יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

סיווג על בסיס מספר התנועות הדרושות לביצוע האות
לפי חלוקה זו קיימות:

קבוצת אותיות בנות תנועה אחת: ו, ט, י, כ, ך, ל, נ, ן, ס, פ, ר, ש, ץ
קבוצת אותיות בנות שתי תנועות נפגשות: ב, ד, ז, צ, ת, ח, ם, ף
קבוצת אותיות בנות שתי תנועות נפרדות: א, ה, ק
אות בת שלוש תנועות : מ

חקר יעילות התנועה מעלה כי ביצוע זווית עולה במחירו - במהירות ובשטף - על רישום לולאה. מומלץ לכן להפוך - מבלי לפגוע בקריאות האות והמילה - את הזוויות ללולאות ולהפוך אותיות אחדות בנות שתי תנועות לאותיות בנות תנועה אחת (ד, ז, צ, ם).

סיווג לפי מקום התחלת תנועת האות

המחשה למקום התחלת וסיום תנועת האות אפשר לתת בדימוי השעון. אם הכותב מדמה את עצמו עומד בעיניים עצומות מול שעון:

רוב האותיות מתחילות בשעה 11 ונעות - מטה - עם כיוון מחוגי השעון. ב, ד, ה, ח, כ, ך, ם, ס, ע,
פ, צ, ק, ר, ת.
אותיות אחדות מתחילות בשעה 5 ועולות עם מחוגי השעון ט, ש.
האותיות הישרות מתחילות בשעה 12 י, ו, ן.
ובשעה 2 מ, נ.
ולבסוף אותיות אחדות מתחילות בשעה 6 ל, ף, ץ.

סיווג לפי המיקום המרחבי של תנועת האות

אותיות השורה הן אותיות שמיקומן במרכז השורה: א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, כ, מ, ם, ס, ע, פ, ר, ש, ת
אותיות עולות: ל, ט, צ, ף, ץ
אותיות יורדות: ך, נ, ן

סיווג תנועת האות על בסיס מקצבה

תנועת ביצוע האות תלווה, כאמור, בהשמעת מקצבה. את האותיות העבריות ניתן לבנות על שלושה מקצבים בסיסיים:


האותיות סימנן סימנן
ש, ס, פ, ל, ף, ץ, ט, ך --- טא-א
ר, כ, ן -- טא
ו, י * טי
ב, ד, צ, ק, ת -- -- טא טא
ח, ה, א -- * טא טי
ג, ז * -- טי טא
ם --- * טא-א טי
מ * * * טי טי טי

פישוט האותיות ד, ז, צ, ם, בהפיכת הזווית ללולאה הופכת אותן לבנות תנועה אחת ומשנה - כמובן - את מקצבן.

כתיב תנועתי

למזלה של השיטה התנועתית, כל האותיות העבריות (פרט לזוג אחד) שצלילן דומה שונות מבחינת המבנה התנועתי שלהן.

סיווג האותיות לפי מקצב תנועתן

האותיות סימנן סימנן
ש, ס, פ, ל, ף, ץ, ט, ך --- טא-א
ר, כ, ן -- טא
ו, י * טי
ב, ד, צ, ק, ת -- -- טא טא
ח, ה, א -- * טא טי
ג, ז * -- טי טא
ם --- * טא-א טי
מ * * * טי טי טי

לשתי האותיות האחרונות מקצב זהה.

אילו העין ידעה לעמוד על ההבדלים הצורניים שקיימים בין זוגות הגרפמות זהות הפונמה, שגיאות ההחלפה היו נמנעות. אך התפקוד החזותי בגד בילד ולכן יש להעביר את הפיקוח על האיות לאחריות היד, לזיכרון הקינסתטי.


ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם