יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי
סוגים של קשיי כתיבה

מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגליתאין לאבחן, בשום אופן, קשיי כתיבה על סמך הכתב במחברת. המחברת, מצד אחד, לא תמיד מסגירה את הקשיים ומצד שני, כתב פרוע אינו מעיד בהכרח על קשיי כתיבה. בבואנו לנתח את כתיבת הילד חשוב שנדע אם הדוגמה שנמצאת לנגד עינינו משקפת את מכלול כתיבתו או שמא זו רק תקרית חד-פעמית או נדירה של כתב ידו. ילדים שמסוגלים לכתוב גם אחרת - בכתב קריא, באיות נכון - במינון סביר של זמן, של השקעה פיזית ורוחנית, אינם סובלים - לפי המדדים שלנו - מקשיי כתיבה. מחברות הילד יכולות לשמש לאיתור קשיים כשלב ראשוני לקראת האבחון היסודי של מהות וחומרת הקשיים האלה. עם זאת, חשוב לזכור כי מאחורי מחברות מסודרות, עם כתב קריא ויפה וללא שגיאות כתיב עלולים להסתתר קשיים חבויים בכתיבה.

סריקת כתיבתו של הילד אינה קשורה, בשום אופן, בפירוש הגרפולוגי של כתבי-יד. כתב-ידם של ילדים צעירים אינו ניתן להערכה גרפולוגית. הסיבה העיקרית לכך היא היעדר הבשלות - האוטומטיזציה - של כתיבתם. הניתוח הגרפולוגי יכול לחול על כתב טבעי, ספונטני ואישי, אך לא על ההתעמלות המייגעת שדורשת את כל תשומת-הלב והריכוז של הילד הצעיר. בתנועות הרישום של הילדים, כבר בשלבי השרבוט הראשונים, ניכרים אמנם הבדלים אישיים, ייחודיים, אך אלה נוטים להיעלם בשלב המכני של רכישת מיומנות הכתיבה ומתחדשים שוב לאחר ההשתחררות מהציות לתקנון התנועתי של עיצוב האותיות.

נסקור את קשיי הכתב שניתן לזהות בתוצר המוגמר, במחברת.


איכות הקו
איכות הקו היא אחת העדויות הגרפיות לטיב התנועה. הקטבים הבעייתיים הם מצד אחד קו חלש, שבור וקטוע ומצד שני קו חזק, נוקשה וזוויתי. שניהם מצביעים על מגבלה תנועתית ופוגמים באיכות הכתב.

דיוק בעיצוב האותיות
כדי שהכתב יהיה קריא, האותיות צריכות להיות מעוצבות בצורה תקנית ומדויקת למדי. מבלי לגלוש להגזמה קליגרפית, כתב קריא צריך להגיש לעין חומר מאובחן היטיב מבחינה צורנית. אותיות רבות - גם בכתב הקורסיבי - דומות בצורתן (כ=ב, ר=כ, צ=ד,ש-ם ת=ח וכד') וכדי להקל על זיהוין יש להקפיד על עיצובן.

האות כקישוט
ילדים רבים - בנות בעיקר - נוטים לבצע רישום ציורי, קישוטי של האותיות. התופעה מקבילה לתקופה בה הילדים בקדחתנות בעיצוב חתימה מקורית של שמם וממלאים דפים עם גרסאות החותם האישי. כאשר הציור כובש רק את רישום הכותרת, או אותיות בודדות הוא לא פוגם בכתיבה אולם כאשר ה"ערבסקות" משבשות את קריאות הכתב ומאיטות את מהירות הביצוע, מוטב לתעל את להט היצירתיות הגרפית של הילד לאפיקי הציור ולהחזיר לכתיבתו את התפקיד התקשורתי.

פישוט האותיות
אותיות חד-צורניות מאפיינות את כתב-ידם של הילדים ה"מוטרמים", מהירי החשיבה. במרדף נואש אחר הדהירה הרוחנית שלהם, מתנערים הילדים; ה"מוטרמים" מכל מטרד תנועתי שעלול לעכב את כתיבתם. מילת המפתח לתנועתם היא חיסכון - באורך הקו, בהמראה מהדף, ביצירת זוויות, באפיון האותיות. כתיבתם האוניפורמית לא מגישה כל רמז לזיהוי האותיות והם בעצמם משחזרים את התוכן "מבפנים", מהזיכרון, על בסיס הקשר הגיוני או ממציאים אותו בשעת הקריאה.

משמעת תנועתית
העיצוב התקני דורש משמעת תנועתית. כתב פרוע וחסר תבנית עלול להעיד על היעדר ריסון ועל חוסר משמעת. כאשר מכלול התנהגות הילד מאופיין בהיעדר שליטה עצמית, וכתיבתו היא רק ביטוי שולי של התסמונת, אין מדובר- כמובן - בקשיי כתיבה. האותיות הן סמלים, כתיבתן דורשת הישמעות לכללים ולתקן. שלילת החוק והסירוב למלא אחר דרישות אלה עלולים ליצור כתב בלתי קריא. המחברת היא אחד משדות הקרב של מרד גיל ההתבגרות. משמעת אינה צייתנות. ילדים פדנטים, פרפקציוניסטים, שמקפידים בצורה כפייתית על כל קו ותנועה, שמרבים למחוק ולתקן, לא מפיקים - כמובן - כתיבה יעילה.


ידיעת תנועת האות
רוב ההיסוסים הגרפיים מתמקדים סביב כתיב המילה. הילד מכיר את תנועת האותיות אך אינו יודע איזו אות יש לכתוב. ילדים שמתלבטים באיות כותבים, מוחקים, מנסים שוב, מוחקים וכך הלאה, עד אשר מגיעים לתרשים שמניח את ביקורת העין או עד שנכנעים, בשל אפיסת כוחות, חוסר אונים או בשל הדרישה להמשיך בכתיבה.

שליטה תנועתית
על טיב השליטה התנועתית קל יותר לעמוד מתוך צפייה בילד הכותב, אולם עקבות שליטה זו מוטבעים גם בדף המחברת. השליטה על תנועת עיצוב האותיות בשני ממדי הדף חיונית לשחזור הצורה התקנית של האותיות.

הממד השלישי של הכתב העברי דורש תמרון תנועתי נוסף של המראות ונחיתות בתזמון ובמינון עדינים של זמן, כיוונים וכוח של התנועה הרושמת. איחור בהמראות או בנחיתות של תנועות הרישום פוגם בקריאות הכתב. "נחיתות התרסקות" של ילד בעל שליטה תנועתית לקויה שוברות את חוד העיפרון, מנקבות את דף המחברת או יוצרות כתב חרט. מהירות, כוח וזווית התנגשות העיפרון עם הנייר קובעים את דיוק תנועת הרישום ואת קריאות הכתב.

שטף הכתיבה
שטף התנועה הוא אחד היסודות החשובים ליעילות הכתיבה. התנאים להבטחת שטף תנועתי הם אחידות בכיוון הרישום וכישורי מקצב. כל שינוי בכיוון, תפנית ויצירת זווית פוגמים בשטף התנועה. חשיבות השטף עולה על שיקולי ה"קילומטרז'" כלומר חיסכון באורך התנועה. בכתב העברי הקורסיבי שלוש אותיות מתבצעות בכיוון נגדי לשאר האותיות: א, ע ו-ג. האות ע' הקורסיבית אמורה להתבצע בתנועה נגד כיוון מחוגי השעון, כך שהיא תסתיים במקום בו צריכה להתחיל האות הבאה.

רוב הכותבים מפרים את תקנון כיוון העיצוב - מוותרים על החיסכון התנועתי המוצע לטובת אחידות השטף התנועתי -ומשלבים גם אות זאת בכיוון של כל שאר האותיות. כותבים "חכמים" רבים מוצאים דרך להערים על המכשלה התנועתית של האות א' ומבצעים אותה בגרסה -- של תנועת מחוגי השעון. לאות ג' אין תקנה ורישומה שובר את השטף הכללי של הכתיבה הקורסיבית.

ייעול השטף התנועתי
ייעול השטף התנועתי - בנוסף לצירוף האותיות ע' ו-א' לכיוון הכללי של הכתב העברי - יכול להיעשות בהפיכת זוויות ללולאות. יצירת זווית היא עצירה של תנועה, של שטף הכתיבה. החוקרים שטרחו למדוד את עדיפות התנועות מצאו, שיצירת הזווית היא בזבזנית יותר ויעילה פחות מעיצוב לולאה, הן מבחינת זמן הביצוע והן מבחינת שטף התנועה. כתיבת האותיות ג, ד, צ, ז, בלולאות במקום בזוויות מעלה את מהירות ומשפרת את שטף הכתיבה הקורסיבית ואינה פוגמת בקריאות הכתב.

מקצב תנועתי
נושא המקצב התנועתי של המיומנויות הלשוניות מקופח ואין בידינו מידע מחקרי או תאורטי בנידון. לעומת דממה זו שעולה מהספרות המקצועית, מן השדה - וממחברות התלמידים - עולות עדויות רבות שמטילות על המקצב התנועתי את האחריות לכישלון בכתיבה: היעדר אחידות בביצוע התנועות, אנרכיה תנועתית, בתנועה מהירה, מקוטעת וקדחתנית שמתחלפת - ללא סיבה או הצדקה -במריחות אטיות של העיפרון. כאשר ארגון ממד הזמן ותרגומו לקווים ולצורות גרפיות משובש, נפגמים תנועת הכתיבה והכתב המופק אף הם.


הסגנון התנועתי והפרעותיו
ההפרעות בסגנון התנועתי פוגמות בכל ההתנהגות התנועתית -ולא רק בכתיבה- של הילד. הסגנון התנועתי נפרש בין שני קטבים, בצד אחד פעילות אימפולסיבית ובצד שכנגד התנהגות פדנטית. התוצר המופק בשתי ההתנהגויות הקיצוניות האלה משובש.

האימפולסיביות היא תכונה שמאפיינת ילדים רבים שסובלים מליקויי למידה. הפדנטיות היא תופעה נדירה יותר בחוג המתקשים בלמידה. בשתי ההתנהגויות התנועתיות המעוותות האלה, הטיפול צריך להתמקד בגורמיהן ולא בתוצאות שלהן. טיפולי שורש אלה מורכבים מאוד ואינם כלולים באינוונטר הטיפולי של ההוראה המסייעת. מטפל פרגמטי שמוכן להסתכן בטיפול בסימפטום יכול לנסות להציל את מיומנות הכתיבה מגורל שאר התנהגויות הילד. הטיפול בכותב האימפולסיבי צריך להתמקד בהגברת האחריות - מחשבה, שיקול דעת, מחויבות תקשורתית - בהבעה הכתובה. מטרת הטיפול בכותבים הפדנטיים היא הגברת המהירות תוך מיתון הדרישות הפרפקציוניסטיות בפעולת הכתיבה. שיפור עיצוב תנועת האותיות של הכותב האימפולסיבי והגברת מהירות הכתיבה של הכותב הפדנטי יהיו רק אמצעים משניים להשגת מטרות אלה.

ארגון גרפי של המרחב
כשם שהדיבור הרהוט זקוק לארגון צלילים בממד הזמן, כך זקוקה הכתיבה להבניה צורנית בממד המרחב.
הדרישה הבסיסית ביותר לארגון הכתוב הוא ביצירת תבניות ומרווחים

פג מיסו באר גון המררו בי של הרי שוסו הגר פי משב שיסו ארנ רמרנ קרי אורנ הכרנב.
פגמים בארגון המרחבי של הרישום הגרפי משבשים את רמת קריאות הכתב.

העין הורגלה לצילום מהיר של דפוסים מאורגנים היטיב. פיזור היחידות הצורניות המרכיבות את המילה מקשה  מאוד על הפענוח. ניטיב לאתר על הגלובוס את המילה הצפופה אפגניסטן מאשר את המילה

א      ס       י      ה

שאותיותיה נפרשות על משטח נרחב. פירוק האותיות ת-רנ, ח-רו, ם-סו וכד' השכיח מאוד אצל המתקשים בכתיבה, יוצר מילים חדשות, טפלות, שמקשות מאוד על הבנת התוכן.

היות שהבסיס עליו נבנית הכתיבה בשיטה הטיפולית המוצעת בספר זה היא התנועה, ניתן לארגן את מרחב משטח הכתיבה לפי דפוסים ומערכי תנועה. כלומר, במקום להזין את העין במידע המרחבי הבסיסי, ניתן להעביר את נתוני המרחב, כתנועות, אל גופו ואל ידו של הילד. מונחי המרחב הדרושים לכתיבה הם: המרכז, למעלה, למטה, העיגול, הקו הישר, האופקי והאנכי, ימין ושמאל והאלכסונים. מילון מונחים זה יכול להיבנות כאמור, על התנסות תנועתית ולא חזותית.

גודל הכתב
מיקרוגרפיה, מקרוגרפיה - בכתב-יד מיקרוגרפי הילד מעצב אותיות מזעריות, במקרוגרפיה הוא כותב באותיות ענקיות. שתי הצורות אינן יעילות מבחינת דפוסי התנועה ומקשות על פענוח התוכן. עיוותי גודל אלה לא מעידים, בדרך כלל, על קשיי כתיבה, עם זאת מומלץ לטפל בהם במטרה למתן הן את משאבי הביצוע והן את מאמצי הפענוח.

ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם