יסודות ההבעה הכתובה -כתיבה וכתיב
עמוד הבית
אודות האתר
המחברת
מפת האתר
כתבו לי


מבוא
כישורי הלמידה
הכתיבה
הכתיב
הוראת הכתיבה
אבחון
טיפול
מהלך הטיפול
סיכום
המחקר
מונחון
מילון אנגלי
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה אנגלית

כתב ראי מופיע בנסיבות רבות הן כתופעה ספונטנית, הן כמכוונת והן כהפרעה בלתי רצונית

כתב ראי ספונטני
בראשית תהליך הכתיבה, ילדים רבים כותבים ומעתיקים בכיוון הפוך את המספרים, האותיות והמילים. הם אינם מזהים את הפיכת הכיוון וקוראים - ללא היסוס ובצורה תקינה - את הכתוב.

כתב הראי הספונטני מאפיין - בארצות שכותבות כתב רציונלי, משמאל לימין - בעיקר את הכותבים האיטרים. "בעולם המערבי, ילדים עם נטייה טבעית לכתיבה סיניסטרדית - מימין לשמאל - חייבים ללמוד לדכא כיווניות זו ולכתוב משמאל לימין. קונפליקט זה בין טבע לחינוך לא תמיד נפתר בקלות וילדים רבים חוזרים, בלי משים, אל כתב הראי".

היפוך כיוון הכתיבה יכול להתרחש לא רק על הציר המאוזן כי אם גם המאונך, מלמעלה למטה. כתב הראי הספונטני מקורו ביד הכותבת ובכיוון הכתב. בניסוי בו תלמידים ימניים התבקשו לכתוב את שמם ואת המספרים מאחד עד תשע בידם השמאלית, מחצית תלמידי כיתה א' רשמו בכתב ראי. עד כיתה ז' כתב הראי המשיך להופיע אצל 15% מכלל התלמידים וברמת בית-ספר תיכון 10% מהתלמידים כתבו בהיפוך.


כתב ראי רצוני

כתב הראי המשועשע, כמהתלה או כביטוי לנונקונפורמיות היה חביבם של יוצרים ואומנים. ליאונרדו דה-וינצ'י, פיקסו, לואיס קרול - איטרים ודו-צדיים - הרבו להציג את עבודותיהם או להתכתב באמצעות כתב ראי.

אנשים רבים מסוגלים לבצע כתב ראי, אך מצטיינים בכך האיטרים, הדו-צדיים, האנשים שעברו היימנה והימניים, בידם השמאלית. הדו-צדיים יכולים לבצע היפוכי כתיבה בגרסאות רבות: כתיבה בו-זמנית, כתב רגיל וכתב ראי, אך גם בכיוונים צנטריפטלים (מבחוץ כלפי פנים הדף ) וצנטריפוגלים (ממרכז הדף אל השוליים). כתב הראי - כאות לסירוב או בשל אי-ידיעת החוק - מתגלה לעתים קרובות אצל ילדים שסובלים מהפרעות נפשיות עמוקות.

כתב ראי נרכש
בספרות המקצועית הנירולוגית מופיעים דיווחים רבים על אנשים שעברו פגיעה מוחית קשה שגרמה להם בין שאר הנזקים למעבר לכתיבה בכתב ראי.

גורמים סיבתיים לכתב ראי

ההסבר הגרפומוטורי
אחד הניסיונות להסביר את כתב הראי מתבסס על ההשערה של קיום כישורים גרפומוטוריים חבויים בהמיספירה המשנית. הסבר זה אומר שבשעה שהימניים לומדים לכתוב, ההמיספירה הימנית שלהם לא נשארת פסיבית כי אם מפתחת דפוסים גרפומוטוריים מקבילים. כאשר מחצית זו מופעלת, דפוסים אלה המבוצעים -ביד שמאל- יוצרים את כתב הראי. בקרב רוב הכותבים הימניים ההמיספירה הלשונית השלטת-השמאלית שמכירה היטב את תבנית האותיות ואת הכיוון התקני של ביצוע - מונעת מהמחצית המשנית את שליפת המידע התנועתי ההפוך שלה.

במקרים בהם ההמיספירה הלשונית השלטת נפגעת או נחלשת ואינה מסוגלת לדכא את פעולתה של המחצית המשנית. הרעיון של אגירת רישום - של מידע גרפומוטורי - בשתי ההמיספירות לא הוכח ולא הוכחש.

מניתוח ההתנהגות הלשונית של נפגעי מוח עולות תמונות המאשרות אפשרות כזו ואחרות השוללות אותה.קבוצת חוקרים מבריסל שסקרה את נושא כתב הראי סבורה כי לאור מורכבות התופעה וההבדלים הבין-אישיים הבולטים בה, גם האפשרות של הרישום הכפול -בתמונת ראי - יכולה להתקיים אצל אנשים מסוימים.

הארגון והביצוע בדגם ראי של התנועות לא זקוק להוכחות מדעיות מרחיקות לכת. כאשר אדם מקבל הוראה לבצע; תנועה כלשהי באוויר - מעגל, ריבוע, משולש - בשתי הידיים בעת ובעונה אחת, הידיים עובדות תמיד בתנועת ראי, אחת עם והשנייה נגד כיוון מחוגי השעון. כאשר ההוראה תעבור לביצוע בי-מנואלי וסימולטני של אותיות, רבים ימשיכו בתנועת הראי. חיקוי סמוי של תנועת עיצוב האותיות - על-ידי היד שאינה כותבת וממנה למחצית המוחית שלה - יכולה להתרחש גם באמצעות "גלישת תנועה", האופיינית לילדים צעירים לפני גיבוש שליטה ידנית מובהקת ולאלה המגלים איחור רב בהבשלת מערכת העצבים.


"גלישת התנועה" ליד השנייה בולטת מאוד אצל הילד הצעיר ולעתים קרובות אנו עדים למחזה בו היד שאינה אוחזת בעיפרון מבצעת - בכיוון הפוך - את תנועות הרישום של האותיות.

ילדים צעירים רבים כותבים ומציירים בשתי הידיים בו-זמנית או לסירוגין, כל אחת במרחב הכתיבה שלה או ב"החלפת משמרות" בשעת התעייפות. חקר1 גלישת התנועה נערך על אוכלוסייה של יודעי כתוב, כלומר ילדים בוגרים יותר. הממצאים מדברים על תנועת ליווי חזקה בעיקר בשעת ביצוע מילים קשות וכאשר הכתיבה נעשתה ביד המשנית (גם במחקרים אלה השליטה הידנית נקבעה על דעת ההורים ותצפית בשעת המחקר ולא לוותה בבדיקה של שליטה עינית).

ההסבר התפיסתי
לפי ההסבר התפיסתי, נרשמים בהמיספירה הלא-לשונית בדמות מראה לא רק הדפוסים התנועתיים כי אם גם הייצוגים המנטליים של האותיות ושל המילים. רעיון זה הובע לראשונה על-ידי אורטון2 לדעתו, בקרב בעלי השליטה הצדית המובהקת המידע של ההמיספירה המשנית נשאר חבוי ובלתי פעיל. כאשר תהליך גיבוש השליטה הצדית מתעכב או משתבש,שני חצאי המוח מתחרים זה בזה ונוצרת ה-strephosymbolia , היפוך אותיות וסדר האותיות. התערבות ההמיספירה שאמורה להיות סבילה והפעלת המידע שלה גורמות לכתב ראי.

בעוד בחקר בעלי חיים הרישום בראי, בהמיספירה הנגדית, של המידע החזותי קיבל אישור, הסברה בדבר תופעה דומה בחומר לשוני אצל בני-אדם לא הוכחה ואינה מקובלת היום על המומחים. מחקר נפגעי מוח עולות עדויות שאנשים מסוימים מעבדים חומר חזותי בסימטרייה של ראי. החוקרים מכנים תופעה זו בשם "מאחורי המסך". במצבים אלה האדם קולט ורושם גירויים חזותיים כאילו עומד מאחורי הלוח, המחברת. קיימת סברה שגם ילדים צעירים מסוימים צופים בחומר חזותי בדרך זו עד אשר הם מאמצים את הכיוון התקני של ההסתכלות.

התאוריה של מבוכה צדית
תאוריה זו מתבססת על הטיעון שתנועת ההצדדה טבעית וקלה יותר מהתנועה למרכז. משום כך, הילדים האיטרים מאמצים בראשית פעולת הכתיבה )של הכתב הרציונלי( את הכיוון הנוח להם ויוצרים אגב כך כתב ראי.

בחקר הפתולוגיה של המוח נמצאה המבוכה הצדית בקרב אנשים שאבדו את יכולת ההפעלה של היד השלטת. שיבושי כיוון נצפו אצלם לא רק בכתיבה כי אם בכל פעילות תנועתית, כמו הברגה, סיבוב ידיות וכד'.

המודעות הצדית נבנית בעזרת גיבוש הצד השליט. ההבחנה בין צד ימין לצד שמאל נשענת על תחושת העדיפות של אחד מצדי הגוף. כאשר חל עיכוב או הפרעה בגיבוש הצד השליט - הציר הנייח של ההתייחסות המרחבית - גם המודעות הצדית נפגמת. היעדר מודעות צדית גורמת למבוכה בכיוון תנועת עיצוב האותיות, התקדמות הזרוע, איתור נקודות ההתחלה והסוף, בלבול בעימוד החומר הגרפי וכד'.


1Berninger Ruthberg 1992, Berninger Colwell 1985
2Orton, S. T. (1937). Reading Writing and Speech Problems in Children. New York: Norton
ד"ר אילנה מודלינגר
יסודות ההבעה הכתובה - כתיבה וכתיב
בית הספר לחינוך
© הבאביתפרקקודם