יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

חייו המקצועיים של המלמד עוברים מדי פעם טלטלה עזה בשל תאוריה חדשה המופיעה כמטאור זוהר בשמי שדה ההוראה. יש קסם רב בגישה תאורטית שאינה מהססת, שיש לה את התשובות המבטיחות לפטור את המטפל מלבטיו ולהראות לו את דרך המלך אל ההצלחה המקצועית. הלם ההתפכחות או - גרוע יותר - הכחשה עיקשת של המציאות כאשר השיטה מאכזבת, מחבלים קשות בזהות המקצועית ובעבודתו של המטפל.

האמתות הגדולות של החינוך וההוראה לא נמצאות בקטבים רעיוניים אלא באמצע שפוי, שקול ומאוזן.

דחייה מוחלטת של כל רעיון חדש כמו נהירה סהרורית אחריו אינן ערובה למקצועיות טובה. על מנת להבטיח מעגל של יציבות, גמישות וצמיחה מקצועית איש ההוראה המסייעת צריך לבנות את תפקודו על הציר הנייח של המוכר שהוכיח את עצמו כטוב וכיעיל ובו-זמנית עליו להתנסות - בזהירות רבה - בעקרונות ההוראה המוצעים על-ידי התאוריות החדשות.אם ההבטחות החדשות עומדות במבחן המציאות ומוכיחות את השפעתן ואת תרומתן, רשאי המטפל לצרף אותן ל"אני מאמין" המקצועי שלו. כדי למנוע את שליטת התאוריות במורה חייב המורה לשלוט בהן.

קהל היעד של ההוראה המסייעת של הכתיבה
לקהל היעד של ההוראה המסייעת של הכתיבה אין כתובת מוגדרת. ילדים הנכשלים בהבעה כתובה סובלים מליקויי למידה, אך לא כל הילדים שלוקים בלמידה מתקשים בכתיבה. ההבעה הכתובה אינה חוצצת בין חינוך רגיל לחינוך מיוחד.

קשיי הכתיבה פוגעים בשתי החטיבות ובשתיהן יש ילדים המיטיבים להביע את עצמם בשפה כתובה. אם נראה לילד "רגיל" את הכיוון הכללי ואם לא נפריע לו יתר על המידה, הוא יצמח לסביבה האוריינית וישתלב - מתוך הנאה ואחריות - במועדון המכובד של יודעי קרוא וכתוב. ילד זה גמיש ומסתגל וכל שיטה מתאימה לו. לילד המתקשה בכתיבה אין נגישות כזאת והשיטות המשוכללות ביותר להוראת הכתיבה עלולות להיות חסומות בפניו. כדי להעניק לו הבעה כתובה, זקוק הוא להתאמת השיטה לפי
מידותיו.


קשיים משניים המלווים את ההוראה המסייעת
באי ההוראה המסייעת של ההבעה הכתובה חוו אכזבה וכישלון והדימוי העצמי הלימודי שלהם נפגע. לאחר שהכרסום בתחושת הביטחון מעולל את מלאכת ההרס בתחום הלימודי, הוא פולש לא פעם אל טריטוריות תפקוד שכנות, מעורר ספקות ומפר את תחושת ההישג ואת שלוות האיזון שהילד רכש בהם.

הכישלון
ילדים בעלי "מוקד שליטה חיצוני" מיטיבים לשרוד לאחר מפולת הכישלון האקדמי. הם מייחסים את מקורות הכישלון לגורמים חיצוניים ומגוננים בדרך זו על דימוי עצמי חף מכל אחריות ומכל אשמה. הם ממציאים מסכת הסברים ותירוצים ססגונית שבה האחריות על הכישלון מוטלת על המורה, על שיטות עבודתה, על שאר התלמידים, על כלי הכתיבה, על הלוח או על כל גורם נסיבתי אחר. ילדים בעלי מוקד שליטה פנימי אינם מסוגלים להימלט מתחושת האחריות האישית ונזקי הכישלון פוגמים בתהליך עיצוב ביטחונם ותפקודם הלימודי.

בנוסף לשיקום מיומנויות הלמידה, ההוראה המסייעת חייבת להחזיר לילדים שלה את תחושת הביטחון העצמי ולרפא את הפצעים שנגרמו בשל הכישלון.

הסטיגמה
מסגרות ההוראה המסייעת סובלות בדרך כלל מדימוי שלילי. על הילדים הבאים בשערי מסגרות אלה מודבקת תווית מעליבה ומכאיבה של נחיתות. מתן הסיוע הלימודי במסגרת הכיתה, במהלך שגרת הלימודים השוטפת, מונע את החריגות, את הבושה ואת העלבון שנגרמים בשל ההיפלטות. לנושרים מכיתת-האם ממתין מאבק הן לסגירת הפער הלימודי והן למחיקת הסטיגמה של הנחיתות.

מחיקת הישן
אויב מספר אחד של ההוראה המסייעת הוא האחיזה העיקשת - מתוך הרגל, הטמעה ואוטומטיזציה - של הילד בהתנהגויות הלימודיות הלקויות שהשיקום שואף להכחיד. נטישת דגמים מוכרים והחלפתם בהתנהגויות חדשות, בעולם התנועה, קשות במיוחד. בלפיתה מעוותת של העיפרון כתיבת הילד אטית, סורבלת ומעייפת. בשעת תיקון מנח האחיזה, פעילות הכתיבה לא רק שאינה משתפרת אלא אף יורדת.

דפוסי התנועה החדשים המוצעים ממוטטים את המאזן התנועתי -הלקו -שהילד אימץ לעצמו. מתקופת משבר זו של המעבר רבים מסיקים -בטעות- כי הדגמים התנועתיים הישנים - על אף היותם משובשים שרתו את עבודת הילד ביתר הצלחה מהמערכים החדשים המוצעים לו. משבר המעבר, נטישת הישן לטובת החדש היעיל יותר, עלול לפגום בכל הרכיבים התנועתיים - מהירות, עיצוב אותיות, לחץ - של הכתיבה. דרושים סבלנות וכושר התמדה כדי לגבור על מכשול המעבר ואין להירתע מנסיגה - זמנית - שעלולה להופיע בביצועיו של הילד.


המובן מאליו
לא כל "המובן מאליו" בחינוך הילד הרגיל מובן מאליו בעבודה עם ילדי ההוראה המסייעת. הילד הרגיל קולט ומפתח בטבעיות כשרים, עקרונות וחוקים, שולט בהם ומפעיל אותם מבלי שהוא או מחנכיו יתנו את דעתם על כך. הילד הרגיל משיג כושר השלכה, הקשה, תכלול והוא מבין את השפה, את יחידותיה ומטרותיה ואת השימוש בה.

בהתפתחות הילד לקוי הלמידה - היות שהוא מרוכז בפיצוח מטלות בסיסיות ופרטניות - הישגים אלה לא באים בקלות ובטבעיות. בשעה שאנו עובדים עם ילד פיקח ונבון - לקוי למידה - לא תמיד עולה בדעתנו לברר האם הוא התפנה להעפלה לרמות הנאורות יותר של הבנת המטלה הלימודית.

דוגמה בולטת להחמצה זו, בתחום ההבעה הכתובה, היא הבנת דו-סטריות השפה. ילד שמתקשה בכתיבה, המרוכז בניסיונות שרבוט ובמימוש הכתב, לא תמיד ער לעובדה שקריאות הכתב אינה מטרה אלא אמצעי להעברת רעיונות לזולת. תלמידי כיתה ג' רבים - לקויי כתיבה - הופתעו כאשר התברר להם שתקינות עיצוב האותיות אינה במטרה לרצות את המורה, או כדי להיות תלמיד טוב, אלא על מנת להעביר מסר ברור לחבר, להורים או לכל כתובת אחרת.

צמצום מגוון השיטות הטיפוליות
כל השיטות שנוסו - ללא הצלחה - בהכשרת הילד לא מתאימות להוראה המשקמת של כתיבתו. לקח חשוב זה מכתיב את; דרכי ההקניה שמותירות עדיין סיכוי להצלחה ומצמצם את מבחר השיטות שעומדות לרשות המטפל. ההוראה המסייעת לא צריכה לעבור דרך אותם מסלולים טיפוליים שהוכחו כחסרי תועלת בהקניית הכתיבה. השיטה הקינסתטית אינה מופעלת במסגרות ההוראה הרגילות משום כך היא מהווה חידוש וטומנת בחובה פוטנציאל שיקומי גבוה.

יתרונות ההוראה המסייעת של הכתיבה
לליקויים בהבעה לשונית כתובה מספר "יתרונות" שמייחדים אותם משאר הכישלונות הלימודיים. היתרון הבולט ביותר טמון בסיכויי ההצלחה הגבוהים של ההתערבות הטיפולית. שיפור הכתיבה - כאשר הוא מנוהל בתבונה ובקפידה - קל, מהיר ומתגמל בצורה מרשימה את מאמצי הילד.

קשיי הכתיבה מפילים קרבנות גם בקרב ילדים בעלי רמת משכל גבוהה. גם הגבול החברתי-כלכלי - טעוני טיפוח לעומת מבוססים - אינו חוצץ בין המצליחים לבין הנכשלים במיומנויות הכתיבה. רבים מקרב מטופלי ההוראה המסייעת של הכתיבה יכולים "להרשות לעצמם", בזכות מעמדם הלימודי האיתן - ללא נזקים נלווים בולטים - את העזרה. יתרון שני טמון ביכולתם להפיק תועלת מההוראה המסייעת. המחקרים הוכיחו כי ילדים בעלי רמת משכל בינונית ומעלה ואלה שבאים מרקע חברתי- כלכלי מבוסס מיטיבים לנצל את העזרה הלימודית הניתנת להם.

הגישות ההוליסטיות לאוריינות ולילד מדגישות את הרווחים המשניים של ההוראה המסייעת של הכתיבה. לפי גישות אלה ה"מה כתוב" עולה בחשיבות על ה"איך לכתוב" אך גם ה"איך" אינו מבוטל לחלוטין. קריאות הכתב - לפי ההוליסטים -היא סימן לבגרות ולכבוד שרוכשים לזולת. שיפור קריאות הכתב הוא עידוד הילד לצמיחה ולמתן כבוד לזולת. כל תלמיד מסוגל לשפר את כתב ידו, משום כך הוראת הכתיבה היא אמצעי אידיאלי לבניית יעילות-עצמית. כתב מעוצב היטיב זוכה להערכה בחברות רבות, משום כך הוראת הכתיבה למתקשים בה מייעדת להם חלק במסורת מבוססת ומעבירה שדר של ציפיות מוגברות מתפקידם בחברה.

היות שהכתיבה היא הבעה אישית המערבת תקשורת ויצירה, הוראתה בונה מפגש קרוב -פיזית ונפשית - בין מורה לתלמיד. תלמידי - מורים ותיקים של המסגרת הפרונטלית - נשבו בקסמי המפגש הישיר והאישי עם נמשיו, עם קשייו ועם עולמו של הילד הצעיר. הם נתרמו, לא פחות מהילד שבטיפולם, מהקשרים האינטימיים שנוצרו סביב מוקד ההבעה הכתובה.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם