יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

המסגרת המתאימה ביותר לאיתור הקשיים האקדמיים של הילד היא קבוצת השווים - הכיתה. מזה שנים רבות אנו מפעילים בדיקה פשוטה לאיתור "מפת הכתיבה" של הכיתה שעונה בבהירות רבה על דרישות זיהוי המתקשים בכתיבה. את המתקשים אנו מחלקים בשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה אנו מסווגים את הילדים שמסוגלים להפיק תועלת מעזרה לימודית שגרתית במהלך השוטף של הלימודים.

הקבוצה שנייה מורכבת מילדים שקשייהם דורשים היערכות ושיטות טיפוליות מיוחדות. בכל כיתה יש התפלגות נורמלית -רמה טובה, בינונית וחלשה- בהישגי התלמידים במיומנויות הכתיבה. בני הקבוצה הראשונה הם הילדים המתקשים בכתיבה אך נמצאים עדיין תחת "כיפת ההתפלגות הנורמלית".

הקבוצה השנייה מורכבת מילדים שמיומנויות הכתיבה שלהם דלות מאוד. הם נשארו מאחור, בפער משמעותי מהרמה התפקודית של כלל התלמידים, היינו במרחק רב מפעמון ההתפלגות הנורמלית.

מבדקי האיתור משרטטים בקווים מדויקים את הפרופיל התפקודי של בני הכיתה במיומנויות הכתיבה -מהירות, קריאות והשקעת מאמץ - והכתיב, על בסיס העתקה והכתבה.


איתור מטרים של הקשיים
לעומת ההמתנה הסבילה של מסגרות האבחון להפניית הילד שהגיע למימוש מלא של כישלונו, פונים מאמצי האיתור לקראת כלל הילדים במטרה לזהות את העומדים על סף נשירה בתפקוד האקדמי. האיתור לא מזיז את השעון לאחור, קשיי התפקוד עשו כבר את שלהם, אולם הילד טרם נשאף לסחרור המביש והכואב של תהליך מיסוד הכישלון הלימודי.

אם נעקוב אחר דרך הייסורים שעובר ילד עד אשר כישלונו מקבל גושפנקה - שיחות עם המחנך ועם צוותי המורים, תיעוד פומבי של הכישלון, שכנוע של הילד והוריו בנחיתותו הלימודית ועוד - ועד להפניתו לאבחון רשמי, נראה שקיצורי הדרך של האיתור המוקדם עשויים לחסוך טלטולים רגשיים מייגעים ממשתתפי הבעיה:הילד, הוריו ומוריו.

צרת רבים
האיתור מעלה בכל כיתה שישה עד שמונה ילדים הזקוקים לשיקום כתיבתם. היות שקשיי הכתיבה "לא עושים פרוטקציה" ופוגעים ללא הבחנה בטובים ובגרועים שבין התלמידים, בקבוצת המתקשים שאותרה יהיו מראשי ומאחרוני התלמידים. נוכחות תלמידים טובים - בעלי מעמד לימודי וחברתי איתן -בקבוצת המתקשים בכתיבה ממתנת את תחושת הכישלון של משתתפיה הפחות מועדפים. אם התלמידים הטובים יהיו בין הראשונים שיקבלו טיפול בכתיבתם, הם גם יסללו את הדרך -ויפחיתו את הסטיגמה השלילית שדבקה בהוראה המסייעת -לתלמידים בעלי המעמד הלימודי והחברתי הפגיע.

אובייקטיביות
אין לבנות את הערכת תפקודי הכתיבה של הילד על אינטואיציה, על מבט חטוף בדף אקראי במחברת או על השוואתם עם כישורי האחות הבכורה או השכן לספסל הלימודים. תכונה חשובה של סריקת תפקודי הכתיבה במסגרת הכיתתית היא באובייקטיביות של ממצאיה. הורי הילדים של מחקר הרקע הרבו להתלונן על כך כי הם התריעו בפני גורמי בית-הספר על קשיי הכתיבה של ילדם, אך נענו תמיד בדברי הרגעה ובביטול הדאגה. "במשך כל השנים מתייחסים אלי המורים כמו אל אימא היסטרית" טענו האימהות.

למורים תלונה דומה. הם הצביעו על קשיי התלמידים, אך ההורים אטמו אוזניהם וסירבו לקבל את העובדות. "ההורים סבורים שאני "יורדת" ללא סיבה על הילד שלהם" התלוננו המורות. סכסוך זה ניתן למניעה באמצעות בדיקה פשוטה וקלה של רמת כישורי הכתיבה.

ב"מפת הכתיבה" של הכיתה המורה יכול להראות וההורה להיווכח בתפקודו של הילד ברוב מיומנויות הכתיבה והכתיב. הוכחה אובייקטיבית של קיום קשיים לא תמיד מבטיחה שהצדדים - מורים או הורים - יכירו בה ויקבלו אותה. אלה הזקוקים להכחשה, משני צדי המתרס, ימצאו דרך להתעלם ממנה. אולם היות שמדובר בקשיי למידה מינוריים שהם לא כבוד גדול אך גם לא חטא או בושה בולטים, הם לא אמורים לעורר תגובות התגוננות חריפות של הכחשה או התעלמות.

הורים ומורים יפיקו תועלת רבה -מודעות, הימנעות מהאשמות הדדיות ומתחושות אי-נוחות טפילות שעלולות להיצמד לבעיה - מבדיקה אובייקטיבית של רמת כתיבת הילד. המאבחן המקצועי זקוק, לא פחות מההורים ומהמורים, למידע זה. כאשר ילד מופנה אל המסגרת המאבחנת, אין למאבחן כלים לבדוק את חומרת מצבו. מה מהירות ההעתקה הממוצעת בכיתה ג'? מה מספר השגיאות הממוצע בחיבור חופשי בעמוד אחד של מחברת בכיתה ד'. בכמה דפי מחברת נחרטת תנועת הכתיבה בכיתה ב' ?

חשוב להגיש גם למאבחן המקצועי את "מפת הכתיבה" של כלל הכיתה שלאורה הוא יוכל לשרטט את פרופיל כישורי הכתיבה ולאמוד את מידת חומרת קשייו של הילד.

איסוף מידע במסגרת הפעילות הטבעית
יתרון נוסף של האיתור הכיתתי הוא בכך שהוא מעלה את כישורי הכתיבה של הילד במסגרת האותנטית ולא בתנאים מלאכותיים של מעבדה. בדיקת כתיבת הילד בחדר האבחון לא משקפת את תפקודו היום-יומי. מקצת הילדים - בתגבור כוחות, ריכוז ושקידה - מפיקים כתיבה שהיא הרבה מעל לרמתם הרגילה. אחרים, בעלי סף חרדה נמוך, מבצעים כתיבה רעועה ועילגת הרבה מתחת לרמתם.


קשיי כתיבה וכתיב סמויים

תפקיד חשוב של בדיקה זו היא חשיפת הליקויים הסמויים שהילדים למדו להסתיר ואינם מקבלים ביטוי במחברת. העובדה שקשיים מסוימים "ירדו למחתרת" אין פירושה שהם הפסיקו להטריד את תפקודו של הילד. ההפך הוא הנכון. קשיי כתיבה ה"מוכרזים" בקולי קולות מעל דפי המחברת מגבירים את סיכוייו של הילד לזכות בסיוע בפתרונם. הקשיים החבויים מונצחים ופוגמים בעקשנות ובהתמדה בתפקודו הלימודי של הילד. היות שלגורמים הסיבתיים אין שם, ממציאים להם שמות רבים: עצלנות, רשלנות, פזיזות, דלות, טיפשות ועוד. בנוסף להתמודדות היום-יומית עם הקושי הסמוי, הילד צריך לספוג גם את התווית שהודבקה עליו בשל התנהגותו הלימודית.

קשיי כתיב סמויים
אחת הדרכים; להתחמקות מקשיי כתיב היא בדילול ההבעה הכתובה. הילד הדיסאורתוגרפי עלול להשקיע מאמצי מחשבה מייגעים כדי להימנע מכתיבת מילה שאין הוא יודע את איותה. מאמציו
של הילד הדיסאורתוגרפי להימנע משיבושי איות בולמים את הזרימה החופשית של הבעתו. המחברת, עבודות הבית והמבחנים אינם מסגירים את קשיי הכתיב שלו. הבעתו של ילד זה דלה, סכמתית ולקונית, עבודותיו משעממות וחסרות ביטויים של יצירתיות ודמיון.

הילד שמסרב לנטוש את עושר ההבעה, אך פונה במצוקתו ל"כתיב קורטיקלי" המצריך מחשבה מתמדת, ניתוח והקשה המבוססים על חוקי הלשון, או בונה מערכות מורכבות של "טריקים" אורתוגרפיים, הבעתו תיפגם אף היא. ריכוז כל המשאבים האינטלקטואליים ב"איך" יבוא על חשבון ה"מה" לכתוב. המומחים מעלים אף סברה כי מקצת הילדים הדיסאורתוגרפים מפיקים כתב לא קריא - כמסך עשן - להסתרת שגיאות הכתיב שלהם.

הסתרת קשיי הכתיב מתאפשרת בכתיבה החופשית של הילד. בכתיבה זו הוא בוחר באוצר המילים שבונה את תוכן הכתוב. באיתור הכיתתי של קשיי כתיב אנו מעמידים בפניו מבחר מילים משלנו ותחבולות ההתחמקות שוב לא יכולות לשרת אותו.

קשיי כתיבה סמויים
גם למיומנות הכתיבה רבדים סמויים שאינם מקבלים ביטוי על דף המחברת. מהירות הכתיבה אינה ניכרת בתוצר המוגמר. ילדים רבים עלולים להסתיר את קשיי הכתיבה שלהם, להפיק כתב קריא ותקין במחיר הורדה דרמתית של זמן הביצוע. המאמץ הפיזי המושקע בעיצוב תנועת האותיות אינו ניכר ואינו ניתן למדידה באמצעות העיון השטחי בכתב ידו של הילד.

"מפת כתיבה כיתתית"
לרכיבי הכתיבה אין מדדים אובייקטיביים מדויקים. השיטות שפותחו למטרה זו - עבור הכתב הרציונלי- אינן מקיפות את מכלול גורמי הכתיבה. קיים למשל מבחן לבדיקת מהירות הכתיבה המבוסס על ספירת מספר האותיות שנכתבות בדקה. בדיקה זאת חסרת משמעות אם היא אינה מלווה במדידה מקבילה של איכות הביצוע. כל ילד מסוגל לכתוב מהר תוך הקרבת הדיוק - כלומר רמת קריאות הכתב - או לעצב כתיבה קליגרפית, במחיר זמן ממושך, הגולש הרבה מעבר לדרישות הסבירות של המטלה.

היות שאין מדדים בעלי חלות כללית - ועד אשר תבנה סוללת בדיקה כזו - רמת כלל ילדי הכיתה במשתני הכתיבה השונים תשמש רקע להשוואה בין הישגי התלמידים ולזיהוי המתקשים בהם.

תפקיד נוסף של הבדיקה השנתית הוא איתור הילדים שנחשבים לכותבים טובים וקשייהם נחשפים רק בשלבים מאוחרים יותר של הכתיבה.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם