הוראות ותדרוך השפעה חשובה על רמת הכתיב של התלמידים. הישגי התלמידים שעוברים תהליכי למידה, טובים מאלה של התלמידים שזוכים רק לתדרוך.

יש להבדיל בין דרכים מכניות לתיקון שגיאות (לכתוב שלוש פעמים את המילה השגויה) לבין שיטות הבונות על היגיון, בהן המורה מעודד את התלמידים לתקן בעצמם את שגיאותיהם, בהאירו נקודות תורפה אורתוגרפיות במילים.

מומלץ לנסות לכתוב מילה לפני בדיקה ובירור על דרך כתיבתה. הדבר מוביל להתקדמות בכתיבה משום שהוא משקף גישה עצמאית של התלמיד אל עבודתו.

קוטרל מונה רשימת עקרונות להוראת הכתיב בכיתה6:

כאשר לתלמיד תפקוד חזותי או שמיעתי לקוי, מומלץ להסיר את נטל הלמידה מהערוץ המשובש ובמקום הוראה מכנית יש ללמד על-פי היגיון.

אין להפקיד מילה בעלת מבנה שגרתי לשינון ולזיכרון היות שהיא ניתנת לשחזור באופן טבעי.

אין לחשוש ממילים ארוכות היות שהן ניתנות לפירוק לפיסות קטנות - להברות.

הילד צריך להבין שכל מילה מכילה לפחות תנועה אחת.

המילים צריכות להיות מוצגות כאוסף של צלילים והברות ולא כאותיות האלפבית. האיות האלפביתי
יעיל לתלמיד המתקשה לרכוש שליטה באמצעות הדימוי חזותי במילים לא-שגרתיות.

על מנת ליצור קשר בין דיבור לסמלים יש לאמן את הילד להשמיע, תוך כדי כתיבה, את צלילי המילה ולפרק מילים ארוכות להברות.

מחיקת מילה היא תופעה שכיחה בקרב הילדים המתקשים בכתיבה. מומלץ לעודד מחיקת מילה שלמה ולמנוע מחיקה חלקית עם החדרת התיקון לתוך המילה. המחיקה החלקית יוצרת תמונה מעוותת ותחושה מוטעית של המילה.

הוראת המבנה הפונטי של המילה צריכה להיות שיטתית ולקבל תגבור וחיזוק במהלך הכתיבה.

בשעת לימוד מילה קשה מומלץ לאמן את התלמיד בשלבים: להסתכל על המילה, לכסות אותה, לכתוב אותה מזיכרון, תוך הגיית צליליה בשעת הכתיבה. כאשר המילה נכתבת בתוך משפט, כלומר בהקשר הגיוני כלשהו, הלמידה משמעותית יותר. במקרים קשים מומלצת שיטת פרנלד הקינסתטית.

יש לאמן את התלמיד לנהל מילון אלפביתי בו הוא רושם את המילה שהוא רכש תוך הדגשת הקטעים המורכבים בה.

מאייתים גרועים רבים יכולים להיעזר בלימוד חוקי הכתיב. היות שהחוק חל על מאות מילים, הדבר מקל על נטל הפריטים שמעמיסים על הזיכרון.

כל מורה צריך לשלוט בחוקי הכתיב כדי להפעילם בעת הצורך.

רשימת ההצעות למורה של ציסי

יש לדרוש כמות מסוימת, סבירה, של עבודות כתובות.

אין להאריך, בצורה מוגזמת, במטלות הכתובות.

 
לילד שסובל משגיאות כתיב רצוי לתת רשימה של מילים שהוא עשוי להשתמש בהן אך אינו יודע כיצד לאיית אותן.

מומלץ לקבל עבודות מודפסות או מוקלטות מילדים שמתקשים בכתיבה ידנית.

יש להרשות לתלמיד להקליט בכיתה אם הוא מגלה קשיים ברישום השיעור.

יש להרשות לתלמיד אחר לרשום את הדברים עם נייר קופי בעבור התלמיד שמתקשה בכתיבה.

יש להרשות לתלמיד להכתיב את עבודות הבית להוריו.

יש להרשות להורים לעשות הגהה על עבודות התלמיד.

יש לתת ציונים נפרדים בעבור תוכן, מבנה דקדוקי וכתיב.

יש לוודא שכל מורה מודע להשלכות הקשיים בהבעה לשונית כתובה של התלמיד או של הכיתה.

רשימת ההצעות של אוגור

אל תסמן כל מילה שגויה - זה מתסכל יותר מדי.

אל תיתן לתלמיד רשימה ארוכה של מילים שונות לשינון, כל שבוע. מומלץ להגיש מעט פריטים, עדיף מאותה משפחת מילים. אל תכניס לרשימה מילים "יוצאות מן הכלל" מבחינה דקדוקית, הדבר רק יבלבל אותו.

הדרישה להעתיק פעמים רבות את המילה המתוקנת לא עוזרת לתלמיד. במקום זאת, רשום לו את המילה כפי שצריכה להיות. הוא יעיין בה תוך תשומת לב מיוחדת לחלקים המשובשים בה ויכתוב אותה מעל המילה השגויה תוך השמעת צלילי האותיות. לאחר מכן הוא יכסה את הכתוב וינסה לרשום את המילה מזיכרון. אם הצליח, הוא יסמן את המילה, אם לא - עליו לחזור על התהליך.

כאשר אתה בודק את כתיבת הילד, אל תסמן קו מתחת או מעל כל המילה השגויה. סמן רק את החלק בו קרתה הטעות, ההחסרה או ההוספה. יתכן שהילד יוכל, על סמך רמז זה, לתקן בעצמו את טעותו.

עזור לתלמיד להסדיר את מחשבותיו לפני הכתיבה - התחלה, אמצע, סוף הסיפור והחיבור. הוא יכול להקליט תחילה את עבודתו, לשמוע אותה ואולי אף לכתוב אותה מההקלטה בקצב האישי שלו.

כתיבתו של הילד יכולה להיות משובשת בשל סיבות רבות. אחת מהן היא הניסיון להסתיר את שגיאות הכתיב. עזור לו לשפר את כתיבתו.

בחר בדפי עבודה בקפדנות רבה. יש הבדל תהומי בין תרגיל להוראת הקריאה לבין תרגיל להוראת הכתיב. בתרגילי הכתיבה קבץ קבוצות אותיות שדומות בביצוען.

1Wedell,K.(1973).Learning and Perceptuo Motor Disabilities in Children. : Wiley
2Moseley, D.(1990).Suggestions for Helping Children with Spelling Problems.In D. P Pumpfrey.D. C Elliott.(Eds.),Children s difficulties in Reading, Spelling and Writing. London New York Philadelphia The Falmer Press
3Tseng,M. H.,Cermak,A. S.(1993).The Influence of Ergonomic Factors and Perceptual Motor Abilities on Handwriting Performance. The American Journal of Occupational Therapy, 47 10,919-926
4Cermak, S.(1991) Somatosensory dyspraxia. In Sensory Integration Theory and practice Vol.Fisher,A.Murray, E.,pp.138-170). Philadelphia: F.A.Davis
5Peters, M.(1967). Spelling: Caught or Taught? London: Routledge and Kegan Paul
6Cotterell G. C.(1973).Diagnosis in the Classroom. University of Reading: Centre for Teaching of Reading School of Education
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם